2022-06-25 20:13:03


Төв аймгийн Баянжаргалан сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

Төв Баянжаргалан 2-р тойрог: Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 161
Санал огт тэмдэглээгүй саналын хуудас: 2
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Пүрэвдашийн БААТАРЦОГТ (МАН) 100 62.89%
Эрдэнэдалайн БАЯРСАЙН (АН) 59 37.11%

Нийт 159 100.00%