Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороодын бүрэлдэхүүнийг танилцуулж байна