Нийслэлийн зарим дүүрэгт явагдах дахин санал хураалтын тухай

Дүүргүүдийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн дахин санал хураалтад туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх тухай тогтоол батлагдлаа.

НИТХ-ын Хурлын Тэргүүлэгчид 2012-11-28-ны өдөр хуралдаж “Дүүргүүдийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн дахин санал хураалтад туслалцаа,  дэмжлэг үзүүлэх тухай” 69 тоот тогтоолыг баталлаа.

 Дүүргүүдийн ИТХ-ын дахин санал хураалт явагдах хорооны санал авах хэсэгт оршин суудаг, тодорхой ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа сонгогчдод 2012 оны  11 дүгээр сарын 30-ны ажлын өдрийн “Баасан” гарагийн 08.00-14.00 цаг хүртэл хугацаанд чөлөө олгохыг ажил олгогч холбогдох төрийн болон нийслэлийн төр, захиргааны байгууллага, олон нийт, хувийн хэвшлийн байгууллага, албан тушаалтанд даалгапаа. Ажил олгогч нь чөлөөг баталгаажуулахдаа сонгогчийн санал өгсөн тасалбарыг үндэслэл болгох юм.

Дахин санал хураалт болох хэсгийн хороод 

1

Баянзүрх

2-р хорооны 3-5-р хэсэг; 4-р хорооны 8,9,11-р хэсэг, 5-р хорооны 12-15-р хэсэг, 7-р хорооны 18, 19-р хэсэг, 8-р хорооны 20-23-р хэсэг, 9-р хорооны 24-26-р хэсэг, 12-р хорооны 31-34-р хэсэг, 13-р хорооны 35, 36-р хэсэг, 14-р хорооны 37-39-р хэсэг, 16-р хорооны 42, 44-р хэсэг, 17-р хорооны 45-47-р хэсэг, 18-р хорооны 49, 50-р хэсэг, 19-р хорооны 51-53-р хэсэг, 20-р хорооны 55-р хэсэг, 21-р хорооны 56-58-р хэсэг, 22-р хорооны 60-62-р хэсэг, 24-р хорооны 67-69-р хэсэг, 27-р хорооны 73-76-р хэсэг
/нийт 28 хорооны 79 хэсгээс 18 хорооны 52 хэсэгт дахин санал хураалт/

2

Баянгол

1-р хорооны 2, 3-р хэсэг; 4-р хорооны 9,10-р хэсэг, 5-р хорооны 12-р хэсэг, 6-р хорооны 13, 15, 16-р хэсэг, 8-р хорооны 21, 22-р хэсэг, 11-р хорооны 27, 28-р хэсэг, 16-р хорооны 38, 39-р хэсэг, 17-р хорооны 40, 41-р хэсэг, 18-р хорооны 42-р хэсэг, 20-р хорооны 47-р хэсэг, 21-р хорооны 49, 50-р хэсэг, 22-р хорооны 51, 52-р хэсэг, 23-р хорооны 54-р хэсэг /нийт 23 хорооны 55 хэсгээс 13 хорооны 23 хэсэгт дахин санал хураалт/

3

Сонгинохайрхан

2-р хорооны 6, 7-р хэсэг; 3-р хорооны 10-р хэсэг, 5-р хорооны 13-15-р хэсэг, 6-р хорооны 17, 18-р хэсэг, 7-р хорооны 19-22-р хэсэг, 8-р хорооны 24-р хэсэг, 9-р хорооны 25-27-р хэсэг, 21-р хорооны 53, 54-р хэсэг, 22-р хорооны 55-57-р хэсэг, 23-р хорооны 58-60-р хэсэг, 25-р хорооны 64, 65-р хэсэг, 26-р хорооны 66-68-р хэсэг, 31-р хорооны 77-79-р хэсэг /нийт 32 хорооны 80 хэсгээс 13 хорооны 32 хэсэгт дахин санал хураалт/

4

Сүхбаатар

1-р хорооны 2-р хэсэг; 6-р хорооны 9,10-р хэсэг, 8-р хорооны 14-р хэсэг, 9-р хорооны 16, 17-р хэсэг, 11-р хорооны 21-23-р хэсэг, 12-р хорооны 24, 25-р хэсэг, 15-р хорооны 31, 32-р хэсэг /нийт 20 хорооны 41 хэсгээс 7 хорооны 13 хэсэгт дахин санал хураалт/

5

Хан-Уул

3-р хорооны 7, 9-р хэсэг; 8-р хорооны 20-р хэсэг, 9-р хорооны 21, 22-р хэсэг, 15-р хорооны 33, 35-р хэсэг /нийт 15 хорооны 37 хэсгээс 4 хорооны 7 хэсэгт дахин санал хураалт/

6

Чингэлтэй

1-р хорооны 1-р хэсэг; 7-р хорооны 12,13-р хэсэг, 9-р хорооны 16, 17-р хэсэг, 10-р хорооны 19-р хэсэг, 12-р хорооны 22-25-р хэсэг, 14-р хорооны 28, 29-р хэсэг, 16-р хорооны 32, 33-р хэсэг, 17-р хорооны 35-37-р хэсэг, 18-р хорооны 38-40-р хэсэг, 19-р хорооны 41, 43-р хэсэг /нийт 19 хорооны 43 хэсгээс 10 хорооны 22 хэсэгт дахин санал хураалт/

Нийслэлийн дүн

Нийт 6 дүүргийн 334 хэсгээс 149 хэсэгт дахин санал хураалт явагдана.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын www.citycouncil.mn цахим хуудаснаас танилцаарай.