Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 569 86 102 34 791
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 497 70 86 31 684
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 497 94 88 23 702
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 409 67 110 27 613
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 386 76 97 31 590
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 414 63 81 16 574
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 428 65 59 30 582
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 503 88 89 30 710
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 614 151 89 37 891
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 65 22 4 329
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 541 95 85 40 761
Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 194 30 9 3 236
Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 111 47 16 0 174
Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 20 12 4 206
Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 38 25 1 208
Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 243 41 22 3 309
Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 36 27 17 337
Архангай аймаг Булган сум 1-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 217 29 18 4 268
Архангай аймаг Булган сум 1-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 303 43 54 22 422
Архангай аймаг Булган сум 1-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 122 24 23 16 185
Архангай аймаг Булган сум 1-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 9 11 4 179
Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 328 65 29 6 428
Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 171 33 17 18 239
Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 36 16 26 205
Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 254 23 11 6 294
Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 301 70 43 40 454
Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 156 28 23 3 210
Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 17 19 2 166
Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 34 24 2 280
Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 246 40 19 5 310
Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 277 33 24 6 340
Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 44 28 14 343
Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 164 48 22 12 246
Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 169 73 29 4 275
Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 162 12 10 2 186
Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 145 47 21 10 223
Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 27 15 7 204
Архангай аймаг Өлзийт сум 1-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 265 62 38 13 378
Архангай аймаг Өлзийт сум 1-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 318 40 17 4 379
Архангай аймаг Өлзийт сум 1-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 204 56 21 12 293
Архангай аймаг Өлзийт сум 1-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 237 71 33 5 346
Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 340 130 43 8 521
Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 325 66 68 7 466
Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 255 52 19 9 335
Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 376 78 28 17 499
Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 305 80 42 12 439
Архангай аймаг Тариат сум 1-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 213 32 46 17 308
Архангай аймаг Тариат сум 1-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 172 49 26 32 279
Архангай аймаг Тариат сум 1-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 276 49 39 12 376
Архангай аймаг Тариат сум 1-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 20 28 12 230
Архангай аймаг Тариат сум 1-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 38 19 28 195
Архангай аймаг Тариат сум 1-9-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 44 47 11 361
Архангай аймаг Тариат сум 1-9-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 106 48 48 2 204
Архангай аймаг Төвшрүүлэх сум 1-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 224 33 15 5 277
Архангай аймаг Төвшрүүлэх сум 1-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 34 19 3 258
Архангай аймаг Төвшрүүлэх сум 1-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 236 35 22 12 305
Архангай аймаг Төвшрүүлэх сум 1-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 195 52 25 9 281
Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 183 4 9 326
Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 109 216 1 1 327
Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 194 3 2 325
Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 152 2 3 340
Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 147 154 8 8 317
Архангай аймаг Хангай сум 1-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 107 87 14 5 213
Архангай аймаг Хангай сум 1-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 101 25 9 3 138
Архангай аймаг Хангай сум 1-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 142 59 11 2 214
Архангай аймаг Хангай сум 1-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 173 11 8 2 194
Архангай аймаг Хангай сум 1-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 94 7 9 296
Архангай аймаг Хангай сум 1-12-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 217 60 22 9 308
Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 25 12 5 209
Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 136 11 20 4 171
Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 172 20 23 4 219
Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 122 15 8 2 147
Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 38 24 3 235
Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 315 66 20 14 415
Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 137 31 14 1 183
Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 108 41 8 3 160
Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 196 45 17 0 258
Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 95 30 17 4 146
Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 194 43 38 7 282
Архангай аймаг Цахир сум 1-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 121 29 17 369
Архангай аймаг Цахир сум 1-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 147 57 11 4 219
Архангай аймаг Цахир сум 1-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 169 60 29 18 276
Архангай аймаг Цахир сум 1-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 101 18 18 22 159
Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 46 22 3 282
Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 289 51 31 14 385
Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 81 25 6 282
Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 242 49 43 13 347
Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 270 36 26 15 347
Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 245 77 36 10 368
Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 154 47 19 2 222
Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 224 78 18 2 322
Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 54 25 2 248
Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 40 20 4 230
Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 225 75 28 10 338
Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 50 14 1 252
Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 264 105 35 8 412
Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 277 69 19 5 370
Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 50 3 4 201
Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 196 45 11 6 258
Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 210 51 22 4 287
Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 72 27 5 253
Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 233 84 38 6 361
Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 219 71 28 4 322
Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 298 88 24 5 415
Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 75 37 13 343
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 270 9 20 15 314
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 409 26 38 50 523
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 621 48 58 48 775
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 263 34 20 28 345
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 16 27 49 365
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 530 46 38 38 652
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 87 0 3 233
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 721 40 98 84 943
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 537 49 47 39 672
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 373 29 33 28 463
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 699 65 103 78 945
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 730 79 55 55 919
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-13-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 321 15 32 27 395
Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 292 19 12 15 338
Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 8 0 2 159
Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 258 34 9 5 306
Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 392 24 24 34 474
Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 261 18 16 7 302
Баян-Өлгий аймаг Алтанцөгц сум 2-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 154 23 9 17 203
Баян-Өлгий аймаг Алтанцөгц сум 2-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 184 9 9 5 207
Баян-Өлгий аймаг Алтанцөгц сум 2-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 229 24 8 7 268
Баян-Өлгий аймаг Алтанцөгц сум 2-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 265 30 16 20 331
Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 304 31 2 9 346
Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 237 34 6 50 327
Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 275 37 4 19 335
Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 221 39 5 61 326
Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 223 44 6 85 358
Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 287 15 9 15 326
Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 195 19 8 11 233
Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 294 33 5 10 342
Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 224 25 21 33 303
Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 219 16 11 18 264
Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 95 16 10 31 152
Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 50 6 26 320
Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 35 4 21 263
Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 313 37 10 50 410
Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 43 18 35 295
Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 13 5 4 166
Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 248 42 7 14 311
Баян-Өлгий аймаг Буянт сум 2-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 214 41 7 9 271
Баян-Өлгий аймаг Буянт сум 2-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 24 11 5 247
Баян-Өлгий аймаг Буянт сум 2-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 214 27 12 5 258
Баян-Өлгий аймаг Буянт сум 2-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 28 25 33 343
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 15 2 11 168
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 133 22 5 2 162
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 219 43 13 10 285
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 162 8 0 3 173
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 14 2 6 260
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 28 15 20 238
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 111 14 4 25 154
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 120 6 3 12 141
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 423 23 30 23 499
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 112 7 17 34 170
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 11 13 3 157
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 100 9 2 18 129
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 64 6 1 7 78
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 12 8 7 157
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 250 45 10 21 326
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 252 19 4 26 301
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 381 21 13 20 435
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 280 14 5 16 315
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 324 30 10 10 374
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 136 8 1 5 150
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 563 32 14 40 649
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 3 2 1 213
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 5 3 3 197
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 327 6 1 5 339
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 272 12 2 12 298
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 534 14 14 31 593
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 219 13 8 5 245
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 217 1 1 1 220
Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 18 5 34 218
Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 237 15 9 18 279
Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 172 22 5 38 237
Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 150 16 11 33 210
Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 389 40 11 100 540
Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 22 9 11 180
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 329 32 6 17 384
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 14 2 3 226
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 205 36 1 4 246
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 282 13 0 16 311
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 197 16 5 3 221
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 27 10 4 151
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 281 36 15 32 364
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 42 2 12 183
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 190 14 5 9 218
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 125 21 2 0 148
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 263 17 4 8 292
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 274 9 0 5 288
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 21 9 3 199
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 287 18 3 4 312
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 176 11 19 10 216
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 365 27 2 8 402
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 278 10 15 4 307
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 10 8 6 151
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 331 15 8 36 390
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 303 18 15 25 361
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 611 19 105 132 867
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 520 40 59 128 747
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 372 36 51 81 540
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 523 24 74 67 688
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 469 30 83 68 650
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 271 16 37 58 382
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 654 36 86 110 886
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 382 25 34 104 545
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 11 35 40 285
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 575 45 112 131 863
Баянхонгор аймаг Баацагаан сум 3-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 180 15 13 25 233
Баянхонгор аймаг Баацагаан сум 3-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 15 7 12 237
Баянхонгор аймаг Баацагаан сум 3-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 74 4 3 10 91
Баянхонгор аймаг Баацагаан сум 3-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 41 9 4 13 67
Баянхонгор аймаг Баацагаан сум 3-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 191 7 20 15 233
Баянхонгор аймаг Баацагаан сум 3-2-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 77 2 3 32 114
Баянхонгор аймаг Баацагаан сум 3-2-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 101 12 4 12 129
Баянхонгор аймаг Баянбулаг сум 3-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 19 12 17 250
Баянхонгор аймаг Баянбулаг сум 3-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 16 16 15 187
Баянхонгор аймаг Баянбулаг сум 3-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 154 16 7 7 184
Баянхонгор аймаг Баянбулаг сум 3-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 88 4 9 35 136
Баянхонгор аймаг Баянговь сум 3-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 204 17 16 33 270
Баянхонгор аймаг Баянговь сум 3-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 131 15 14 20 180
Баянхонгор аймаг Баянговь сум 3-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 7 19 19 206
Баянхонгор аймаг Баянговь сум 3-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 181 10 9 21 221
Баянхонгор аймаг Баянговь сум 3-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 18 16 41 218
Баянхонгор аймаг Баянлиг сум 3-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 121 21 15 26 183
Баянхонгор аймаг Баянлиг сум 3-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 91 34 27 25 177
Баянхонгор аймаг Баянлиг сум 3-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 131 35 21 18 205
Баянхонгор аймаг Баянлиг сум 3-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 215 24 22 21 282
Баянхонгор аймаг Баянлиг сум 3-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 270 24 42 40 376
Баянхонгор аймаг Баян-Овоо сум 3-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 17 21 17 275
Баянхонгор аймаг Баян-Овоо сум 3-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 205 28 33 17 283
Баянхонгор аймаг Баян-Овоо сум 3-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 148 10 10 23 191
Баянхонгор аймаг Баян-Овоо сум 3-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 174 8 28 26 236
Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум 3-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 210 21 27 62 320
Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум 3-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 217 28 24 36 305
Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум 3-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 9 19 39 216
Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум 3-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 104 8 16 27 155
Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум 3-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 20 35 74 284
Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум 3-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 16 9 89 284
Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум 3-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 176 7 12 42 237
Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум 3-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 132 13 10 36 191
Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум 3-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 119 14 21 50 204
Баянхонгор аймаг Богд сум 3-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 98 4 10 5 117
Баянхонгор аймаг Богд сум 3-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 88 17 10 10 125
Баянхонгор аймаг Богд сум 3-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 192 24 12 14 242
Баянхонгор аймаг Богд сум 3-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 97 11 9 6 123
Баянхонгор аймаг Богд сум 3-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 11 9 10 171
Баянхонгор аймаг Богд сум 3-9-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 120 12 14 24 170
Баянхонгор аймаг Бөмбөгөр сум 3-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 288 14 19 11 332
Баянхонгор аймаг Бөмбөгөр сум 3-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 214 17 12 13 256
Баянхонгор аймаг Бөмбөгөр сум 3-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 18 17 16 191
Баянхонгор аймаг Бөмбөгөр сум 3-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 191 14 22 35 262
Баянхонгор аймаг Бууцагаан сум 3-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 14 22 4 207
Баянхонгор аймаг Бууцагаан сум 3-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 196 19 12 37 264
Баянхонгор аймаг Бууцагаан сум 3-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 8 14 4 209
Баянхонгор аймаг Бууцагаан сум 3-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 22 21 46 264
Баянхонгор аймаг Бууцагаан сум 3-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 213 17 24 23 277
Баянхонгор аймаг Бууцагаан сум 3-11-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 147 14 9 18 188
Баянхонгор аймаг Галуут сум 3-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 262 36 15 14 327
Баянхонгор аймаг Галуут сум 3-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 250 21 15 28 314
Баянхонгор аймаг Галуут сум 3-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 7 8 14 216
Баянхонгор аймаг Галуут сум 3-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 120 13 4 49 186
Баянхонгор аймаг Галуут сум 3-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 295 9 13 39 356
Баянхонгор аймаг Галуут сум 3-12-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 18 13 35 245
Баянхонгор аймаг Гурванбулаг сум 3-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 112 18 20 23 173
Баянхонгор аймаг Гурванбулаг сум 3-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 7 14 7 231
Баянхонгор аймаг Гурванбулаг сум 3-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 12 9 9 250
Баянхонгор аймаг Гурванбулаг сум 3-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 251 19 21 12 303
Баянхонгор аймаг Жаргалант сум 3-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 222 18 16 27 283
Баянхонгор аймаг Жаргалант сум 3-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 205 13 20 25 263
Баянхонгор аймаг Жаргалант сум 3-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 308 17 28 10 363
Баянхонгор аймаг Жаргалант сум 3-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 153 20 15 39 227
Баянхонгор аймаг Жинст сум 3-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 181 16 20 18 235
Баянхонгор аймаг Жинст сум 3-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 133 14 4 24 175
Баянхонгор аймаг Жинст сум 3-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 13 7 13 194
Баянхонгор аймаг Жинст сум 3-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 96 9 14 30 149
Баянхонгор аймаг Заг сум 3-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 145 24 7 8 184
Баянхонгор аймаг Заг сум 3-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 184 29 19 5 237
Баянхонгор аймаг Заг сум 3-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 30 8 8 221
Баянхонгор аймаг Заг сум 3-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 160 24 25 45 254
Баянхонгор аймаг Өлзийт сум 3-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 225 12 14 11 262
Баянхонгор аймаг Өлзийт сум 3-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 294 17 22 18 351
Баянхонгор аймаг Өлзийт сум 3-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 21 4 23 191
Баянхонгор аймаг Өлзийт сум 3-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 196 17 23 16 252
Баянхонгор аймаг Өлзийт сум 3-17-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 16 21 23 259
Баянхонгор аймаг Өлзийт сум 3-17-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 221 10 16 39 286
Баянхонгор аймаг Хүрээмарал сум 3-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 132 5 12 2 151
Баянхонгор аймаг Хүрээмарал сум 3-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 133 6 20 4 163
Баянхонгор аймаг Хүрээмарал сум 3-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 72 23 10 65 170
Баянхонгор аймаг Хүрээмарал сум 3-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 216 18 11 29 274
Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум 3-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 117 7 11 17 152
Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум 3-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 227 19 26 44 316
Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум 3-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 222 18 13 21 274
Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум 3-19-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 51 6 10 41 108
Баянхонгор аймаг Эрдэнэцогт сум 3-20-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 268 13 6 6 293
Баянхонгор аймаг Эрдэнэцогт сум 3-20-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 243 12 18 4 277
Баянхонгор аймаг Эрдэнэцогт сум 3-20-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 13 7 5 263
Баянхонгор аймаг Эрдэнэцогт сум 3-20-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 254 16 15 29 314
Баянхонгор аймаг Эрдэнэцогт сум 3-20-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 9 7 2 201
Баянхонгор аймаг Эрдэнэцогт сум 3-20-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 255 20 24 17 316
Булган аймаг Булган сум 4-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 555 36 85 49 725
Булган аймаг Булган сум 4-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 512 32 85 55 684
Булган аймаг Булган сум 4-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 519 33 73 46 671
Булган аймаг Булган сум 4-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 476 45 52 53 626
Булган аймаг Булган сум 4-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 573 45 123 50 791
Булган аймаг Булган сум 4-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 384 27 72 44 527
Булган аймаг Баян-Агт сум 4-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 8 17 9 173
Булган аймаг Баян-Агт сум 4-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 3 11 11 227
Булган аймаг Баян-Агт сум 4-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 177 7 19 9 212
Булган аймаг Баян-Агт сум 4-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 6 18 5 139
Булган аймаг Баян-Агт сум 4-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 62 5 21 6 94
Булган аймаг Баян-Агт сум 4-2-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 6 25 27 199
Булган аймаг Баяннуур сум 4-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 556 31 58 34 679
Булган аймаг Бугат сум 4-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 17 32 10 266
Булган аймаг Бугат сум 4-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 553 61 56 16 686
Булган аймаг Бүрэгхангай сум 4-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 152 16 19 14 201
Булган аймаг Бүрэгхангай сум 4-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 105 7 13 10 135
Булган аймаг Бүрэгхангай сум 4-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 18 33 16 266
Булган аймаг Бүрэгхангай сум 4-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 249 24 27 30 330
Булган аймаг Гурван Булаг сум 4-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 8 20 0 167
Булган аймаг Гурван Булаг сум 4-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 9 18 4 197
Булган аймаг Гурван Булаг сум 4-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 7 12 3 171
Булган аймаг Гурван Булаг сум 4-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 147 16 15 3 181
Булган аймаг Гурван Булаг сум 4-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 178 11 9 1 199
Булган аймаг Гурван Булаг сум 4-6-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 39 16 4 203
Булган аймаг Дашинчилэн сум 4-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 11 24 13 279
Булган аймаг Дашинчилэн сум 4-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 272 33 37 15 357
Булган аймаг Дашинчилэн сум 4-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 11 10 0 164
Булган аймаг Дашинчилэн сум 4-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 281 23 31 16 351
Булган аймаг Могод сум 4-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 12 23 3 204
Булган аймаг Могод сум 4-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 14 33 6 232
Булган аймаг Могод сум 4-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 171 12 31 11 225
Булган аймаг Могод сум 4-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 195 16 11 13 235
Булган аймаг Могод сум 4-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 117 19 31 17 184
Булган аймаг Орхон сум 4-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 17 14 10 220
Булган аймаг Орхон сум 4-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 17 23 6 248
Булган аймаг Орхон сум 4-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 169 11 13 8 201
Булган аймаг Орхон сум 4-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 146 6 16 6 174
Булган аймаг Орхон сум 4-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 185 18 15 41 259
Булган аймаг Рашаант сум 4-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 258 18 28 1 305
Булган аймаг Рашаант сум 4-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 345 49 30 7 431
Булган аймаг Рашаант сум 4-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 184 15 25 6 230
Булган аймаг Рашаант сум 4-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 26 28 6 247
Булган аймаг Сайхан сум 4-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 5 26 10 202
Булган аймаг Сайхан сум 4-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 213 21 33 7 274
Булган аймаг Сайхан сум 4-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 165 12 20 1 198
Булган аймаг Сайхан сум 4-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 198 5 22 10 235
Булган аймаг Сайхан сум 4-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 212 8 46 28 294
Булган аймаг Сайхан сум 4-11-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 6 10 12 177
Булган аймаг Сэлэнгэ сум 4-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 180 15 17 23 235
Булган аймаг Сэлэнгэ сум 4-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 9 24 5 213
Булган аймаг Сэлэнгэ сум 4-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 10 13 2 152
Булган аймаг Сэлэнгэ сум 4-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 496 51 97 42 686
Булган аймаг Тэшиг сум 4-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 233 19 24 6 282
Булган аймаг Тэшиг сум 4-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 298 23 35 39 395
Булган аймаг Тэшиг сум 4-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 21 24 33 285
Булган аймаг Тэшиг сум 4-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 17 9 22 192
Булган аймаг Тэшиг сум 4-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 326 16 41 56 439
Булган аймаг Хангал сум 4-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 554 29 52 66 701
Булган аймаг Хангал сум 4-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 410 37 45 16 508
Булган аймаг Хишиг-Өндөр сум 4-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 159 10 18 11 198
Булган аймаг Хишиг-Өндөр сум 4-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 6 5 5 143
Булган аймаг Хишиг-Өндөр сум 4-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 146 8 13 10 177
Булган аймаг Хишиг-Өндөр сум 4-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 9 16 3 207
Булган аймаг Хишиг-Өндөр сум 4-15-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 274 24 40 17 355
Булган аймаг Хутаг-Өндөр сум 4-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 565 68 68 26 727
Булган аймаг Хутаг-Өндөр сум 4-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 268 16 28 5 317
Булган аймаг Хутаг-Өндөр сум 4-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 290 25 43 14 372
Булган аймаг Хутаг-Өндөр сум 4-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 7 21 4 270
Булган аймаг Хутаг-Өндөр сум 4-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 13 20 9 191
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 733 27 54 11 825
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 663 17 73 25 778
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 601 27 63 29 720
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 583 38 51 23 695
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 288 7 7 2 304
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 176 9 14 1 200
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 616 40 120 36 812
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 568 29 66 15 678
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 555 19 43 22 639
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 695 37 107 42 881
Говь-Алтай аймаг Алтай сум 5-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 157 11 10 5 183
Говь-Алтай аймаг Алтай сум 5-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 106 7 11 1 125
Говь-Алтай аймаг Алтай сум 5-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 13 6 1 148
Говь-Алтай аймаг Алтай сум 5-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 348 24 33 8 413
Говь-Алтай аймаг Баян-Уул сум 5-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 159 8 14 2 183
Говь-Алтай аймаг Баян-Уул сум 5-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 9 17 4 197
Говь-Алтай аймаг Баян-Уул сум 5-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 208 12 17 5 242
Говь-Алтай аймаг Баян-Уул сум 5-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 180 8 7 3 198
Говь-Алтай аймаг Баян-Уул сум 5-3-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 198 17 12 5 232
Говь-Алтай аймаг Баян-Уул сум 5-3-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 200 20 33 7 260
Говь-Алтай аймаг Бигэр сум 5-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 7 23 5 237
Говь-Алтай аймаг Бигэр сум 5-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 171 7 30 2 210
Говь-Алтай аймаг Бигэр сум 5-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 107 3 16 3 129
Говь-Алтай аймаг Бигэр сум 5-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 102 2 12 1 117
Говь-Алтай аймаг Бигэр сум 5-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 168 9 13 3 193
Говь-Алтай аймаг Бугат сум 5-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 9 10 2 207
Говь-Алтай аймаг Бугат сум 5-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 102 6 10 2 120
Говь-Алтай аймаг Бугат сум 5-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 6 7 6 189
Говь-Алтай аймаг Бугат сум 5-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 159 4 3 4 170
Говь-Алтай аймаг Бугат сум 5-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 121 6 19 7 153
Говь-Алтай аймаг Дарив сум 5-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 200 14 8 4 226
Говь-Алтай аймаг Дарив сум 5-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 123 7 23 4 157
Говь-Алтай аймаг Дарив сум 5-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 104 3 16 4 127
Говь-Алтай аймаг Дарив сум 5-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 101 13 21 9 144
Говь-Алтай аймаг Дэлгэр сум 5-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 145 7 16 3 171
Говь-Алтай аймаг Дэлгэр сум 5-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 94 5 5 3 107
Говь-Алтай аймаг Дэлгэр сум 5-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 193 7 8 0 208
Говь-Алтай аймаг Дэлгэр сум 5-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 169 5 8 9 191
Говь-Алтай аймаг Дэлгэр сум 5-7-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 25 11 11 306
Говь-Алтай аймаг Жаргалан сум 5-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 16 33 13 282
Говь-Алтай аймаг Жаргалан сум 5-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 11 22 5 205
Говь-Алтай аймаг Жаргалан сум 5-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 14 12 10 215
Говь-Алтай аймаг Тайшир сум 5-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 210 11 24 13 258
Говь-Алтай аймаг Тайшир сум 5-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 8 9 4 207
Говь-Алтай аймаг Тайшир сум 5-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 2 20 4 205
Говь-Алтай аймаг Тонхил сум 5-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 12 11 4 202
Говь-Алтай аймаг Тонхил сум 5-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 196 10 16 5 227
Говь-Алтай аймаг Тонхил сум 5-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 147 18 17 2 184
Говь-Алтай аймаг Тонхил сум 5-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 6 13 1 175
Говь-Алтай аймаг Тонхил сум 5-10-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 188 3 14 2 207
Говь-Алтай аймаг Төгрөг сум 5-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 162 12 14 2 190
Говь-Алтай аймаг Төгрөг сум 5-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 154 15 10 2 181
Говь-Алтай аймаг Төгрөг сум 5-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 103 22 22 4 151
Говь-Алтай аймаг Төгрөг сум 5-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 114 0 10 2 126
Говь-Алтай аймаг Төгрөг сум 5-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 3 15 0 144
Говь-Алтай аймаг Халиун сум 5-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 296 3 5 2 306
Говь-Алтай аймаг Халиун сум 5-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 248 5 3 2 258
Говь-Алтай аймаг Халиун сум 5-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 270 3 11 4 288
Говь-Алтай аймаг Халиун сум 5-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 193 5 6 0 204
Говь-Алтай аймаг Хөхморьт сум 5-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 13 3 4 187
Говь-Алтай аймаг Хөхморьт сум 5-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 115 27 5 4 151
Говь-Алтай аймаг Хөхморьт сум 5-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 121 12 9 6 148
Говь-Алтай аймаг Хөхморьт сум 5-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 87 31 6 7 131
Говь-Алтай аймаг Хөхморьт сум 5-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 92 8 5 17 122
Говь-Алтай аймаг Цогт сум 5-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 8 2 3 143
Говь-Алтай аймаг Цогт сум 5-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 92 18 10 7 127
Говь-Алтай аймаг Цогт сум 5-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 105 10 15 2 132
Говь-Алтай аймаг Цогт сум 5-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 229 13 20 8 270
Говь-Алтай аймаг Цогт сум 5-14-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 16 13 6 266
Говь-Алтай аймаг Цогт сум 5-14-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 7 7 3 143
Говь-Алтай аймаг Цогт сум 5-14-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 282 22 20 7 331
Говь-Алтай аймаг Цээл сум 5-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 157 20 7 7 191
Говь-Алтай аймаг Цээл сум 5-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 129 18 11 18 176
Говь-Алтай аймаг Цээл сум 5-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 160 13 11 6 190
Говь-Алтай аймаг Цээл сум 5-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 223 18 15 2 258
Говь-Алтай аймаг Чандмань сум 5-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 129 14 10 6 159
Говь-Алтай аймаг Чандмань сум 5-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 116 12 7 1 136
Говь-Алтай аймаг Чандмань сум 5-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 125 9 14 0 148
Говь-Алтай аймаг Чандмань сум 5-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 103 4 5 4 116
Говь-Алтай аймаг Чандмань сум 5-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 180 15 19 14 228
Говь-Алтай аймаг Шарга сум 5-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 272 11 43 32 358
Говь-Алтай аймаг Шарга сум 5-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 157 6 19 2 184
Говь-Алтай аймаг Шарга сум 5-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 105 4 10 4 123
Говь-Алтай аймаг Шарга сум 5-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 109 10 8 4 131
Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум 5-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 7 12 4 209
Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум 5-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 22 14 5 223
Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум 5-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 18 9 2 178
Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум 5-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 204 10 7 4 225
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 445 63 82 29 619
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 515 47 94 21 677
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 689 49 148 44 930
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 242 46 19 10 317
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 260 16 21 4 301
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 216 18 21 7 262
Говьсүмбэр аймаг Баянтал сум 6-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 373 36 34 11 454
Говьсүмбэр аймаг Шивээговь сум 6-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 759 26 117 44 946
Говьсүмбэр аймаг Шивээговь сум 6-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 342 8 52 20 422
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 450 32 145 43 670
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 441 35 124 43 643
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 382 40 94 27 543
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 559 34 93 41 727
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 569 27 111 73 780
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 384 23 67 45 519
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 301 20 118 44 483
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 195 10 44 16 265
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 419 28 130 45 622
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 647 36 170 56 909
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 556 49 157 57 819
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 579 39 140 43 801
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-13-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 499 24 108 44 675
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-14-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 281 23 99 44 447
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-15-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 227 18 79 34 358
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-16-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 446 30 206 56 738
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-17-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 279 18 144 41 482
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-18-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 451 34 228 55 768
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-19-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 455 28 230 64 777
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-20-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 468 30 198 49 745
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-21-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 12 118 44 433
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-22-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 463 45 189 46 743
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-23-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 531 35 225 76 867
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-24-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 198 23 99 19 339
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-25-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 606 37 235 68 946
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-26-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 383 23 96 36 538
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-27-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 482 30 115 46 673
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-28-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 192 7 46 19 264
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-29-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 514 30 201 55 800
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-30-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 426 48 211 57 742
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-31-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 526 30 192 66 814
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-32-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 478 26 102 40 646
Дархан-Уул аймаг Орхон сум 7-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 614 48 132 80 874
Дархан-Уул аймаг Орхон сум 7-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 13 40 15 303
Дархан-Уул аймаг Хонгор сум 7-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 706 44 111 44 905
Дархан-Уул аймаг Хонгор сум 7-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 412 8 27 14 461
Дархан-Уул аймаг Хонгор сум 7-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 425 33 119 31 608
Дархан-Уул аймаг Шарын Гол сум 7-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 542 42 105 43 732
Дархан-Уул аймаг Шарын Гол сум 7-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 645 48 114 32 839
Дархан-Уул аймаг Шарын Гол сум 7-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 616 49 93 33 791
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 575 41 197 45 858
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 553 33 181 29 796
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 342 17 95 14 468
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 495 35 151 37 718
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 14 48 10 290
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 891 47 136 32 1,106
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 502 31 154 27 714
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 497 32 157 33 719
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 230 17 69 10 326
Дорноговь аймаг Айраг сум 8-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 12 35 4 191
Дорноговь аймаг Айраг сум 8-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 204 12 30 5 251
Дорноговь аймаг Айраг сум 8-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 13 15 5 143
Дорноговь аймаг Айраг сум 8-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 591 51 119 30 791
Дорноговь аймаг Алтанширээ сум 8-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 298 16 23 12 349
Дорноговь аймаг Алтанширээ сум 8-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 251 27 15 6 299
Дорноговь аймаг Даланжаргалан сум 8-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 7 30 2 179
Дорноговь аймаг Даланжаргалан сум 8-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 136 11 22 5 174
Дорноговь аймаг Даланжаргалан сум 8-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 132 11 22 4 169
Дорноговь аймаг Даланжаргалан сум 8-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 17 54 16 305
Дорноговь аймаг Даланжаргалан сум 8-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 233 11 42 12 298
Дорноговь аймаг Дэлгэрэх сум 8-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 1 10 2 231
Дорноговь аймаг Дэлгэрэх сум 8-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 33 9 6 186
Дорноговь аймаг Дэлгэрэх сум 8-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 21 9 10 166
Дорноговь аймаг Дэлгэрэх сум 8-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 25 7 4 146
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 577 34 133 40 784
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 481 39 138 50 708
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 599 44 139 45 827
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 547 26 138 63 774
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 694 58 154 56 962
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 424 28 135 40 627
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 508 41 141 40 730
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 451 24 82 54 611
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 387 24 84 24 519
Дорноговь аймаг Иххэт сум 8-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 173 24 15 9 221
Дорноговь аймаг Иххэт сум 8-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 35 25 6 268
