Улсын Их Хурлын сонгуулийн тойрог байгуулагдлаа

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт “Улсын Их Хурал 26 тойргийг аймаг, нийслэлийн дүүргийн хүн амын тоо, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуваарийг харгалзан санал авах өдрөөс зургаагаас доошгүй сарын өмнө байгуулж, тойргийн мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтооно.” гэж заасны дагуу Монгол Улсын Их Хурлаас 2011 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр сонгуулийн 26 тойргийг байгуулж, тойргийн мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоолоо. Энд дарж танилцана уу.