АНСД-ИЙН ИТХ-ЫН НӨХӨН БОЛОН ДАХИН СОНГУУЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЦАГ ХУГАЦААНЫ ХУВААРЬ

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2023 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 01 дугаар тогтоолоор Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2023 оны нөхөн болон дахин сонгуулийг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарийг баталлаа. Тогтоолын хавсралт хэсгээс сонгуулийн үйл ажиллагаа явуулах цаг хугацааны хуваарьтай танилцана уу.