НӨХӨН СОНГУУЛЬ ЯВАГДАХ АЙМАГ, СУМ, ДҮҮРГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.9-д заасны дагуу 2023 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр орон нутгийн Хурлын нөхөн сонгуулийг улс даяар нэгдсэн журмаар зохион байгуулна.