УИХ-ын сонгуулийн тойрог

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн тойрог байгуулах, тойргийн мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай” тогтоолын төслийг Улсын Их Хурал 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцэн баталсан.
Олон мандаттай сонгуулийн 29 тойргоос УИХ-ын 76 гишүүнийг сонгох бөгөөд аймгийг 20, нийслэлийг 9 тойрог болгов.