Зөвлөмж хүргүүллээ

Сонгуулийн ерөнхий хорооны энэ өдрийн хуралдаанаар Аймаг, сум, дүүргийн ИТХ-ийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороодоос зөвлөмж чиглэл ирүүлсэн асуудлуудыг хэлэлцэж сонгуулийн хороодод зөвлөмж хүргүүллээ.
Энд дарж зөвлөмжтэй танилцана уу.