НҮБ-ЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ИЛЕЙН КОНКИЕВИЧТЭЙ УУЛЗЛАА

Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга П.Дэлгэрнаран 2022 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол дахь Суурин төлөөлөгч, хатагтай Илейн Конкиевичтэй уулзлаа. Талууд 2024 оныг хүртэлх хугацаанд сонгуулийн боловсролын чиглэлээр хамтран ажиллах бөгөөд жендэрийн мэдлэг олгох сургалт, танин мэдэхүйн гарын авлага, материалыг боловсруулах, шинэ залуу сонгогчдод зориулсан “Хариуцлагатай сонгогч” сургалтыг орон нутаг болон хотод зохион байгуулахаар төлөвлөсөн тухайгаа хэлэлцэв. Мөн “Жендэрийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих нь” төслийн дэмжлэгтэйгээр улсын хэмжээнд анхны 62 сургагч багшийг бэлтгэн Сонгуулийн ерөнхий хорооны Мэдээлэл, судалгаа, сургалтын төвийн аймаг/дүүрэг хариуцсан төлөөлөгч-сургагч багшаар томилсон нь хамтын ажиллагааг үр дүнтэй эхлүүлэх сайн талтай гэж дүгнэлээ.

Төслийн хүрээнд Монгол Улсад шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийг эрмэлзэж буйгаа НҮБХХ-ийн Суурин төлөөлөгч хатагтай онцлоод 2024 оны УИХ-ын ээлжит сонгуулиар эмэгтэй нэр дэвшигчийн квотыг өсгөж, 30-40 хувьд хүргэхийг эрмэлзэж байгаагаа танилцууллаа. Сонгуулийн төв байгууллагын удирдлагуудыг энэ чиглэлд хамтран ажиллахыг уриалж байна гээд төрийн захиргааны төв байгууллагын удирдлагууд жендэрийн талаарх өөрийн дуу хоолойг олон нийтэд хүргэх нь их нэмэртэй гэв.

Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга П.Дэлгэрнаран Хороо нь шударга, ардчилсан сонгуулийг зохион байгуулах үүрэгтэй, сонгуулийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажиллаж байна гээд хамтын ажиллагаа чухал үр дүн авчирна гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийллээ. Тэрбээр манай улсад сонгуулийн насны иргэдийн дийлэнх хувийг эмэгтэйчүүд эзэлдэг, тэдний оролцоо, идэвх эрэгтэйчүүдийнхээс илүү байдаг. Хорооны удирдлагын зүгээс жендэрийн тэгш байдал бий болгох талаар санал нэг байна гэлээ. “Хариуцлагатай сонгогч” бэлтгэх хөтөлбөрөөр сургагч багшийн үндэсний  сүлжээг бий болгож, ирэх 10 дугаар сараас эхлэн сонгуулийн насны иргэд, залууст сонгуулийн боловсролын чиглэлээр сургалт явуулах юм.