Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгуулийн дүнгийн тухай Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дарга Ч.Содномцэрэнгийн илтгэл (2013 он)