CОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО ХУРАЛДЛАА

Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэх эсэх асуудлыг хэлэлцэж эхэллээ. Хуульд заасны дагуу нэр дэвшигчдийн баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 5 хоногт багтаан нягтлан шалгаж, бүртгэх эсэх тухай асуудлыг шийдвэрлэнэ.