Сонгогчдын ирцийн мэдээ 21 цагийн байдлаар

            Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороодоос авсан мэдээгээр 20:00 цагийн байдлаар улсын хэмжээнд сонгогчдын нэрийн жагсаалтад 1.852.219 сонгогч бүртгэгдснээс 979.766 сонгогч буюу 52.9 хувь нь саналаа өгөөд байна.  

            Сонгогчдоо сонгуульдаа идэвхтэй оролцоорой.