Дорноговь аймаг Иххэт сум 8-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 263 32 49 9 353
Дорноговь аймаг Мандах сум 8-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 300 19 32 11 362
Дорноговь аймаг Мандах сум 8-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 14 48 1 336
Дорноговь аймаг Өргөн сум 8-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 118 11 5 3 137
Дорноговь аймаг Өргөн сум 8-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 552 45 98 40 735
Дорноговь аймаг Сайхандулаан сум 8-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 156 4 14 0 174
Дорноговь аймаг Сайхандулаан сум 8-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 116 18 30 2 166
Дорноговь аймаг Сайхандулаан сум 8-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 15 59 3 215
Дорноговь аймаг Улаанбадрах сум 8-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 227 9 20 2 258
Дорноговь аймаг Улаанбадрах сум 8-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 9 12 1 165
Дорноговь аймаг Улаанбадрах сум 8-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 124 5 12 0 141
Дорноговь аймаг Улаанбадрах сум 8-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 123 14 9 3 149
Дорноговь аймаг Хатанбулаг сум 8-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 291 25 37 15 368
Дорноговь аймаг Хатанбулаг сум 8-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 368 28 45 11 452
Дорноговь аймаг Хатанбулаг сум 8-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 455 25 46 17 543
Дорноговь аймаг Хөвсгөл сум 8-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 9 6 5 130
Дорноговь аймаг Хөвсгөл сум 8-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 116 29 15 3 163
Дорноговь аймаг Хөвсгөл сум 8-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 135 16 13 3 167
Дорноговь аймаг Хөвсгөл сум 8-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 125 12 19 7 163
Дорноговь аймаг Эрдэнэ сум 8-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 239 6 17 6 268
Дорноговь аймаг Эрдэнэ сум 8-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 206 12 33 17 268
Дорноговь аймаг Эрдэнэ сум 8-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 590 24 71 20 705
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 557 48 96 41 742
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 761 32 128 39 960
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 242 18 68 20 348
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 397 23 99 32 551
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 709 33 84 63 889
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 460 37 127 53 677
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 516 33 121 41 711
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 277 11 39 22 349
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 581 41 170 57 849
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 506 30 152 48 736
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 555 25 206 54 840
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 478 44 187 52 761
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-13-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 509 34 104 45 692
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-14-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 292 15 129 27 463
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-15-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 569 35 203 50 857
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-16-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 507 27 100 69 703
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-17-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 576 45 138 49 808
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-18-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 468 32 116 45 661
Дорнод аймаг Баяндун сум 9-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 262 24 96 49 431
Дорнод аймаг Баяндун сум 9-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 117 6 32 16 171
Дорнод аймаг Баяндун сум 9-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 162 11 27 7 207
Дорнод аймаг Баяндун сум 9-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 18 45 20 266
Дорнод аймаг Баянтүмэн сум 9-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 256 24 28 35 343
Дорнод аймаг Баянтүмэн сум 9-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 256 19 27 17 319
Дорнод аймаг Баянтүмэн сум 9-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 5 20 6 175
Дорнод аймаг Баянтүмэн сум 9-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 151 8 25 11 195
Дорнод аймаг Баян-Уул сум 9-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 20 22 7 215
Дорнод аймаг Баян-Уул сум 9-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 11 37 15 265
Дорнод аймаг Баян-Уул сум 9-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 19 21 6 176
Дорнод аймаг Баян-Уул сум 9-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 323 24 50 16 413
Дорнод аймаг Баян-Уул сум 9-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 25 56 19 275
Дорнод аймаг Баян-Уул сум 9-4-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 171 12 23 10 216
Дорнод аймаг Булган сум 9-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 215 10 21 28 274
Дорнод аймаг Булган сум 9-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 11 23 9 213
Дорнод аймаг Булган сум 9-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 118 5 8 5 136
Дорнод аймаг Булган сум 9-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 191 4 18 18 231
Дорнод аймаг Гурванзагал сум 9-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 169 4 7 7 187
Дорнод аймаг Гурванзагал сум 9-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 10 12 10 176
Дорнод аймаг Гурванзагал сум 9-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 8 26 19 180
Дорнод аймаг Дашбалбар сум 9-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 210 24 62 21 317
Дорнод аймаг Дашбалбар сум 9-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 145 14 48 11 218
Дорнод аймаг Дашбалбар сум 9-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 13 37 19 197
Дорнод аймаг Дашбалбар сум 9-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 120 14 38 16 188
Дорнод аймаг Дашбалбар сум 9-7-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 156 17 45 8 226
Дорнод аймаг Матад сум 9-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 125 7 3 4 139
Дорнод аймаг Матад сум 9-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 146 8 1 2 157
Дорнод аймаг Матад сум 9-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 249 10 24 11 294
Дорнод аймаг Матад сум 9-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 304 9 18 7 338
Дорнод аймаг Матад сум 9-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 114 2 2 6 124
Дорнод аймаг Сэргэлэн сум 9-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 308 22 18 11 359
Дорнод аймаг Сэргэлэн сум 9-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 20 27 4 289
Дорнод аймаг Сэргэлэн сум 9-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 10 29 8 188
Дорнод аймаг Халхгол сум 9-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 284 13 29 12 338
Дорнод аймаг Халхгол сум 9-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 267 8 20 6 301
Дорнод аймаг Халхгол сум 9-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 361 16 29 8 414
Дорнод аймаг Халхгол сум 9-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 148 12 17 6 183
Дорнод аймаг Хөлөнбуйр сум 9-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 21 32 16 304
Дорнод аймаг Хөлөнбуйр сум 9-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 217 17 16 13 263
Дорнод аймаг Хөлөнбуйр сум 9-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 208 21 31 16 276
Дорнод аймаг Цагаан-Овоо сум 9-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 129 3 25 9 166
Дорнод аймаг Цагаан-Овоо сум 9-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 224 11 22 20 277
Дорнод аймаг Цагаан-Овоо сум 9-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 178 10 34 11 233
Дорнод аймаг Цагаан-Овоо сум 9-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 122 14 16 33 185
Дорнод аймаг Цагаан-Овоо сум 9-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 119 5 12 9 145
Дорнод аймаг Цагаан-Овоо сум 9-12-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 254 12 41 24 331
Дорнод аймаг Чойбалсан сум 9-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 297 27 65 29 418
Дорнод аймаг Чойбалсан сум 9-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 6 13 15 254
Дорнод аймаг Чойбалсан сум 9-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 8 13 3 227
Дорнод аймаг Чойбалсан сум 9-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 148 6 12 1 167
Дорнод аймаг Чулуунхороот сум 9-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 146 14 18 27 205
Дорнод аймаг Чулуунхороот сум 9-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 10 14 13 176
Дорнод аймаг Чулуунхороот сум 9-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 222 8 28 16 274
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 262 17 25 6 310
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 219 10 38 17 284
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 340 7 35 11 393
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 164 12 41 17 234
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 590 24 71 37 722
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 467 22 75 48 612
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 506 22 162 64 754
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 563 20 117 50 750
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 438 15 85 22 560
Дундговь аймаг Адаацаг сум 10-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 154 7 22 20 203
Дундговь аймаг Адаацаг сум 10-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 174 5 20 8 207
Дундговь аймаг Адаацаг сум 10-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 148 3 15 15 181
Дундговь аймаг Адаацаг сум 10-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 5 14 7 192
Дундговь аймаг Адаацаг сум 10-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 197 4 26 5 232
Дундговь аймаг Баянжаргалан сум 10-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 430 38 56 66 590
Дундговь аймаг Говь-Угтаал сум 10-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 489 55 59 17 620
Дундговь аймаг Гурвансайхан сум 10-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 11 35 6 325
Дундговь аймаг Гурвансайхан сум 10-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 310 33 61 20 424
Дундговь аймаг Дэлгэрхангай сум 10-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 9 5 9 149
Дундговь аймаг Дэлгэрхангай сум 10-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 94 9 7 3 113
Дундговь аймаг Дэлгэрхангай сум 10-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 74 24 17 10 125
Дундговь аймаг Дэлгэрхангай сум 10-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 80 15 9 8 112
Дундговь аймаг Дэлгэрцогт сум 10-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 192 10 16 4 222
Дундговь аймаг Дэлгэрцогт сум 10-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 22 15 11 197
Дундговь аймаг Дэлгэрцогт сум 10-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 20 22 13 204
Дундговь аймаг Дэрэн сум 10-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 383 7 19 5 414
Дундговь аймаг Дэрэн сум 10-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 344 17 34 8 403
Дундговь аймаг Луус сум 10-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 13 18 16 246
Дундговь аймаг Луус сум 10-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 10 15 13 179
Дундговь аймаг Луус сум 10-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 4 10 2 157
Дундговь аймаг Өлзийт сум 10-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 243 5 14 6 268
Дундговь аймаг Өлзийт сум 10-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 14 23 16 239
Дундговь аймаг Өлзийт сум 10-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 177 18 25 21 241
Дундговь аймаг Өндөршил сум 10-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 19 19 8 264
Дундговь аймаг Өндөршил сум 10-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 223 19 19 7 268
Дундговь аймаг Өндөршил сум 10-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 122 13 22 3 160
Дундговь аймаг Сайхан-Овоо сум 10-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 17 7 3 206
Дундговь аймаг Сайхан-Овоо сум 10-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 9 5 6 159
Дундговь аймаг Сайхан-Овоо сум 10-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 6 8 5 158
Дундговь аймаг Сайхан-Овоо сум 10-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 107 22 1 3 133
Дундговь аймаг Хулд сум 10-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 107 20 14 19 160
Дундговь аймаг Хулд сум 10-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 142 13 30 9 194
Дундговь аймаг Хулд сум 10-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 8 20 6 220
Дундговь аймаг Хулд сум 10-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 132 8 18 8 166
Дундговь аймаг Цагаандэлгэр сум 10-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 306 43 37 11 397
Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум 10-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 172 10 8 3 193
Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум 10-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 185 23 13 7 228
Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум 10-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 173 10 7 3 193
Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум 10-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 274 17 14 3 308
Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум 10-15-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 181 13 10 13 217
Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум 10-15-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 19 19 11 308
Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум 10-15-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 316 21 42 22 401
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 579 25 95 29 728
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 393 25 62 12 492
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 710 68 140 25 943
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 521 35 102 35 693
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 718 42 100 24 884
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 484 55 69 25 633
Завхан аймаг Алдархаан сум 11-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 111 16 10 1 138
Завхан аймаг Алдархаан сум 11-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 27 8 3 179
Завхан аймаг Алдархаан сум 11-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 95 14 6 0 115
Завхан аймаг Алдархаан сум 11-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 222 73 11 3 309
Завхан аймаг Алдархаан сум 11-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 15 6 3 134
Завхан аймаг Алдархаан сум 11-2-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 237 126 23 8 394
Завхан аймаг Асгат сум 11-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 191 14 12 17 234
Завхан аймаг Асгат сум 11-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 142 21 15 18 196
Завхан аймаг Баянтэс сум 11-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 239 14 38 31 322
Завхан аймаг Баянтэс сум 11-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 17 69 54 301
Завхан аймаг Баянтэс сум 11-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 180 5 16 12 213
Завхан аймаг Баянтэс сум 11-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 216 7 37 21 281
Завхан аймаг Баянхайрхан сум 11-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 171 15 19 23 228
Завхан аймаг Баянхайрхан сум 11-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 129 6 13 7 155
Завхан аймаг Баянхайрхан сум 11-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 5 13 4 161
Завхан аймаг Баянхайрхан сум 11-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 18 9 6 212
Завхан аймаг Дөрвөлжин сум 11-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 136 16 25 5 182
Завхан аймаг Дөрвөлжин сум 11-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 158 20 24 7 209
Завхан аймаг Дөрвөлжин сум 11-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 10 12 2 164
Завхан аймаг Дөрвөлжин сум 11-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 12 34 7 193
Завхан аймаг Дөрвөлжин сум 11-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 94 2 18 2 116
Завхан аймаг Завханмандал сум 11-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 118 10 15 4 147
Завхан аймаг Завханмандал сум 11-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 43 20 2 244
Завхан аймаг Завханмандал сум 11-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 109 12 18 7 146
Завхан аймаг Идэр сум 11-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 229 15 22 11 277
Завхан аймаг Идэр сум 11-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 26 38 11 242
Завхан аймаг Идэр сум 11-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 168 27 26 11 232
Завхан аймаг Идэр сум 11-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 241 10 19 7 277
Завхан аймаг Их-Уул сум 11-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 18 58 46 381
Завхан аймаг Их-Уул сум 11-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 29 28 65 305
Завхан аймаг Их-Уул сум 11-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 253 24 46 57 380
Завхан аймаг Их-Уул сум 11-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 26 57 52 375
Завхан аймаг Их-Уул сум 11-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 328 23 41 27 419
Завхан аймаг Их-Уул сум 11-9-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 343 33 42 33 451
Завхан аймаг Нөмрөг сум 11-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 99 4 25 12 140
Завхан аймаг Нөмрөг сум 11-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 137 6 33 9 185
Завхан аймаг Нөмрөг сум 11-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 116 4 13 3 136
Завхан аймаг Нөмрөг сум 11-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 157 7 15 6 185
Завхан аймаг Нөмрөг сум 11-10-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 142 7 15 6 170
Завхан аймаг Отгон сум 11-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 164 8 15 17 204
Завхан аймаг Отгон сум 11-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 123 4 14 16 157
Завхан аймаг Отгон сум 11-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 114 5 14 9 142
Завхан аймаг Отгон сум 11-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 118 14 20 28 180
Завхан аймаг Отгон сум 11-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 6 12 8 153
Завхан аймаг Отгон сум 11-11-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 103 10 19 19 151
Завхан аймаг Сантмаргац сум 11-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 137 9 10 2 158
Завхан аймаг Сантмаргац сум 11-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 22 14 2 205
Завхан аймаг Сантмаргац сум 11-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 120 17 16 6 159
Завхан аймаг Сантмаргац сум 11-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 111 15 23 7 156
Завхан аймаг Сонгино сум 11-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 181 19 44 8 252
Завхан аймаг Сонгино сум 11-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 121 18 8 11 158
Завхан аймаг Сонгино сум 11-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 123 6 24 2 155
Завхан аймаг Сонгино сум 11-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 134 14 21 5 174
Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 577 12 57 52 698
Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 374 20 59 52 505
Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 371 17 55 38 481
Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 324 28 34 27 413
Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11-14-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 275 17 33 23 348
Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11-14-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 411 33 34 32 510
Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11-14-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 354 20 33 25 432
Завхан аймаг Түдэвтэй сум 11-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 88 2 38 0 128
Завхан аймаг Түдэвтэй сум 11-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 10 14 7 141
Завхан аймаг Түдэвтэй сум 11-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 169 7 46 15 237
Завхан аймаг Түдэвтэй сум 11-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 136 10 20 8 174
Завхан аймаг Түдэвтэй сум 11-15-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 154 4 10 5 173
Завхан аймаг Тэлмэн сум 11-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 197 2 32 5 236
Завхан аймаг Тэлмэн сум 11-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 190 9 30 3 232
Завхан аймаг Тэлмэн сум 11-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 8 18 5 161
Завхан аймаг Тэлмэн сум 11-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 156 17 45 16 234
Завхан аймаг Тэлмэн сум 11-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 163 10 22 7 202
Завхан аймаг Тэлмэн сум 11-16-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 14 24 14 180
Завхан аймаг Тэс сум 11-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 212 19 36 25 292
Завхан аймаг Тэс сум 11-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 242 19 29 10 300
Завхан аймаг Тэс сум 11-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 156 20 24 18 218
Завхан аймаг Тэс сум 11-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 292 26 36 35 389
Завхан аймаг Ургамал сум 11-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 111 6 14 12 143
Завхан аймаг Ургамал сум 11-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 136 8 20 10 174
Завхан аймаг Ургамал сум 11-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 158 10 35 14 217
Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум 11-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 3 14 15 162
Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум 11-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 116 16 9 25 166
Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум 11-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 99 9 13 6 127
Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум 11-19-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 98 10 14 16 138
Завхан аймаг Цагаанчулуут сум 11-20-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 136 5 17 5 163
Завхан аймаг Цагаанчулуут сум 11-20-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 91 4 21 12 128
Завхан аймаг Цагаанчулуут сум 11-20-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 17 21 16 197
Завхан аймаг Цагаанчулуут сум 11-20-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 78 13 10 16 117
Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум 11-21-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 105 13 11 7 136
Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум 11-21-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 120 19 14 3 156
Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум 11-21-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 122 18 14 6 160
Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум 11-21-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 201 28 21 20 270
Завхан аймаг Шилүүстэй сум 11-22-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 94 4 9 18 125
Завхан аймаг Шилүүстэй сум 11-22-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 198 17 10 19 244
Завхан аймаг Шилүүстэй сум 11-22-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 91 10 8 11 120
Завхан аймаг Шилүүстэй сум 11-22-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 136 13 12 25 186
Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 11-23-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 112 8 10 17 147
Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 11-23-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 84 4 10 9 107
Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 11-23-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 160 4 17 10 191
Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 11-23-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 96 7 12 18 133
Завхан аймаг Яруу сум 11-24-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 75 12 31 8 126
Завхан аймаг Яруу сум 11-24-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 124 24 18 9 175
Завхан аймаг Яруу сум 11-24-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 90 24 19 10 143
Завхан аймаг Яруу сум 11-24-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 150 6 37 1 194
Завхан аймаг Яруу сум 11-24-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 99 7 35 18 159
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 622 29 242 72 965
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 17 85 33 337
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 451 24 170 48 693
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 205 15 89 27 336
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 225 11 108 47 391
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 473 26 231 64 794
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 642 32 269 74 1,017
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 651 29 243 78 1,001
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 645 30 258 85 1,018
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 556 37 236 78 907
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 521 36 199 62 818
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 638 26 262 76 1,002
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-13-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 664 30 143 46 883
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-14-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 569 33 152 70 824
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-15-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 260 10 103 24 397
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-16-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 454 24 196 74 748
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-17-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 677 43 164 58 942
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-18-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 624 38 138 60 860
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-19-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 292 9 68 20 389
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-20-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 504 28 170 63 765
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-21-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 549 27 120 44 740
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-22-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 15 42 23 283
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-23-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 606 36 104 38 784
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-24-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 739 28 107 55 929
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-25-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 606 56 168 52 882
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-26-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 529 40 136 52 757
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-27-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 151 5 25 5 186
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-28-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 656 38 115 50 859
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-29-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 623 28 146 38 835
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-30-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 12 58 29 372
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-31-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 321 15 70 36 442
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-32-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 489 23 116 50 678
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-33-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 566 25 130 65 786
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-34-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 514 27 118 56 715
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-35-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 652 46 169 54 921
Орхон аймаг Жаргалант сум 12-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 358 30 43 28 459
Орхон аймаг Жаргалант сум 12-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 425 50 64 46 585
Орхон аймаг Жаргалант сум 12-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 389 20 37 25 471
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 8 54 22 304
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 673 25 133 50 881
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 613 24 110 65 812
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 509 16 97 28 650
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 353 8 89 36 486
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 789 21 123 58 991
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 616 22 133 48 819
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 8 50 21 317
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 651 32 126 51 860
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 531 27 81 46 685
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 469 18 61 35 583
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 386 20 44 24 474
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-13-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 726 34 179 60 999
Өвөрхангай аймаг Баруунбаян-Улаан сум 13-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 6 17 14 224
Өвөрхангай аймаг Баруунбаян-Улаан сум 13-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 135 24 17 19 195
Өвөрхангай аймаг Баруунбаян-Улаан сум 13-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 18 17 16 234
Өвөрхангай аймаг Баруунбаян-Улаан сум 13-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 9 24 29 249
Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сум 13-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 525 40 23 16 604
Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сум 13-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 424 19 34 36 513
Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сум 13-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 473 28 40 55 596
Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сум 13-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 504 13 32 17 566
Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сум 13-3-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 353 12 30 21 416
Өвөрхангай аймаг Баянгол сум 13-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 194 7 14 5 220
Өвөрхангай аймаг Баянгол сум 13-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 15 11 6 243
Өвөрхангай аймаг Баянгол сум 13-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 168 4 10 6 188
Өвөрхангай аймаг Баянгол сум 13-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 150 1 11 16 178
Өвөрхангай аймаг Баянгол сум 13-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 164 4 23 10 201
Өвөрхангай аймаг Баянгол сум 13-4-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 189 8 21 22 240
Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сум 13-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 188 9 11 23 231
Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сум 13-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 188 9 16 24 237
Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сум 13-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 4 7 13 223
Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сум 13-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 158 9 14 4 185
Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сум 13-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 245 24 32 48 349
Өвөрхангай аймаг Богд сум 13-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 254 25 24 4 307
Өвөрхангай аймаг Богд сум 13-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 237 8 10 8 263
Өвөрхангай аймаг Богд сум 13-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 184 38 12 14 248
Өвөрхангай аймаг Богд сум 13-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 219 20 14 14 267
Өвөрхангай аймаг Богд сум 13-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 288 20 25 10 343
Өвөрхангай аймаг Богд сум 13-6-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 14 16 11 207
Өвөрхангай аймаг Богд сум 13-6-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 212 19 18 28 277
Өвөрхангай аймаг Бүрд сум 13-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 193 17 11 4 225
Өвөрхангай аймаг Бүрд сум 13-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 184 24 27 17 252
Өвөрхангай аймаг Бүрд сум 13-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 11 14 2 194
Өвөрхангай аймаг Бүрд сум 13-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 154 9 19 11 193
Өвөрхангай аймаг Бүрд сум 13-7-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 105 20 12 23 160
Өвөрхангай аймаг Гучин-Ус сум 13-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 245 8 20 12 285
Өвөрхангай аймаг Гучин-Ус сум 13-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 324 20 25 19 388
Өвөрхангай аймаг Есөн Зүйл сум 13-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 4 19 4 238
Өвөрхангай аймаг Есөн Зүйл сум 13-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 205 12 24 9 250
Өвөрхангай аймаг Есөн Зүйл сум 13-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 221 7 17 4 249
Өвөрхангай аймаг Есөн Зүйл сум 13-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 7 14 8 231
Өвөрхангай аймаг Зүүнбаян-Улаан сум 13-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 246 24 11 48 329
Өвөрхангай аймаг Зүүнбаян-Улаан сум 13-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 206 10 6 5 227
Өвөрхангай аймаг Зүүнбаян-Улаан сум 13-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 225 6 15 4 250
Өвөрхангай аймаг Зүүнбаян-Улаан сум 13-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 274 14 34 12 334
Өвөрхангай аймаг Зүүнбаян-Улаан сум 13-10-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 168 4 21 4 197
Өвөрхангай аймаг Зүүнбаян-Улаан сум 13-10-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 142 10 14 4 170
Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сум 13-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 236 3 26 16 281
Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сум 13-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 407 9 36 27 479
Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сум 13-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 244 8 21 9 282
Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сум 13-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 314 18 45 38 415
Өвөрхангай аймаг Өлзийт сум 13-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 178 8 22 14 222
Өвөрхангай аймаг Өлзийт сум 13-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 236 3 13 21 273
Өвөрхангай аймаг Өлзийт сум 13-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 164 8 17 12 201
Өвөрхангай аймаг Өлзийт сум 13-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 150 14 14 7 185
Өвөрхангай аймаг Сант сум 13-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 190 6 7 2 205
Өвөрхангай аймаг Сант сум 13-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 212 10 21 9 252
Өвөрхангай аймаг Сант сум 13-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 223 12 11 5 251
Өвөрхангай аймаг Сант сум 13-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 5 15 7 258
Өвөрхангай аймаг Сант сум 13-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 15 32 22 251
Өвөрхангай аймаг Тарагт сум 13-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 190 19 10 8 227
Өвөрхангай аймаг Тарагт сум 13-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 7 8 5 158
Өвөрхангай аймаг Тарагт сум 13-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 328 14 29 40 411
Өвөрхангай аймаг Тарагт сум 13-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 10 19 4 235
Өвөрхангай аймаг Тарагт сум 13-14-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 2 16 12 140
Өвөрхангай аймаг Төгрөг сум 13-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 17 28 35 282
Өвөрхангай аймаг Төгрөг сум 13-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 8 21 2 233
Өвөрхангай аймаг Төгрөг сум 13-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 135 12 24 4 175
Өвөрхангай аймаг Төгрөг сум 13-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 3 9 4 160
Өвөрхангай аймаг Төгрөг сум 13-15-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 7 22 9 176
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 284 63 32 33 412
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 31 10 28 276
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 341 19 16 24 400
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 308 15 24 27 374
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 230 50 22 30 332
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 310 48 14 28 400
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 359 17 22 26 424
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 396 26 32 34 488
Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан сум 13-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 209 14 16 13 252
Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан сум 13-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 24 34 18 333
Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан сум 13-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 177 13 24 9 223
Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан сум 13-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 192 10 6 9 217
Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан сум 13-17-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 12 2 5 198
Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан сум 13-17-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 245 16 16 21 298
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 395 27 106 38 566
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 351 25 83 27 486
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 601 57 147 42 847
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 439 19 82 22 562
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 357 38 75 30 500
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 197 23 43 11 274
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 192 14 32 8 246
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 226 12 39 24 301
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 224 27 43 10 304
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 271 24 42 13 350
Өвөрхангай аймаг Хужирт сум 13-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 254 15 13 14 296
Өвөрхангай аймаг Хужирт сум 13-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 366 14 37 12 429
Өвөрхангай аймаг Хужирт сум 13-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 299 16 18 10 343
Өвөрхангай аймаг Хужирт сум 13-19-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 375 20 44 31 470
Өвөрхангай аймаг Хужирт сум 13-19-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 440 25 65 35 565
Өвөрхангай аймаг Хужирт сум 13-19-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 237 10 23 18 288
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 409 37 92 37 575
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 524 28 95 44 691
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 668 31 156 64 919
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 271 28 101 33 433
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 492 64 90 58 704
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 553 44 123 54 774
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 528 44 123 53 748
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 474 40 140 47 701
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 619 33 132 48 832
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 673 46 128 61 908
Өмнөговь аймаг Баяндалай сум 14-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 153 13 23 25 214
Өмнөговь аймаг Баяндалай сум 14-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 250 20 37 22 329
Өмнөговь аймаг Баяндалай сум 14-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 200 15 25 9 249
Өмнөговь аймаг Баян-Овоо сум 14-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 118 7 15 3 143
Өмнөговь аймаг Баян-Овоо сум 14-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 243 3 3 13 262
Өмнөговь аймаг Баян-Овоо сум 14-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 152 12 10 3 177
Өмнөговь аймаг Булган сум 14-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 10 2 12 167
Өмнөговь аймаг Булган сум 14-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 9 2 1 138
Өмнөговь аймаг Булган сум 14-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 10 16 3 199
Өмнөговь аймаг Булган сум 14-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 229 20 42 28 319
Өмнөговь аймаг Гурвантэс сум 14-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 315 23 26 32 396
Өмнөговь аймаг Гурвантэс сум 14-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 321 30 32 49 432
Өмнөговь аймаг Гурвантэс сум 14-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 282 32 66 40 420
Өмнөговь аймаг Гурвантэс сум 14-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 342 20 57 71 490
Өмнөговь аймаг Гурвантэс сум 14-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 369 14 20 13 416
Өмнөговь аймаг Мандал-Овоо сум 14-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 12 12 12 202
Өмнөговь аймаг Мандал-Овоо сум 14-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 113 3 12 6 134
Өмнөговь аймаг Мандал-Овоо сум 14-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 83 10 20 9 122
Өмнөговь аймаг Манлай сум 14-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 15 18 9 301
Өмнөговь аймаг Манлай сум 14-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 278 8 26 13 325
Өмнөговь аймаг Манлай сум 14-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 18 40 16 260
Өмнөговь аймаг Манлай сум 14-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 12 28 14 236
Өмнөговь аймаг Ноён сум 14-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 193 41 20 17 271
Өмнөговь аймаг Ноён сум 14-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 190 10 36 13 249
Өмнөговь аймаг Номгон сум 14-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 216 38 13 12 279
Өмнөговь аймаг Номгон сум 14-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 9 17 4 158
Өмнөговь аймаг Номгон сум 14-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 5 7 2 180
Өмнөговь аймаг Номгон сум 14-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 18 29 6 264
Өмнөговь аймаг Номгон сум 14-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 114 24 16 18 172
Өмнөговь аймаг Сэврэй сум 14-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 269 89 29 14 401
Өмнөговь аймаг Сэврэй сум 14-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 115 15 11 1 142
Өмнөговь аймаг Сэврэй сум 14-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 131 41 13 6 191
Өмнөговь аймаг Ханбогд сум 14-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 266 19 52 20 357
Өмнөговь аймаг Ханбогд сум 14-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 444 31 72 18 565
Өмнөговь аймаг Ханбогд сум 14-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 388 44 94 38 564
Өмнөговь аймаг Ханбогд сум 14-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 401 9 69 19 498
Өмнөговь аймаг Ханбогд сум 14-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 4 12 6 183
Өмнөговь аймаг Ханхонгор сум 14-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 11 13 5 169
Өмнөговь аймаг Ханхонгор сум 14-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 209 34 41 10 294
Өмнөговь аймаг Ханхонгор сум 14-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 7 12 2 162
Өмнөговь аймаг Ханхонгор сум 14-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 21 16 2 182
Өмнөговь аймаг Хүрмэн сум 14-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 13 13 20 172
Өмнөговь аймаг Хүрмэн сум 14-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 150 12 8 8 178
Өмнөговь аймаг Хүрмэн сум 14-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 22 29 8 258
Өмнөговь аймаг Цогт-Овоо сум 14-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 118 45 22 8 193
Өмнөговь аймаг Цогт-Овоо сум 14-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 74 47 15 319
Өмнөговь аймаг Цогт-Овоо сум 14-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 111 35 14 4 164
Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум 14-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 446 25 95 23 589
Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум 14-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 362 31 46 21 460
Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум 14-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 431 45 111 41 628
Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум 14-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 466 16 164 27 673
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 799 28 90 80 997
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 632 23 67 69 791
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 523 24 42 27 616
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 831 26 55 40 952
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 771 15 44 30 860
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 640 24 22 32 718
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 837 27 126 63 1,053
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 7 16 20 302
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 549 13 22 23 607
Сүхбаатар аймаг Асгат сум 15-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 188 4 5 4 201
Сүхбаатар аймаг Асгат сум 15-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 189 5 11 11 216
Сүхбаатар аймаг Асгат сум 15-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 4 6 3 188
Сүхбаатар аймаг Асгат сум 15-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 251 8 20 17 296
Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум 15-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 333 11 20 12 376
Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум 15-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 394 15 16 5 430
Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум 15-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 268 19 9 27 323
Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум 15-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 480 11 30 7 528
Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум 15-3-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 348 11 18 10 387
Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум 15-3-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 307 18 38 22 385
Сүхбаатар аймаг Дарьганга сум 15-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 279 20 10 7 316
Сүхбаатар аймаг Дарьганга сум 15-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 333 13 2 9 357
Сүхбаатар аймаг Дарьганга сум 15-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 236 5 4 3 248
Сүхбаатар аймаг Дарьганга сум 15-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 415 16 43 43 517
Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум 15-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 331 10 14 16 371
Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум 15-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 349 13 18 15 395
Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум 15-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 374 13 5 7 399
Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум 15-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 439 16 26 22 503
Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум 15-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 4 11 7 279
Сүхбаатар аймаг Наран сум 15-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 134 5 8 8 155
Сүхбаатар аймаг Наран сум 15-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 227 7 13 5 252
Сүхбаатар аймаг Наран сум 15-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 98 6 9 16 129
Сүхбаатар аймаг Онгон сум 15-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 396 7 12 13 428
Сүхбаатар аймаг Онгон сум 15-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 226 12 14 11 263
Сүхбаатар аймаг Онгон сум 15-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 319 8 12 16 355
Сүхбаатар аймаг Онгон сум 15-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 11 6 2 250
Сүхбаатар аймаг Онгон сум 15-7-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 239 15 14 27 295
Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар сум 15-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 335 8 6 5 354
Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар сум 15-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 246 17 15 16 294
Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар сум 15-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 391 13 7 22 433
Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар сум 15-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 228 4 6 0 238
Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар сум 15-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 159 4 3 2 168
Сүхбаатар аймаг Түвшинширээ сум 15-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 249 25 20 10 304
Сүхбаатар аймаг Түвшинширээ сум 15-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 286 13 10 3 312
Сүхбаатар аймаг Түвшинширээ сум 15-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 241 11 9 12 273
Сүхбаатар аймаг Түвшинширээ сум 15-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 24 9 9 186
Сүхбаатар аймаг Түвшинширээ сум 15-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 354 26 18 14 412
Сүхбаатар аймаг Түмэнцогт сум 15-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 424 31 42 25 522
Сүхбаатар аймаг Түмэнцогт сум 15-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 503 21 47 15 586
Сүхбаатар аймаг Уулбаян сум 15-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 343 16 6 30 395
Сүхбаатар аймаг Уулбаян сум 15-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 275 19 28 37 359
Сүхбаатар аймаг Уулбаян сум 15-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 227 14 11 6 258
Сүхбаатар аймаг Уулбаян сум 15-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 112 17 9 2 140
Сүхбаатар аймаг Уулбаян сум 15-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 156 11 10 5 182
Сүхбаатар аймаг Халзан сум 15-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 232 7 6 1 246
Сүхбаатар аймаг Халзан сум 15-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 112 1 1 4 118
Сүхбаатар аймаг Халзан сум 15-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 145 2 3 4 154
Сүхбаатар аймаг Халзан сум 15-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 277 16 10 16 319
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 392 8 9 4 413
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 374 14 18 25 431
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 244 7 9 6 266
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 216 2 12 4 234
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 557 11 24 12 604
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 258 9 5 4 276
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 308 4 8 9 329
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 305 15 25 26 371
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 432 33 120 79 664
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 445 31 178 63 717
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 16 76 46 378
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 413 23 112 48 596
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 521 38 109 55 723
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 474 47 198 85 804
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 386 29 134 70 619
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 526 37 135 80 778
Сэлэнгэ аймаг Алтанбулаг сум 16-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 395 58 124 51 628
Сэлэнгэ аймаг Алтанбулаг сум 16-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 401 44 85 60 590
Сэлэнгэ аймаг Алтанбулаг сум 16-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 292 34 62 8 396
Сэлэнгэ аймаг Баруунбүрэн сум 16-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 246 28 26 4 304
Сэлэнгэ аймаг Баруунбүрэн сум 16-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 329 25 25 11 390
Сэлэнгэ аймаг Баруунбүрэн сум 16-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 412 78 50 17 557
Сэлэнгэ аймаг Баянгол сум 16-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 456 35 92 78 661
Сэлэнгэ аймаг Баянгол сум 16-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 491 39 109 45 684
Сэлэнгэ аймаг Баянгол сум 16-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 429 31 67 42 569
Сэлэнгэ аймаг Ерөө сум 16-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 533 45 81 23 682
Сэлэнгэ аймаг Ерөө сум 16-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 610 59 107 41 817
Сэлэнгэ аймаг Ерөө сум 16-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 42 129 20 426
Сэлэнгэ аймаг Жавхлант сум 16-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 614 58 78 29 779
Сэлэнгэ аймаг Зүүнбүрэн сум 16-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 530 40 77 62 709
Сэлэнгэ аймаг Зүүнбүрэн сум 16-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 168 3 28 14 213
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 24 77 30 404
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 347 45 142 52 586
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 320 35 149 54 558
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 319 24 82 46 471
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 386 26 74 24 510
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 332 29 109 42 512
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 530 53 138 41 762
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 377 30 91 29 527
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 298 23 109 35 465
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 325 46 83 28 482
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 305 32 76 29 442
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 366 29 119 39 553
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-13-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 63 0 6 5 74
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-14-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 132 13 10 21 176
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-15-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 421 33 144 55 653
Сэлэнгэ аймаг Орхон сум 16-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 311 24 64 18 417
Сэлэнгэ аймаг Орхон сум 16-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 382 35 47 26 490
Сэлэнгэ аймаг Орхонтуул сум 16-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 478 36 80 39 633
Сэлэнгэ аймаг Орхонтуул сум 16-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 491 36 94 29 650
Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум 16-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 23 65 33 332
Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум 16-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 561 79 184 62 886
Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум 16-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 491 49 80 49 669
Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум 16-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 504 66 86 29 685
Сэлэнгэ аймаг Сант сум 16-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 612 56 103 36 807
Сэлэнгэ аймаг Түшиг сум 16-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 531 50 71 55 707
Сэлэнгэ аймаг Хүдэр сум 16-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 481 45 79 46 651
Сэлэнгэ аймаг Хушаат сум 16-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 560 40 82 48 730
Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сум 16-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 285 36 38 7 366
Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сум 16-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 493 42 72 9 616
Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сум 16-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 420 41 75 37 573
Сэлэнгэ аймаг Шаамар сум 16-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 350 47 78 26 501
Сэлэнгэ аймаг Шаамар сум 16-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 223 42 52 14 331
Сэлэнгэ аймаг Шаамар сум 16-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 456 49 75 49 629
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 587 40 230 44 901
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 564 53 192 63 872
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 297 23 74 12 406
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 508 25 111 44 688
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 381 28 50 26 485
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 443 13 114 37 607
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 453 56 85 36 630
Төв аймаг Алтанбулаг сум 17-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 376 15 57 15 463
Төв аймаг Алтанбулаг сум 17-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 307 24 26 7 364
Төв аймаг Алтанбулаг сум 17-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 237 19 16 3 275
Төв аймаг Алтанбулаг сум 17-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 131 9 16 6 162
Төв аймаг Аргалант сум 17-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 245 5 41 20 311
Төв аймаг Аргалант сум 17-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 2 35 14 310
Төв аймаг Архуст сум 17-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 12 23 19 241
Төв аймаг Архуст сум 17-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 197 10 28 34 269
Төв аймаг Батсүмбэр сум 17-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 523 18 83 40 664
Төв аймаг Батсүмбэр сум 17-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 478 29 76 22 605
Төв аймаг Батсүмбэр сум 17-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 555 28 56 26 665
Төв аймаг Батсүмбэр сум 17-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 347 14 32 13 406
Төв аймаг Баян сум 17-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 122 4 11 2 139
Төв аймаг Баян сум 17-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 3 15 3 148
Төв аймаг Баян сум 17-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 319 13 62 14 408
Төв аймаг Баяндэлгэр сум 17-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 229 45 22 14 310
Төв аймаг Баяндэлгэр сум 17-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 250 42 26 11 329
Төв аймаг Баянжаргалан сум 17-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 176 7 8 17 208
Төв аймаг Баянжаргалан сум 17-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 135 8 13 27 183
Төв аймаг Баянжаргалан сум 17-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 129 4 23 19 175
Төв аймаг Баян-Өнжүүл сум 17-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 111 7 26 9 153
Төв аймаг Баян-Өнжүүл сум 17-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 191 13 29 3 236
Төв аймаг Баян-Өнжүүл сум 17-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 113 4 13 8 138
Төв аймаг Баянхангай сум 17-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 253 5 40 28 326
Төв аймаг Баянхангай сум 17-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 3 22 12 219
Төв аймаг Баянцагаан сум 17-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 22 13 5 170
Төв аймаг Баянцагаан сум 17-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 113 12 5 0 130
Төв аймаг Баянцагаан сум 17-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 109 5 35 2 151
Төв аймаг Баянцагаан сум 17-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 137 14 15 0 166
Төв аймаг Баянцагаан сум 17-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 97 12 9 3 121
Төв аймаг Баянцогт сум 17-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 9 14 12 202
Төв аймаг Баянцогт сум 17-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 169 3 27 2 201
Төв аймаг Баянцогт сум 17-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 11 45 9 305
Төв аймаг Баянчандмань сум 17-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 338 19 73 35 465
Төв аймаг Баянчандмань сум 17-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 431 23 54 55 563
Төв аймаг Баянчандмань сум 17-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 298 9 38 17 362
Төв аймаг Борнуур сум 17-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 369 32 97 21 519
Төв аймаг Борнуур сум 17-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 269 18 71 15 373
Төв аймаг Борнуур сум 17-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 382 24 58 24 488
Төв аймаг Борнуур сум 17-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 350 7 38 12 407
Төв аймаг Бүрэн сум 17-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 152 7 27 18 204
Төв аймаг Бүрэн сум 17-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 6 23 6 238
Төв аймаг Бүрэн сум 17-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 173 8 20 2 203
Төв аймаг Бүрэн сум 17-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 208 6 15 6 235
Төв аймаг Бүрэн сум 17-15-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 5 13 5 133
Төв аймаг Дэлгэрхаан сум 17-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 4 11 2 145
Төв аймаг Дэлгэрхаан сум 17-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 12 14 10 215
Төв аймаг Дэлгэрхаан сум 17-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 120 2 6 1 129
Төв аймаг Жаргалант сум 17-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 660 30 104 48 842
Төв аймаг Жаргалант сум 17-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 608 21 71 63 763
Төв аймаг Жаргалант сум 17-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 289 27 70 41 427
Төв аймаг Жаргалант сум 17-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 152 5 19 23 199
Төв аймаг Заамар сум 17-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 225 24 26 4 279
Төв аймаг Заамар сум 17-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 278 23 34 8 343
Төв аймаг Заамар сум 17-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 632 48 116 56 852
Төв аймаг Заамар сум 17-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 369 39 53 25 486
Төв аймаг Лүн сум 17-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 145 8 28 7 188
Төв аймаг Лүн сум 17-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 209 7 33 15 264
Төв аймаг Лүн сум 17-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 180 22 49 29 280
Төв аймаг Мөнгөнморьт сум 17-20-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 289 27 31 9 356
Төв аймаг Мөнгөнморьт сум 17-20-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 17 29 4 229
Төв аймаг Мөнгөнморьт сум 17-20-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 272 35 33 28 368
Төв аймаг Өндөрширээт сум 17-21-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 228 16 21 6 271
Төв аймаг Өндөрширээт сум 17-21-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 8 14 6 168
Төв аймаг Өндөрширээт сум 17-21-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 135 10 13 1 159
Төв аймаг Өндөрширээт сум 17-21-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 88 14 24 13 139
Төв аймаг Сүмбэр сум 17-22-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 261 11 41 13 326
Төв аймаг Сүмбэр сум 17-22-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 252 15 25 15 307
Төв аймаг Сэргэлэн сум 17-23-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 178 3 13 7 201
Төв аймаг Сэргэлэн сум 17-23-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 99 5 15 2 121
Төв аймаг Сэргэлэн сум 17-23-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 347 21 39 7 414
Төв аймаг Сэргэлэн сум 17-23-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 107 1 11 5 124
Төв аймаг Сэргэлэн сум 17-23-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 57 13 3 8 81
Төв аймаг Угтаалцайдам сум 17-24-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 214 3 7 5 229
Төв аймаг Угтаалцайдам сум 17-24-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 415 26 80 34 555
Төв аймаг Угтаалцайдам сум 17-24-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 154 7 21 12 194
Төв аймаг Цээл сум 17-25-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 11 12 12 217
Төв аймаг Цээл сум 17-25-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 13 26 5 199
Төв аймаг Цээл сум 17-25-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 174 5 16 11 206
Төв аймаг Цээл сум 17-25-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 153 6 22 16 197
Төв аймаг Цээл сум 17-25-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 198 19 17 3 237
Төв аймаг Эрдэнэ сум 17-26-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 247 4 10 8 269
Төв аймаг Эрдэнэ сум 17-26-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 10 14 12 271
Төв аймаг Эрдэнэ сум 17-26-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 185 3 20 5 213
Төв аймаг Эрдэнэ сум 17-26-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 1 15 10 212
Төв аймаг Эрдэнэ сум 17-26-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 502 14 34 17 567
Төв аймаг Эрдэнэсант сум 17-27-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 215 11 25 8 259
Төв аймаг Эрдэнэсант сум 17-27-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 213 4 16 8 241
Төв аймаг Эрдэнэсант сум 17-27-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 5 21 10 247
Төв аймаг Эрдэнэсант сум 17-27-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 290 16 38 19 363
Төв аймаг Эрдэнэсант сум 17-27-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 376 20 52 14 462
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 619 13 59 67 758
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 583 20 47 58 708
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 318 3 84 88 493
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 300 12 49 60 421
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 693 19 95 55 862
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 369 7 56 50 482
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 577 16 100 93 786
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 313 10 31 21 375
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 659 21 73 89 842
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 550 12 74 73 709
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 571 13 123 98 805
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 594 7 61 57 719
Увс аймаг Баруунтуруун сум 18-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 284 17 31 40 372
Увс аймаг Баруунтуруун сум 18-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 191 10 29 15 245
Увс аймаг Баруунтуруун сум 18-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 15 11 16 197
Увс аймаг Баруунтуруун сум 18-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 2 13 11 181
Увс аймаг Бөхмөрөн сум 18-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 9 10 20 246
Увс аймаг Бөхмөрөн сум 18-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 3 13 6 242
Увс аймаг Бөхмөрөн сум 18-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 10 19 48 312
Увс аймаг Давст сум 18-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 270 11 15 12 308
Увс аймаг Давст сум 18-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 176 3 20 32 231
Увс аймаг Давст сум 18-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 6 3 16 224
Увс аймаг Завхан сум 18-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 3 12 10 152
Увс аймаг Завхан сум 18-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 134 9 11 7 161
Увс аймаг Завхан сум 18-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 107 15 17 19 158
Увс аймаг Завхан сум 18-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 195 8 24 69 296
Увс аймаг Зүүнговь сум 18-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 116 10 17 35 178
Увс аймаг Зүүнговь сум 18-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 9 17 8 174
Увс аймаг Зүүнговь сум 18-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 18 26 46 277
Увс аймаг Зүүнговь сум 18-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 185 15 14 15 229
Увс аймаг Зүүнговь сум 18-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 213 9 27 61 310
Увс аймаг Зүүнхангай сум 18-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 12 9 4 191
Увс аймаг Зүүнхангай сум 18-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 6 18 6 233
Увс аймаг Зүүнхангай сум 18-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 6 18 8 250
Увс аймаг Зүүнхангай сум 18-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 174 8 27 11 220
Увс аймаг Малчин сум 18-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 172 17 14 16 219
Увс аймаг Малчин сум 18-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 205 9 26 43 283
Увс аймаг Малчин сум 18-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 8 17 23 227
Увс аймаг Малчин сум 18-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 12 6 25 222
Увс аймаг Наранбулаг сум 18-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 287 15 29 59 390
Увс аймаг Наранбулаг сум 18-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 337 12 19 10 378
Увс аймаг Наранбулаг сум 18-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 330 16 16 24 386
Увс аймаг Наранбулаг сум 18-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 279 24 14 34 351
Увс аймаг Өлгий сум 18-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 181 24 10 17 232
Увс аймаг Өлгий сум 18-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 190 23 11 36 260
Увс аймаг Өлгий сум 18-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 115 7 14 7 143
Увс аймаг Өлгий сум 18-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 3 9 18 191
Увс аймаг Өмнөговь сум 18-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 233 7 6 15 261
Увс аймаг Өмнөговь сум 18-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 206 19 26 26 277
Увс аймаг Өмнөговь сум 18-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 382 15 16 35 448
Увс аймаг Өмнөговь сум 18-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 223 11 23 17 274
Увс аймаг Өмнөговь сум 18-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 267 8 38 66 379
Увс аймаг Өндөрхангай сум 18-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 180 13 31 8 232
Увс аймаг Өндөрхангай сум 18-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 11 13 15 180
Увс аймаг Өндөрхангай сум 18-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 13 24 6 229
Увс аймаг Өндөрхангай сум 18-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 7 8 9 259
Увс аймаг Өндөрхангай сум 18-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 232 21 39 52 344
Увс аймаг Сагил сум 18-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 137 4 6 11 158
Увс аймаг Сагил сум 18-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 3 21 12 175
Увс аймаг Сагил сум 18-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 5 11 10 165
Увс аймаг Сагил сум 18-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 134 5 18 15 172
Увс аймаг Сагил сум 18-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 190 11 16 32 249
Увс аймаг Тариалан сум 18-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 152 15 10 15 192
Увс аймаг Тариалан сум 18-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 19 9 24 207
Увс аймаг Тариалан сум 18-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 15 8 15 176
Увс аймаг Тариалан сум 18-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 365 44 43 104 556
