Аймаг, дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн дахин санал хураалт явуулах хуваарь


Аймаг, Дүүрэг Сар, өдөр
Архангай 12 сарын 01-ний өдөр
Баян-Өлгий 12 сарын 01-ний өдөр
Баянхонгор  11 сарын 29-ний өдөр Баянлэг сумын 1-р баг,              12 сарын 01-ний өдөр Баян-Өндөр сум, Богд сум, Баянцагаан сум, Баянбулаг сум, Заг сум, Шинэжинст сум,
Булган  12 сарын 01-ний өдөр
Говь-Алтай  12 сарын 01-ний өдөр
Дорноговь  12 сарын 01-ний өдөр
Дорнод  12 сарын 02-ны өдөр
Дундговь  12 сарын 01-ний өдөр
Завхан  12 сарын 01-ний өдөр
Өвөрхангай  12 сарын 01-ний өдөр
Сэлэнгэ  11 сарын 28-ны өдөр
Төв  12 сарын 01-ний өдөр
Увс  11 сарын 28-ний өдөр Наранбулаг сумын Хужирт баг, 12 сарын 01-ний өдөр Өлгий сумын Шаргат баг,
Ховд  12 сарын 02-ны өдөр
Хөвсгөл  12 сарын 01-ний өдөр
Хэнтий  12 сарын 01-ний өдөр
Дархан-Уул  12 сарын 01-ний өдөр
Орхон  12 сарын 01-ний өдөр
Говьсүмбэр  12 сарын 01-ний өдөр
Баянгол  11 сарын 30-ны өдөр
Баянзүрх  11 сарын 30-ны өдөр
Сонгинохайрхан 11 сарын 30-ны өдөр
Сүхбаатар  11 сарын 30-ны өдөр
Хан-Уул  12 сарын 01-ний өдөр
Чингэлтэй  11 сарын 30-ны өдөр