Төрийн албан хаагчид сонгуульд нэр дэвшихтэй холбоотой асуудлаар гарсан зөвлөмжийг хүргүүллээ

Төрийн албан хаагчид аймаг, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуульд нэр дэвшихтэй холбоотой асуудал дээр Сонгуулийн ерөнхий хорооны удирдлага Төрийн албаны зөвлөлийн удирдлагуудтай уулзаж дараах зөвлөмжийг сонгуулийн хороодод хүргүүлж байна.