Иргэний цахим үнэмлэхтэй холбоотой шийдвэрийг танилцуулж байна