Увс аймаг Тариалан сум 18-14-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 159 6 6 15 186
Увс аймаг Түргэн сум 18-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 244 11 5 6 266
Увс аймаг Түргэн сум 18-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 208 5 12 3 228
Увс аймаг Түргэн сум 18-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 249 6 34 25 314
Увс аймаг Тэс сум 18-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 97 10 4 21 132
Увс аймаг Тэс сум 18-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 54 8 15 14 91
Увс аймаг Тэс сум 18-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 78 9 3 23 113
Увс аймаг Тэс сум 18-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 129 7 9 12 157
Увс аймаг Тэс сум 18-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 7 13 9 211
Увс аймаг Тэс сум 18-16-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 12 14 67 263
Увс аймаг Тэс сум 18-16-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 1 10 19 158
Увс аймаг Тэс сум 18-16-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 132 7 12 15 166
Увс аймаг Тэс сум 18-16-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 8 18 14 150
Увс аймаг Тэс сум 18-16-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 121 10 26 20 177
Увс аймаг Ховд сум 18-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 347 4 20 34 405
Увс аймаг Ховд сум 18-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 189 15 23 24 251
Увс аймаг Ховд сум 18-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 9 11 20 201
Увс аймаг Ховд сум 18-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 131 15 15 37 198
Увс аймаг Хяргас сум 18-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 156 2 5 1 164
Увс аймаг Хяргас сум 18-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 246 5 10 11 272
Увс аймаг Хяргас сум 18-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 36 21 31 319
Увс аймаг Хяргас сум 18-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 244 8 41 53 346
Увс аймаг Цагаанхайрхан сум 18-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 2 17 11 169
Увс аймаг Цагаанхайрхан сум 18-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 4 12 5 149
Увс аймаг Цагаанхайрхан сум 18-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 215 16 19 12 262
Увс аймаг Цагаанхайрхан сум 18-19-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 205 10 32 42 289
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 517 57 153 41 768
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 510 41 114 27 692
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 442 39 117 38 636
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 716 66 187 43 1,012
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 580 56 170 38 844
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 495 87 169 28 779
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 576 78 215 38 907
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 714 85 141 37 977
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 556 77 123 39 795
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 523 72 106 27 728
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 494 38 114 30 676
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 600 65 176 31 872
Ховд аймаг Алтай сум 19-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 242 37 42 14 335
Ховд аймаг Алтай сум 19-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 293 49 18 4 364
Ховд аймаг Алтай сум 19-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 244 27 15 2 288
Ховд аймаг Алтай сум 19-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 23 25 3 291
Ховд аймаг Булган сум 19-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 465 34 66 21 586
Ховд аймаг Булган сум 19-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 537 66 46 15 664
Ховд аймаг Булган сум 19-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 461 28 53 6 548
Ховд аймаг Булган сум 19-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 534 24 42 10 610
Ховд аймаг Булган сум 19-3-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 528 16 86 23 653
Ховд аймаг Булган сум 19-3-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 472 25 123 25 645
Ховд аймаг Буянт сум 19-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 152 37 18 6 213
Ховд аймаг Буянт сум 19-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 113 19 10 2 144
Ховд аймаг Буянт сум 19-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 44 11 1 182
Ховд аймаг Буянт сум 19-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 112 15 16 4 147
Ховд аймаг Буянт сум 19-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 289 130 56 17 492
Ховд аймаг Дарви сум 19-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 210 17 12 1 240
Ховд аймаг Дарви сум 19-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 244 21 21 4 290
Ховд аймаг Дарви сум 19-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 19 16 2 294
Ховд аймаг Дарви сум 19-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 178 13 2 1 194
Ховд аймаг Дарви сум 19-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 184 15 23 4 226
Ховд аймаг Дөргөн сум 19-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 230 59 12 7 308
Ховд аймаг Дөргөн сум 19-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 192 61 17 4 274
Ховд аймаг Дөргөн сум 19-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 302 32 13 14 361
Ховд аймаг Дөргөн сум 19-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 177 60 20 9 266
Ховд аймаг Дуут сум 19-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 100 25 9 0 134
Ховд аймаг Дуут сум 19-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 12 17 2 169
Ховд аймаг Дуут сум 19-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 99 22 14 5 140
Ховд аймаг Дуут сум 19-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 94 28 21 8 151
Ховд аймаг Зэрэг сум 19-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 173 33 35 9 250
Ховд аймаг Зэрэг сум 19-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 40 27 4 237
Ховд аймаг Зэрэг сум 19-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 177 48 37 4 266
Ховд аймаг Зэрэг сум 19-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 122 56 35 3 216
Ховд аймаг Зэрэг сум 19-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 67 48 5 340
Ховд аймаг Манхан сум 19-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 136 25 13 3 177
Ховд аймаг Манхан сум 19-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 221 26 26 8 281
Ховд аймаг Манхан сум 19-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 109 24 18 3 154
Ховд аймаг Манхан сум 19-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 236 36 44 12 328
Ховд аймаг Манхан сум 19-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 100 11 19 12 142
Ховд аймаг Манхан сум 19-9-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 335 48 51 11 445
Ховд аймаг Мөнххайрхан сум 19-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 137 14 21 12 184
Ховд аймаг Мөнххайрхан сум 19-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 177 11 38 0 226
Ховд аймаг Мөнххайрхан сум 19-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 123 16 11 3 153
Ховд аймаг Мөнххайрхан сум 19-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 15 37 14 248
Ховд аймаг Мөст сум 19-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 164 48 48 4 264
Ховд аймаг Мөст сум 19-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 196 30 33 8 267
Ховд аймаг Мөст сум 19-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 194 21 23 7 245
Ховд аймаг Мөст сум 19-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 72 12 2 3 89
Ховд аймаг Мөст сум 19-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 173 33 34 17 257
Ховд аймаг Мянгад сум 19-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 28 18 7 202
Ховд аймаг Мянгад сум 19-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 26 20 6 255
Ховд аймаг Мянгад сум 19-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 97 23 11 4 135
Ховд аймаг Мянгад сум 19-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 338 59 34 5 436
Ховд аймаг Мянгад сум 19-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 256 50 35 9 350
Ховд аймаг Үенч сум 19-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 24 29 3 296
Ховд аймаг Үенч сум 19-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 295 24 33 11 363
Ховд аймаг Үенч сум 19-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 172 25 18 10 225
Ховд аймаг Үенч сум 19-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 116 28 19 7 170
Ховд аймаг Үенч сум 19-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 385 33 57 19 494
Ховд аймаг Ховд сум 19-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 194 28 13 4 239
Ховд аймаг Ховд сум 19-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 204 47 7 8 266
Ховд аймаг Ховд сум 19-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 36 7 9 190
Ховд аймаг Ховд сум 19-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 135 43 10 13 201
Ховд аймаг Ховд сум 19-14-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 227 25 13 12 277
Ховд аймаг Цэцэг сум 19-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 221 13 11 2 247
Ховд аймаг Цэцэг сум 19-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 196 21 10 5 232
Ховд аймаг Цэцэг сум 19-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 272 15 15 6 308
Ховд аймаг Цэцэг сум 19-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 159 18 29 33 239
Ховд аймаг Цэцэг сум 19-15-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 20 25 7 283
Ховд аймаг Чандмань сум 19-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 113 53 9 2 177
Ховд аймаг Чандмань сум 19-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 133 49 28 2 212
Ховд аймаг Чандмань сум 19-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 198 37 12 1 248
Ховд аймаг Чандмань сум 19-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 43 17 0 188
Ховд аймаг Чандмань сум 19-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 151 33 18 7 209
Ховд аймаг Чандмань сум 19-16-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 36 17 4 223
Ховд аймаг Эрдэнэбүрэн сум 19-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 129 6 33 3 171
Ховд аймаг Эрдэнэбүрэн сум 19-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 99 9 33 1 142
Ховд аймаг Эрдэнэбүрэн сум 19-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 173 14 28 5 220
Ховд аймаг Эрдэнэбүрэн сум 19-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 23 27 8 269
Ховд аймаг Эрдэнэбүрэн сум 19-17-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 160 10 22 12 204
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 477 57 189 59 782
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 513 80 174 51 818
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 557 72 170 77 876
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 252 31 92 24 399
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 515 68 186 50 819
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 589 67 268 61 985
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 487 35 153 30 705
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 603 79 245 63 990
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 23 77 19 305
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 414 61 131 56 662
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 540 60 179 60 839
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 422 47 214 46 729
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-13-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 502 58 146 67 773
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-14-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 404 76 135 52 667
Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ сум 20-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 189 55 39 13 296
Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ сум 20-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 40 39 7 272
Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ сум 20-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 70 32 23 1 126
Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ сум 20-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 32 23 1 186
Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ сум 20-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 245 73 43 33 394
Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ сум 20-2-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 214 34 108 27 383
Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ сум 20-2-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 567 91 226 74 958
Хөвсгөл аймаг Арбулаг сум 20-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 158 37 25 6 226
Хөвсгөл аймаг Арбулаг сум 20-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 41 39 5 246
Хөвсгөл аймаг Арбулаг сум 20-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 132 54 26 7 219
Хөвсгөл аймаг Арбулаг сум 20-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 114 47 24 0 185
Хөвсгөл аймаг Арбулаг сум 20-3-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 171 26 47 4 248
Хөвсгөл аймаг Арбулаг сум 20-3-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 113 50 35 6 204
Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сум 20-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 37 34 6 232
Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сум 20-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 28 31 16 215
Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сум 20-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 180 11 18 4 213
Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сум 20-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 116 14 10 12 152
Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сум 20-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 188 28 23 21 260
Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох сум 20-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 14 19 15 251
Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох сум 20-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 222 10 62 19 313
Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох сум 20-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 241 29 78 31 379
Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох сум 20-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 184 14 39 17 254
Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох сум 20-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 113 21 13 9 156
Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох сум 20-5-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 109 19 30 29 187
Хөвсгөл аймаг Галт сум 20-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 263 24 70 14 371
Хөвсгөл аймаг Галт сум 20-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 265 43 81 22 411
Хөвсгөл аймаг Галт сум 20-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 355 30 49 10 444
Хөвсгөл аймаг Галт сум 20-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 270 29 31 6 336
Хөвсгөл аймаг Галт сум 20-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 247 22 38 21 328
Хөвсгөл аймаг Жаргалант сум 20-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 305 41 36 47 429
Хөвсгөл аймаг Жаргалант сум 20-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 285 54 67 47 453
Хөвсгөл аймаг Жаргалант сум 20-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 222 46 37 26 331
Хөвсгөл аймаг Жаргалант сум 20-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 131 18 14 23 186
Хөвсгөл аймаг Жаргалант сум 20-7-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 251 37 62 50 400
Хөвсгөл аймаг Их-Уул сум 20-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 288 28 77 27 420
Хөвсгөл аймаг Их-Уул сум 20-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 6 36 15 223
Хөвсгөл аймаг Их-Уул сум 20-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 201 19 56 17 293
Хөвсгөл аймаг Их-Уул сум 20-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 212 8 46 17 283
Хөвсгөл аймаг Их-Уул сум 20-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 318 28 76 48 470
Хөвсгөл аймаг Рашаант сум 20-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 151 15 60 9 235
Хөвсгөл аймаг Рашаант сум 20-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 44 39 15 338
Хөвсгөл аймаг Рашаант сум 20-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 181 17 24 12 234
Хөвсгөл аймаг Рашаант сум 20-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 283 36 48 30 397
Хөвсгөл аймаг Рашаант сум 20-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 282 29 41 12 364
Хөвсгөл аймаг Рэнчинлхүмбэ сум 20-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 331 63 73 5 472
Хөвсгөл аймаг Рэнчинлхүмбэ сум 20-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 244 39 39 9 331
Хөвсгөл аймаг Рэнчинлхүмбэ сум 20-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 185 41 27 7 260
Хөвсгөл аймаг Рэнчинлхүмбэ сум 20-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 33 30 2 276
Хөвсгөл аймаг Рэнчинлхүмбэ сум 20-10-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 221 31 25 18 295
Хөвсгөл аймаг Рэнчинлхүмбэ сум 20-10-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 225 53 29 13 320
Хөвсгөл аймаг Тариалан сум 20-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 459 78 73 27 637
Хөвсгөл аймаг Тариалан сум 20-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 228 45 22 6 301
Хөвсгөл аймаг Тариалан сум 20-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 262 25 21 2 310
Хөвсгөл аймаг Тариалан сум 20-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 188 20 26 3 237
Хөвсгөл аймаг Тариалан сум 20-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 254 25 24 7 310
Хөвсгөл аймаг Тариалан сум 20-11-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 104 23 11 6 144
Хөвсгөл аймаг Тариалан сум 20-11-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 318 60 66 39 483
Хөвсгөл аймаг Тосонцэнгэл сум 20-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 195 42 37 20 294
Хөвсгөл аймаг Тосонцэнгэл сум 20-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 201 50 57 3 311
Хөвсгөл аймаг Тосонцэнгэл сум 20-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 228 42 50 2 322
Хөвсгөл аймаг Тосонцэнгэл сум 20-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 184 30 74 2 290
Хөвсгөл аймаг Тосонцэнгэл сум 20-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 321 65 66 10 462
Хөвсгөл аймаг Төмөрбулаг сум 20-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 260 33 47 24 364
Хөвсгөл аймаг Төмөрбулаг сум 20-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 260 23 17 7 307
Хөвсгөл аймаг Төмөрбулаг сум 20-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 215 27 23 11 276
Хөвсгөл аймаг Төмөрбулаг сум 20-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 219 34 33 12 298
Хөвсгөл аймаг Төмөрбулаг сум 20-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 234 33 49 18 334
Хөвсгөл аймаг Түнэл сум 20-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 157 14 13 7 191
Хөвсгөл аймаг Түнэл сум 20-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 178 36 27 2 243
Хөвсгөл аймаг Түнэл сум 20-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 117 9 13 5 144
Хөвсгөл аймаг Түнэл сум 20-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 131 29 19 10 189
Хөвсгөл аймаг Түнэл сум 20-14-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 249 55 63 19 386
Хөвсгөл аймаг Түнэл сум 20-14-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 342 55 79 22 498
Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул сум 20-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 159 40 45 8 252
Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул сум 20-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 107 76 24 3 210
Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул сум 20-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 176 54 64 5 299
Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул сум 20-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 33 22 5 242
Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул сум 20-15-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 79 74 10 422
Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул сум 20-15-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 88 17 24 8 137
Хөвсгөл аймаг Ханх сум 20-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 49 26 6 256
Хөвсгөл аймаг Ханх сум 20-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 25 30 7 217
Хөвсгөл аймаг Ханх сум 20-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 461 55 98 22 636
Хөвсгөл аймаг Цагааннуур сум 20-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 265 31 31 22 349
Хөвсгөл аймаг Цагааннуур сум 20-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 319 49 30 11 409
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул сум 20-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 225 38 38 6 307
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул сум 20-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 251 26 33 11 321
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул сум 20-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 314 23 25 4 366
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул сум 20-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 229 22 58 13 322
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул сум 20-18-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 278 24 36 11 349
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул сум 20-18-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 224 46 71 17 358
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Үүр сум 20-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 244 34 41 4 323
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Үүр сум 20-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 11 22 5 237
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Үүр сум 20-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 163 11 21 7 202
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Үүр сум 20-19-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 321 36 73 16 446
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум 20-20-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 165 16 39 27 247
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум 20-20-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 163 25 41 30 259
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум 20-20-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 173 18 43 9 243
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум 20-20-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 212 50 65 10 337
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум 20-20-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 35 47 26 307
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум 20-20-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 17 25 11 183
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум 20-20-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 117 10 16 6 149
Хөвсгөл аймаг Чандмань-Өндөр сум 20-21-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 159 26 28 9 222
Хөвсгөл аймаг Чандмань-Өндөр сум 20-21-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 164 16 17 6 203
Хөвсгөл аймаг Чандмань-Өндөр сум 20-21-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 158 36 29 0 223
Хөвсгөл аймаг Чандмань-Өндөр сум 20-21-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 226 63 73 19 381
Хөвсгөл аймаг Чандмань-Өндөр сум 20-21-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 36 41 8 224
Хөвсгөл аймаг Шинэ-Идэр сум 20-22-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 201 11 24 9 245
Хөвсгөл аймаг Шинэ-Идэр сум 20-22-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 214 13 27 6 260
Хөвсгөл аймаг Шинэ-Идэр сум 20-22-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 181 21 52 4 258
Хөвсгөл аймаг Шинэ-Идэр сум 20-22-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 25 38 26 307
