АЙМАГ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН МАЯГТ ЗАГВАР БАТЛАГДЛЛАА

Сонгуулийн ерөнхий хорооны энэ өдрийн хуралдаанаар Аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу тус Хорооноос зарим маягт, үнэмлэхийн загварыг баталлаа. Түүнчлэн Аймаг, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуульд сум, баг, хороонд нэг нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын 
дээд хэмжээг баталлаа.
Энд дарж Үнэмлэхний загвартай танилцана уу.
Энд дарж Маягт, загвартай танилцана уу.
Энд дарж Зардлын ерөнхий хязгаартай загвартай танилцана уу.