Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18, 28 дугаар тойрогт явагдах Улсын Их Хурлын гишүүний нөхөн сонгуулийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарь

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2021 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдрийн 59 болон 60 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18, 28 дугаар тойрогт явагдах Улсын Их Хурлын гишүүний нөхөн сонгуулийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарийг тус тус баталлаа. Уг тогтоолуудын хавсралт хэсгээс сонгуулийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарьтай танилцана уу.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18 дугаар тойрог

 

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрог