Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 25-1-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 403 34 328 49 814
Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 25-1-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 397 27 258 49 731
Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 25-1-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 253 17 164 29 463
Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 25-2-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 463 37 167 41 708
Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 25-2-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 392 20 210 39 661
Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 25-2-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 313 19 155 30 517
Баянзүрх дүүрэг 3-р хороо 25-3-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 426 59 387 44 916
Баянзүрх дүүрэг 3-р хороо 25-3-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 474 37 332 43 886
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 358 32 193 42 625
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 448 55 301 63 867
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 455 38 304 49 846
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-4-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 375 33 289 54 751
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-5-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 632 40 231 66 969
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 488 27 158 36 709
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 401 24 234 41 700
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 558 45 308 49 960
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-4-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 305 15 204 23 547
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-5-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 435 33 158 44 670
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-6-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 620 42 269 68 999
Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо 25-6-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 309 34 249 41 633
Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо 25-6-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 446 33 356 45 880
Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо 25-6-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 416 36 351 53 856
Баянзүрх дүүрэг 7-р хороо 25-7-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 224 20 176 37 457
Баянзүрх дүүрэг 7-р хороо 25-7-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 382 42 258 63 745
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 529 24 247 49 849
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 467 22 181 30 700
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 487 26 232 53 798
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-4-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 302 14 188 31 535
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-5-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 289 13 125 31 458
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-6-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 420 35 165 43 663
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 405 24 96 45 570
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 412 32 129 33 606
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 498 15 128 42 683
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-4-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 396 19 104 29 548
Баянзүрх дүүрэг 10-р хороо 25-10-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 608 33 179 46 866
Баянзүрх дүүрэг 10-р хороо 25-10-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 542 35 212 49 838
Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 25-11-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 418 21 111 38 588
Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 25-11-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 456 28 114 33 631
Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 25-11-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 345 21 76 26 468
Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 25-12-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 490 25 183 60 758
Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 25-12-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 493 33 172 70 768
Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 25-12-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 372 20 142 50 584
Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 25-12-4-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 395 24 166 44 629
Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 25-13-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 315 23 179 56 573
Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 25-13-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 299 21 138 44 502
Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 25-13-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 386 34 190 48 658
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 342 27 187 41 597
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 415 29 167 51 662
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 419 34 308 53 814
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-4-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 539 39 432 54 1,064
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-5-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 395 24 329 42 790
Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 25-15-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 476 45 413 59 993
Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 25-15-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 416 47 339 68 870
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 626 45 376 63 1,110
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 647 38 285 44 1,014
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 396 18 172 32 618
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-4-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 295 12 148 29 484
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-5-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 373 30 208 43 654
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-6-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 470 28 227 42 767
Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 25-17-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 494 28 157 38 717
Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 25-17-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 412 17 127 54 610
Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 25-17-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 429 18 165 49 661
Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 25-18-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 473 35 329 51 888
Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 25-18-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 502 57 395 58 1,012
Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 25-18-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 364 31 303 46 744
Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 25-19-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 458 19 228 65 770
Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 25-19-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 626 44 127 50 847
Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 25-19-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 536 17 174 38 765
Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 25-20-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 370 24 124 42 560
Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 25-20-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 288 23 50 33 394
Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 25-20-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 394 20 122 44 580
Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 25-21-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 462 13 114 52 641
Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 25-21-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 327 18 102 24 471
Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 25-21-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 505 27 144 66 742
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 624 38 155 39 856
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 323 25 156 37 541
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 398 19 113 31 561
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-4-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 466 21 216 53 756
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 475 27 156 37 695
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 631 27 155 72 885
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 353 9 82 16 460
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-4-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 524 27 159 65 775
Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 25-24-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 369 31 113 38 551
Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 25-24-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 412 28 100 36 576
Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 25-24-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 419 25 132 37 613
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 300 29 257 31 617
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 327 30 305 34 696
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 324 40 326 42 732
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-4-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 323 34 260 39 656
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 513 46 453 67 1,079
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 278 18 275 40 611
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 351 30 347 38 766
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-4-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 517 37 489 70 1,113
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-5-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 430 45 425 61 961
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-6-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 428 29 403 63 923
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-7-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 415 48 417 63 943
Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 25-27-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 395 23 148 35 601
Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 25-27-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 338 21 129 61 549
Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 25-27-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 347 19 104 41 511
Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 25-27-4-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 578 30 189 43 840
Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо 25-28-1-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 450 30 130 47 657
Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо 25-28-2-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 723 35 148 76 982
Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо 25-28-3-р хэсэг 1-р төхөөөрөмж 485 27 136 53 701
Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 25-1-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 260 22 189 34 505
Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 25-1-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 304 29 244 42 619
Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 25-1-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 461 43 341 59 904
Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 25-2-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 436 40 169 47 692
Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 25-2-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 515 47 306 56 924
Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 25-2-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 535 50 338 64 987
Баянзүрх дүүрэг 3-р хороо 25-3-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 222 24 201 27 474
Баянзүрх дүүрэг 3-р хороо 25-3-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 491 39 375 53 958
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 194 14 112 23 343
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 329 28 242 38 637
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 210 12 121 13 356
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-4-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 370 23 240 54 687
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-5-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 373 25 108 20 526
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 531 25 152 37 745
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 365 28 274 30 697
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 368 22 212 27 629
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-4-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 532 49 361 61 1,003
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-5-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 444 23 156 30 653
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-6-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 333 21 139 22 515
Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо 25-6-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 300 22 254 37 613
Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо 25-6-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 406 45 350 55 856
Баянзүрх дүүрэг 7-р хороо 25-7-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 385 40 263 53 741
Баянзүрх дүүрэг 7-р хороо 25-7-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 357 28 274 40 699
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 323 20 147 30 520
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 421 26 144 43 634
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 426 25 250 42 743
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-4-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 332 23 152 28 535
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-5-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 554 33 204 61 852
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-6-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 408 22 182 37 649
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 311 12 78 30 431
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 340 16 103 17 476
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 362 23 109 29 523
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-4-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 456 33 120 46 655
Баянзүрх дүүрэг 10-р хороо 25-10-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 383 19 117 35 554
Баянзүрх дүүрэг 10-р хороо 25-10-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 392 22 145 33 592
Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 25-11-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 342 24 108 44 518
Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 25-11-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 430 26 115 46 617
Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 25-11-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 457 24 137 42 660
Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 25-12-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 414 26 172 59 671
Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 25-12-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 507 23 175 60 765
Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 25-12-4-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 400 22 194 60 676
Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 25-13-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 520 35 313 49 917
Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 25-13-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 592 27 284 57 960
Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 25-13-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 533 32 271 47 883
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 485 33 336 54 908
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 380 31 151 52 614
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 371 31 308 45 755
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-4-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 343 16 282 37 678
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-5-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 356 32 314 57 759
Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 25-15-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 335 37 254 30 656
Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 25-15-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 293 35 280 45 653
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 314 12 190 35 551
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 420 23 192 27 662
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 511 28 233 29 801
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-4-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 585 44 258 46 933
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-5-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 453 23 229 38 743
Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 25-17-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 449 35 148 35 667
Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 25-17-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 425 11 130 44 610
Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 25-17-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 302 12 93 28 435
Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 25-18-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 403 32 340 34 809
Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 25-18-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 293 31 240 34 598
Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 25-18-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 453 45 376 66 940
Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 25-19-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 445 33 237 42 757
Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 25-19-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 327 27 71 30 455
Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 25-19-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 394 16 137 32 579
Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 25-20-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 371 17 120 37 545
Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 25-20-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 434 22 63 30 549
Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 25-20-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 423 19 106 45 593
Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 25-21-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 493 16 136 50 695
Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 25-21-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 485 34 176 46 741
Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 25-21-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 272 12 92 35 411
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 258 19 63 19 359
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 375 27 187 37 626
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 334 21 134 26 515
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-4-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 306 14 119 21 460
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 477 25 154 45 701
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 301 15 60 24 400
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 470 19 95 42 626
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-4-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 358 13 120 46 537
Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 25-24-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 322 27 114 32 495
Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 25-24-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 273 17 77 29 396
Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 25-24-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 259 22 91 19 391
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 543 38 480 65 1,126
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 495 40 468 65 1,068
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 501 50 424 63 1,038
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-4-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 459 40 451 73 1,023
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 261 23 233 28 545
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 350 28 310 44 732
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 378 35 400 40 853
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-4-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 320 26 305 35 686
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-5-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 246 28 247 32 553
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-6-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 370 33 260 63 726
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-7-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 287 32 295 35 649
Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 25-27-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 341 28 125 58 552
Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 25-27-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 288 10 93 26 417
Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 25-27-4-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 448 13 152 33 646
Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо 25-28-1-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 485 32 147 44 708
Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо 25-28-2-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 339 20 91 39 489
Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо 25-28-3-р хэсэг 2-р төхөөөрөмж 251 17 59 21 348
НИЙТ 82,796 5,627 42,414 8,748 139,585