Харандааны адал явдал: Ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ? (2019 он)