Саналаа өгсөн нийт сонгогчдын 11,52 хувийг 25 хүртэл насны залуус эзэлж байна

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын 2020 оны ээлжит сонгуулиар сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 2,016794 сонгогчдын 55,98 хувь буюу 1,129,010 сонгогч саналаа өгчээ.
Сонгуулийн ирцийг мэдээг сонгуулийн хэсэг бүрт ажилласан иргэний бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын гаргасан мэдээллийг нэгтгэн албан ёсоор гаргадаг бөгөөд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас нэгтгэн гаргаж ирүүлсэн сонгуулийн ирцийн мэдээтэй танилцана уу.