Хөвсгөл аймаг Эрдэнэбулган сум 20-23-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 26 34 5 209
Хөвсгөл аймаг Эрдэнэбулган сум 20-23-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 176 13 29 8 226
Хөвсгөл аймаг Эрдэнэбулган сум 20-23-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 118 13 21 13 165
Хөвсгөл аймаг Эрдэнэбулган сум 20-23-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 277 41 67 46 431
Хөвсгөл аймаг Эрдэнэбулган сум 20-23-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 56 37 27 7 127
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 369 34 37 13 453
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 600 32 62 29 723
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 621 33 68 29 751
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 730 41 81 31 883
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 677 38 104 29 848
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 548 33 70 20 671
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 534 32 80 12 658
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 529 33 54 33 649
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 657 32 57 30 776
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 20 13 7 195
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 398 37 17 8 460
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 307 26 15 4 352
Хэнтий аймаг Батноров сум 21-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 304 23 19 6 352
Хэнтий аймаг Батноров сум 21-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 265 19 14 6 304
Хэнтий аймаг Батноров сум 21-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 251 9 6 1 267
Хэнтий аймаг Батноров сум 21-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 123 13 8 2 146
Хэнтий аймаг Батноров сум 21-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 308 27 26 13 374
Хэнтий аймаг Батноров сум 21-2-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 957 31 57 35 1,080
Хэнтий аймаг Батширээт сум 21-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 194 19 28 8 249
Хэнтий аймаг Батширээт сум 21-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 177 24 19 4 224
Хэнтий аймаг Батширээт сум 21-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 10 8 3 187
Хэнтий аймаг Батширээт сум 21-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 299 39 44 11 393
Хэнтий аймаг Баян-Адарга сум 21-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 45 13 2 295
Хэнтий аймаг Баян-Адарга сум 21-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 25 9 2 219
Хэнтий аймаг Баян-Адарга сум 21-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 233 29 22 2 286
Хэнтий аймаг Баян-Адарга сум 21-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 283 58 26 7 374
Хэнтий аймаг Баянмөнх сум 21-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 10 16 2 210
Хэнтий аймаг Баянмөнх сум 21-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 174 32 16 4 226
Хэнтий аймаг Баянмөнх сум 21-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 153 12 11 3 179
Хэнтий аймаг Баянмөнх сум 21-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 131 12 5 3 151
Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум 21-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 208 4 8 4 224
Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум 21-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 206 21 17 3 247
Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум 21-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 14 11 0 245
Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум 21-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 8 10 4 233
Хэнтий аймаг Баянхутаг сум 21-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 359 13 16 15 403
Хэнтий аймаг Баянхутаг сум 21-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 42 17 12 306
Хэнтий аймаг Баянхутаг сум 21-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 10 12 3 265
Хэнтий аймаг Биндэр сум 21-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 251 32 29 3 315
Хэнтий аймаг Биндэр сум 21-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 276 31 17 2 326
Хэнтий аймаг Биндэр сум 21-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 216 97 24 9 346
Хэнтий аймаг Биндэр сум 21-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 13 17 2 291
Хэнтий аймаг Биндэр сум 21-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 377 94 36 16 523
Хэнтий аймаг Галшар сум 21-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 122 23 20 6 171
Хэнтий аймаг Галшар сум 21-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 114 12 17 1 144
Хэнтий аймаг Галшар сум 21-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 8 14 11 171
Хэнтий аймаг Галшар сум 21-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 39 24 8 258
Хэнтий аймаг Галшар сум 21-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 124 27 17 7 175
Хэнтий аймаг Дадал сум 21-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 156 14 13 2 185
Хэнтий аймаг Дадал сум 21-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 188 32 10 6 236
Хэнтий аймаг Дадал сум 21-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 216 44 12 4 276
Хэнтий аймаг Дадал сум 21-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 568 54 34 14 670
Хэнтий аймаг Дархан сум 21-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 269 6 23 4 302
Хэнтий аймаг Дархан сум 21-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 4 4 5 196
Хэнтий аймаг Дархан сум 21-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 5 19 2 208
Хэнтий аймаг Дархан сум 21-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 6 10 4 169
Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан сум 21-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 25 9 4 245
Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан сум 21-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 221 17 11 6 255
Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан сум 21-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 245 33 23 1 302
Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан сум 21-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 20 8 7 222
Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан сум 21-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 24 10 1 201
Хэнтий аймаг Жаргалтхаан сум 21-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 31 7 3 207
Хэнтий аймаг Жаргалтхаан сум 21-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 92 46 5 4 147
Хэнтий аймаг Жаргалтхаан сум 21-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 28 7 0 179
Хэнтий аймаг Жаргалтхаан сум 21-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 169 47 12 2 230
Хэнтий аймаг Жаргалтхаан сум 21-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 222 55 14 2 293
Хэнтий аймаг Мөрөн сум 21-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 137 10 12 3 162
Хэнтий аймаг Мөрөн сум 21-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 168 13 11 1 193
Хэнтий аймаг Мөрөн сум 21-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 185 15 15 3 218
Хэнтий аймаг Мөрөн сум 21-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 248 27 21 5 301
Хэнтий аймаг Норовлин сум 21-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 224 15 18 10 267
Хэнтий аймаг Норовлин сум 21-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 108 19 15 6 148
Хэнтий аймаг Норовлин сум 21-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 248 13 18 2 281
Хэнтий аймаг Норовлин сум 21-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 368 47 13 17 445
Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 21-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 230 20 13 5 268
Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 21-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 281 29 29 8 347
Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 21-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 354 17 30 16 417
Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 21-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 4 21 2 171
Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 21-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 6 13 4 254
Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 21-16-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 353 22 38 11 424
Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 21-16-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 326 28 14 14 382
Хэнтий аймаг Цэнхэрмандал сум 21-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 164 3 14 4 185
Хэнтий аймаг Цэнхэрмандал сум 21-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 135 1 9 1 146
Хэнтий аймаг Цэнхэрмандал сум 21-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 241 10 21 4 276
Хэнтий аймаг Цэнхэрмандал сум 21-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 307 21 34 18 380
Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум 21-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 635 51 109 21 816
Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум 21-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 634 41 113 29 817
Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум 21-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 624 21 73 10 728
Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум 21-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 610 27 66 47 750
Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум 21-18-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 210 6 21 5 242
Багануур дүүрэг 1-р хороо 22-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 665 44 223 53 985
Багануур дүүрэг 1-р хороо 22-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 659 66 253 36 1,014
Багануур дүүрэг 1-р хороо 22-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 392 35 92 28 547
Багануур дүүрэг 2-р хороо 22-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 266 18 20 8 312
Багануур дүүрэг 3-р хороо 22-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 658 85 247 50 1,040
Багануур дүүрэг 3-р хороо 22-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 545 47 188 31 811
Багануур дүүрэг 3-р хороо 22-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 458 33 91 19 601
Багануур дүүрэг 4-р хороо 22-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 268 17 43 9 337
Багануур дүүрэг 4-р хороо 22-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 852 68 111 24 1,055
Багануур дүүрэг 5-р хороо 22-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 765 55 116 30 966
Багануур дүүрэг 5-р хороо 22-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 450 32 78 34 594
Багахангай дүүрэг 1-р хороо 23-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 836 34 84 31 985
Багахангай дүүрэг 2-р хороо 23-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 656 31 71 22 780
Баянгол дүүрэг 1-р хороо 24-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 432 75 323 61 891
Баянгол дүүрэг 1-р хороо 24-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 429 66 285 42 822
Баянгол дүүрэг 1-р хороо 24-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 372 42 232 29 675
Баянгол дүүрэг 2-р хороо 24-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 365 52 225 46 688
Баянгол дүүрэг 2-р хороо 24-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 429 54 278 57 818
Баянгол дүүрэг 2-р хороо 24-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 250 40 142 33 465
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 23 186 22 449
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 339 41 308 41 729
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 401 30 385 50 866
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 355 52 243 39 689
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 397 62 184 37 680
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 465 56 309 54 884
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 368 49 208 35 660
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 396 45 250 41 732
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 363 54 295 61 773
Баянгол дүүрэг 5-р хороо 24-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 464 76 355 64 959
Баянгол дүүрэг 5-р хороо 24-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 505 71 374 91 1,041
Баянгол дүүрэг 5-р хороо 24-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 250 60 165 31 506
Баянгол дүүрэг 5-р хороо 24-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 545 87 337 60 1,029
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 533 90 388 66 1,077
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 293 57 169 16 535
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 323 56 235 48 662
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 364 63 257 39 723
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 384 55 260 47 746
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 524 68 400 46 1,038
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 351 56 198 44 649
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 324 46 194 32 596
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 285 61 212 31 589
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 262 33 150 26 471
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 309 51 217 35 612
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 477 80 309 62 928
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 340 52 196 40 628
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 313 58 212 35 618
Баянгол дүүрэг 9-р хороо 24-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 350 82 214 35 681
Баянгол дүүрэг 9-р хороо 24-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 510 112 165 42 829
Баянгол дүүрэг 10-р хороо 24-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 208 33 87 15 343
Баянгол дүүрэг 10-р хороо 24-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 283 50 96 34 463
Баянгол дүүрэг 10-р хороо 24-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 47 95 23 376
Баянгол дүүрэг 11-р хороо 24-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 536 156 216 49 957
Баянгол дүүрэг 11-р хороо 24-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 397 65 276 57 795
Баянгол дүүрэг 11-р хороо 24-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 412 66 141 45 664
Баянгол дүүрэг 12-р хороо 24-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 602 90 314 56 1,062
Баянгол дүүрэг 12-р хороо 24-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 569 109 308 65 1,051
Баянгол дүүрэг 12-р хороо 24-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 564 127 308 68 1,067
Баянгол дүүрэг 12-р хороо 24-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 577 74 323 65 1,039
Баянгол дүүрэг 13-р хороо 24-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 592 96 330 64 1,082
Баянгол дүүрэг 13-р хороо 24-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 494 122 314 54 984
Баянгол дүүрэг 14-р хороо 24-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 590 101 265 51 1,007
Баянгол дүүрэг 14-р хороо 24-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 527 101 286 55 969
Баянгол дүүрэг 15-р хороо 24-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 570 98 337 55 1,060
Баянгол дүүрэг 15-р хороо 24-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 559 111 384 62 1,116
Баянгол дүүрэг 16-р хороо 24-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 412 108 214 42 776
Баянгол дүүрэг 16-р хороо 24-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 381 75 207 56 719
Баянгол дүүрэг 17-р хороо 24-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 525 69 327 54 975
Баянгол дүүрэг 17-р хороо 24-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 518 81 466 77 1,142
Баянгол дүүрэг 17-р хороо 24-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 320 37 162 38 557
Баянгол дүүрэг 18-р хороо 24-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 336 40 241 48 665
Баянгол дүүрэг 18-р хороо 24-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 239 47 191 37 514
Баянгол дүүрэг 18-р хороо 24-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 512 91 338 60 1,001
Баянгол дүүрэг 18-р хороо 24-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 228 48 162 27 465
Баянгол дүүрэг 19-р хороо 24-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 297 50 186 35 568
Баянгол дүүрэг 19-р хороо 24-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 407 81 257 41 786
Баянгол дүүрэг 20-р хороо 24-20-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 266 30 143 26 465
Баянгол дүүрэг 20-р хороо 24-20-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 491 102 308 64 965
Баянгол дүүрэг 20-р хороо 24-20-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 303 57 107 23 490
Баянгол дүүрэг 21-р хороо 24-21-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 363 89 108 27 587
Баянгол дүүрэг 21-р хороо 24-21-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 387 108 147 38 680
Баянгол дүүрэг 21-р хороо 24-21-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 271 70 103 14 458
Баянгол дүүрэг 22-р хороо 24-22-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 451 91 182 46 770
Баянгол дүүрэг 22-р хороо 24-22-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 522 101 206 43 872
Баянгол дүүрэг 23-р хороо 24-23-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 420 130 158 44 752
Баянгол дүүрэг 23-р хороо 24-23-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 46 91 16 410
Баянгол дүүрэг 24-р хороо 24-24-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 332 27 258 47 664
Баянгол дүүрэг 24-р хороо 24-24-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 29 183 25 494
Баянгол дүүрэг 25-р хороо 24-25-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 326 40 199 38 603
Баянгол дүүрэг 25-р хороо 24-25-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 532 58 343 69 1,002
Баянгол дүүрэг 25-р хороо 24-25-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 399 44 250 39 732
Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 25-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 403 34 328 49 814
Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 25-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 397 27 258 49 731
Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 25-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 253 17 164 29 463
Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 25-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 463 37 167 41 708
Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 25-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 392 20 210 39 661
Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 25-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 313 19 155 30 517
Баянзүрх дүүрэг 3-р хороо 25-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 426 59 387 44 916
Баянзүрх дүүрэг 3-р хороо 25-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 474 37 332 43 886
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 358 32 193 42 625
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 448 55 301 63 867
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 455 38 304 49 846
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 375 33 289 54 751
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 632 40 231 66 969
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 488 27 158 36 709
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 401 24 234 41 700
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 558 45 308 49 960
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 305 15 204 23 547
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 435 33 158 44 670
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 620 42 269 68 999
Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо 25-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 309 34 249 41 633
Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо 25-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 446 33 356 45 880
Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо 25-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 416 36 351 53 856
Баянзүрх дүүрэг 7-р хороо 25-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 224 20 176 37 457
Баянзүрх дүүрэг 7-р хороо 25-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 382 42 258 63 745
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 529 24 247 49 849
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 467 22 181 30 700
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 487 26 232 53 798
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 302 14 188 31 535
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 289 13 125 31 458
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 420 35 165 43 663
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 405 24 96 45 570
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 412 32 129 33 606
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 498 15 128 42 683
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 396 19 104 29 548
Баянзүрх дүүрэг 10-р хороо 25-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 608 33 179 46 866
Баянзүрх дүүрэг 10-р хороо 25-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 542 35 212 49 838
Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 25-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 418 21 111 38 588
Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 25-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 456 28 114 33 631
Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 25-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 345 21 76 26 468
Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 25-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 490 25 183 60 758
Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 25-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 493 33 172 70 768
Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 25-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 372 20 142 50 584
Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 25-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 395 24 166 44 629
Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 25-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 315 23 179 56 573
Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 25-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 299 21 138 44 502
Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 25-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 386 34 190 48 658
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 342 27 187 41 597
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 415 29 167 51 662
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 419 34 308 53 814
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 539 39 432 54 1,064
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 395 24 329 42 790
Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 25-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 476 45 413 59 993
Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 25-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 416 47 339 68 870
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 626 45 376 63 1,110
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 647 38 285 44 1,014
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 396 18 172 32 618
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 295 12 148 29 484
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 373 30 208 43 654
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 470 28 227 42 767
Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 25-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 494 28 157 38 717
Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 25-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 412 17 127 54 610
Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 25-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 429 18 165 49 661
Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 25-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 473 35 329 51 888
Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 25-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 502 57 395 58 1,012
Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 25-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 364 31 303 46 744
Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 25-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 458 19 228 65 770
Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 25-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 626 44 127 50 847
Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 25-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 536 17 174 38 765
Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 25-20-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 370 24 124 42 560
Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 25-20-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 288 23 50 33 394
Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 25-20-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 394 20 122 44 580
Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 25-21-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 462 13 114 52 641
Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 25-21-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 327 18 102 24 471
Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 25-21-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 505 27 144 66 742
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 624 38 155 39 856
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 323 25 156 37 541
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 398 19 113 31 561
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 466 21 216 53 756
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 475 27 156 37 695
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 631 27 155 72 885
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 353 9 82 16 460
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 524 27 159 65 775
Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 25-24-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 369 31 113 38 551
Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 25-24-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 412 28 100 36 576
Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 25-24-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 419 25 132 37 613
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 300 29 257 31 617
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 327 30 305 34 696
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 324 40 326 42 732
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 323 34 260 39 656
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 513 46 453 67 1,079
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 278 18 275 40 611
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 351 30 347 38 766
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 517 37 489 70 1,113
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 430 45 425 61 961
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 428 29 403 63 923
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 415 48 417 63 943
Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 25-27-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 395 23 148 35 601
Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 25-27-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 338 21 129 61 549
Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 25-27-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 347 19 104 41 511
Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 25-27-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 578 30 189 43 840
Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо 25-28-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 450 30 130 47 657
Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо 25-28-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 723 35 148 76 982
Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо 25-28-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 485 27 136 53 701
Налайх дүүрэг 1-р хороо 26-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 301 15 89 14 419
Налайх дүүрэг 1-р хороо 26-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 583 27 124 41 775
Налайх дүүрэг 2-р хороо 26-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 566 49 232 41 888
Налайх дүүрэг 3-р хороо 26-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 646 37 104 34 821
Налайх дүүрэг 3-р хороо 26-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 363 26 72 34 495
Налайх дүүрэг 4-р хороо 26-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 506 35 103 34 678
Налайх дүүрэг 4-р хороо 26-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 406 27 77 20 530
Налайх дүүрэг 5-р хороо 26-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 439 30 107 25 601
Налайх дүүрэг 6-р хороо 26-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 514 26 102 29 671
Налайх дүүрэг 7-р хороо 26-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 694 35 196 48 973
Налайх дүүрэг 7-р хороо 26-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 283 17 79 18 397
Налайх дүүрэг 8-р хороо 26-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 511 39 191 36 777
Налайх дүүрэг 8-р хороо 26-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 584 37 169 48 838
Сонгинохайрхан дүүрэг 1-р хороо 27-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 493 31 162 43 729
Сонгинохайрхан дүүрэг 1-р хороо 27-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 472 17 132 44 665
Сонгинохайрхан дүүрэг 1-р хороо 27-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 393 27 108 24 552
Сонгинохайрхан дүүрэг 2-р хороо 27-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 570 21 173 55 819
Сонгинохайрхан дүүрэг 2-р хороо 27-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 351 29 116 33 529
Сонгинохайрхан дүүрэг 2-р хороо 27-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 552 22 190 52 816
Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р хороо 27-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 449 17 120 18 604
Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р хороо 27-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 399 19 133 34 585
Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р хороо 27-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 562 31 194 50 837
Сонгинохайрхан дүүрэг 4-р хороо 27-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 361 11 121 34 527
Сонгинохайрхан дүүрэг 4-р хороо 27-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 286 10 88 33 417
Сонгинохайрхан дүүрэг 5-р хороо 27-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 362 38 163 47 610
Сонгинохайрхан дүүрэг 5-р хороо 27-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 331 38 111 38 518
Сонгинохайрхан дүүрэг 5-р хороо 27-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 446 32 177 25 680
Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо 27-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 310 20 101 24 455
Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо 27-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 413 25 150 43 631
Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо 27-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 310 11 92 31 444
Сонгинохайрхан дүүрэг 7-р хороо 27-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 472 35 205 37 749
Сонгинохайрхан дүүрэг 7-р хороо 27-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 690 38 222 54 1,004
Сонгинохайрхан дүүрэг 8-р хороо 27-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 584 23 130 36 773
Сонгинохайрхан дүүрэг 8-р хороо 27-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 551 30 194 39 814
Сонгинохайрхан дүүрэг 8-р хороо 27-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 582 35 170 45 832
Сонгинохайрхан дүүрэг 9-р хороо 27-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 354 32 130 34 550
Сонгинохайрхан дүүрэг 9-р хороо 27-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 594 26 160 50 830
Сонгинохайрхан дүүрэг 9-р хороо 27-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 460 31 155 40 686
Сонгинохайрхан дүүрэг 10-р хороо 27-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 401 29 147 40 617
Сонгинохайрхан дүүрэг 10-р хороо 27-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 335 18 72 22 447
Сонгинохайрхан дүүрэг 10-р хороо 27-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 420 11 90 27 548
Сонгинохайрхан дүүрэг 11-р хороо 27-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 391 34 106 50 581
Сонгинохайрхан дүүрэг 11-р хороо 27-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 725 29 219 52 1,025
Сонгинохайрхан дүүрэг 11-р хороо 27-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 583 25 177 37 822
Сонгинохайрхан дүүрэг 12-р хороо 27-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 297 18 139 22 476
Сонгинохайрхан дүүрэг 12-р хороо 27-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 564 40 319 54 977
Сонгинохайрхан дүүрэг 13-р хороо 27-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 423 30 241 45 739
Сонгинохайрхан дүүрэг 13-р хороо 27-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 282 28 193 40 543
Сонгинохайрхан дүүрэг 14-р хороо 27-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 402 26 235 29 692
Сонгинохайрхан дүүрэг 14-р хороо 27-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 605 46 323 73 1,047
Сонгинохайрхан дүүрэг 15-р хороо 27-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 21 131 23 415
Сонгинохайрхан дүүрэг 15-р хороо 27-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 461 31 243 48 783
Сонгинохайрхан дүүрэг 16-р хороо 27-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 288 19 151 25 483
Сонгинохайрхан дүүрэг 16-р хороо 27-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 223 10 126 32 391
Сонгинохайрхан дүүрэг 17-р хороо 27-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 250 23 120 33 426
Сонгинохайрхан дүүрэг 17-р хороо 27-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 578 46 326 67 1,017
Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо 27-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 562 38 263 62 925
Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо 27-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 416 18 179 38 651
Сонгинохайрхан дүүрэг 19-р хороо 27-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 518 28 220 35 801
Сонгинохайрхан дүүрэг 19-р хороо 27-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 370 22 142 41 575
Сонгинохайрхан дүүрэг 19-р хороо 27-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 432 29 204 42 707
Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо 27-20-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 430 30 131 36 627
Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо 27-20-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 487 35 166 42 730
Сонгинохайрхан дүүрэг 21-р хороо 27-21-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 592 35 112 29 768
Сонгинохайрхан дүүрэг 21-р хороо 27-21-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 551 26 91 39 707
Сонгинохайрхан дүүрэг 22-р хороо 27-22-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 592 43 153 42 830
Сонгинохайрхан дүүрэг 22-р хороо 27-22-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 552 25 127 56 760
Сонгинохайрхан дүүрэг 22-р хороо 27-22-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 395 31 124 38 588
Сонгинохайрхан дүүрэг 23-р хороо 27-23-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 292 18 89 22 421
Сонгинохайрхан дүүрэг 23-р хороо 27-23-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 328 23 94 27 472
Сонгинохайрхан дүүрэг 24-р хороо 27-24-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 429 21 120 28 598
Сонгинохайрхан дүүрэг 24-р хороо 27-24-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 584 28 146 47 805
Сонгинохайрхан дүүрэг 25-р хороо 27-25-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 12 72 21 378
Сонгинохайрхан дүүрэг 25-р хороо 27-25-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 478 20 165 27 690
Сонгинохайрхан дүүрэг 25-р хороо 27-25-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 383 15 124 31 553
Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо 27-26-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 309 21 88 28 446
Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо 27-26-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 422 27 117 45 611
Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо 27-26-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 305 20 64 23 412
Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо 27-27-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 542 51 221 49 863
Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо 27-27-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 419 22 181 36 658
Сонгинохайрхан дүүрэг 28-р хороо 27-28-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 393 20 133 29 575
Сонгинохайрхан дүүрэг 28-р хороо 27-28-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 247 8 74 16 345
Сонгинохайрхан дүүрэг 29-р хороо 27-29-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 483 34 316 53 886
Сонгинохайрхан дүүрэг 29-р хороо 27-29-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 513 45 273 50 881
Сонгинохайрхан дүүрэг 30-р хороо 27-30-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 10 46 18 257
Сонгинохайрхан дүүрэг 30-р хороо 27-30-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 501 34 138 33 706
Сонгинохайрхан дүүрэг 31-р хороо 27-31-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 680 40 213 56 989
Сонгинохайрхан дүүрэг 31-р хороо 27-31-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 565 49 191 36 841
Сонгинохайрхан дүүрэг 32-р хороо 27-32-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 717 57 114 56 944
Сонгинохайрхан дүүрэг 32-р хороо 27-32-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 689 43 146 58 936
Сонгинохайрхан дүүрэг 33-р хороо 27-33-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 636 32 131 66 865
Сонгинохайрхан дүүрэг 33-р хороо 27-33-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 495 33 119 50 697
Сонгинохайрхан дүүрэг 33-р хороо 27-33-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 534 34 137 38 743
Сонгинохайрхан дүүрэг 34-р хороо 27-34-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 513 33 149 53 748
Сонгинохайрхан дүүрэг 34-р хороо 27-34-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 395 23 143 39 600
Сонгинохайрхан дүүрэг 35-р хороо 27-35-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 631 27 140 62 860
Сонгинохайрхан дүүрэг 35-р хороо 27-35-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 646 28 126 40 840
Сонгинохайрхан дүүрэг 36-р хороо 27-36-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 470 11 118 41 640
Сонгинохайрхан дүүрэг 36-р хороо 27-36-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 734 25 135 54 948
Сонгинохайрхан дүүрэг 36-р хороо 27-36-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 14 71 26 384
Сонгинохайрхан дүүрэг 37-р хороо 27-37-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 635 28 318 69 1,050
Сонгинохайрхан дүүрэг 37-р хороо 27-37-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 387 19 169 40 615
Сонгинохайрхан дүүрэг 38-р хороо 27-38-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 246 10 91 27 374
Сонгинохайрхан дүүрэг 39-р хороо 27-39-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 327 24 90 27 468
Сонгинохайрхан дүүрэг 39-р хороо 27-39-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 185 13 63 15 276
Сонгинохайрхан дүүрэг 40-р хороо 27-40-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 399 25 108 47 579
Сонгинохайрхан дүүрэг 40-р хороо 27-40-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 594 33 189 66 882
Сонгинохайрхан дүүрэг 40-р хороо 27-40-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 420 20 123 23 586
Сонгинохайрхан дүүрэг 41-р хороо 27-41-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 449 23 91 36 599
Сонгинохайрхан дүүрэг 41-р хороо 27-41-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 350 23 76 26 475
Сонгинохайрхан дүүрэг 42-р хороо 27-42-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 670 44 201 56 971
Сонгинохайрхан дүүрэг 42-р хороо 27-42-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 459 17 136 36 648
Сонгинохайрхан дүүрэг 43-р хороо 27-43-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 493 28 163 60 744
Сонгинохайрхан дүүрэг 43-р хороо 27-43-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 17 74 33 355
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо 28-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 536 75 497 58 1,166
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо 28-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 330 41 285 49 705
Сүхбаатар дүүрэг 2-р хороо 28-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 546 66 526 74 1,212
Сүхбаатар дүүрэг 3-р хороо 28-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 561 75 519 76 1,231
Сүхбаатар дүүрэг 3-р хороо 28-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 552 70 475 67 1,164
Сүхбаатар дүүрэг 4-р хороо 28-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 275 48 271 30 624
Сүхбаатар дүүрэг 5-р хороо 28-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 455 62 403 55 975
Сүхбаатар дүүрэг 5-р хороо 28-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 230 39 201 46 516
Сүхбаатар дүүрэг 6-р хороо 28-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 291 40 289 41 661
Сүхбаатар дүүрэг 6-р хороо 28-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 233 18 174 21 446
Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо 28-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 554 67 408 61 1,090
Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо 28-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 346 38 259 47 690
Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо 28-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 477 46 423 50 996
Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо 28-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 534 64 403 62 1,063
Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо 28-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 418 49 352 54 873
Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо 28-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 441 34 170 54 699
Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо 28-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 466 32 210 65 773
Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 28-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 362 38 207 46 653
Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 28-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 467 36 308 44 855
Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 28-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 430 45 291 42 808
Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 28-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 554 62 288 66 970
Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 28-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 626 77 308 72 1,083
Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 28-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 407 37 196 50 690
Сүхбаатар дүүрэг 12-р хороо 28-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 281 33 95 31 440
Сүхбаатар дүүрэг 12-р хороо 28-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 302 20 95 36 453
Сүхбаатар дүүрэг 13-р хороо 28-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 398 16 120 35 569
Сүхбаатар дүүрэг 13-р хороо 28-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 345 32 111 47 535
Сүхбаатар дүүрэг 14-р хороо 28-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 670 57 216 61 1,004
Сүхбаатар дүүрэг 14-р хороо 28-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 686 68 217 71 1,042
Сүхбаатар дүүрэг 15-р хороо 28-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 715 49 221 61 1,046
Сүхбаатар дүүрэг 15-р хороо 28-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 571 54 195 40 860
Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороо 28-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 349 21 98 33 501
Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороо 28-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 340 26 152 53 571
Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороо 28-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 530 33 172 61 796
Сүхбаатар дүүрэг 17-р хороо 28-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 252 15 109 29 405
Сүхбаатар дүүрэг 17-р хороо 28-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 14 79 42 375
Сүхбаатар дүүрэг 18-р хороо 28-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 348 19 96 33 496
Сүхбаатар дүүрэг 18-р хороо 28-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 274 17 91 38 420
Сүхбаатар дүүрэг 18-р хороо 28-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 434 29 158 31 652
Сүхбаатар дүүрэг 19-р хороо 28-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 290 28 80 20 418
Сүхбаатар дүүрэг 20-р хороо 28-20-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 348 35 94 31 508
Сүхбаатар дүүрэг 20-р хороо 28-20-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 671 50 259 65 1,045
Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо 29-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 322 30 318 51 721
Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо 29-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 303 26 269 43 641
Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо 29-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 389 54 372 67 882
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 352 27 273 40 692
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 407 37 306 51 801
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 245 16 195 27 483
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 288 23 218 32 561
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо 29-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 298 16 229 31 574
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо 29-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 479 33 305 51 868
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо 29-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 27 208 46 554
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 519 35 296 79 929
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 293 22 257 41 613
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 527 43 474 74 1,118
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 303 26 266 43 638
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 260 16 92 43 411
Хан-Уул дүүрэг 5-р хороо 29-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 656 42 262 67 1,027
Хан-Уул дүүрэг 5-р хороо 29-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 424 28 149 47 648
Хан-Уул дүүрэг 6-р хороо 29-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 420 34 163 49 666
Хан-Уул дүүрэг 6-р хороо 29-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 478 50 172 47 747
Хан-Уул дүүрэг 7-р хороо 29-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 538 33 215 64 850
Хан-Уул дүүрэг 7-р хороо 29-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 491 36 268 83 878
Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо 29-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 384 25 173 49 631
Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо 29-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 484 51 210 43 788
Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо 29-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 361 21 141 57 580
Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо 29-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 192 16 73 26 307
Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо 29-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 333 31 102 28 494
Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо 29-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 329 32 100 24 485
Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо 29-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 369 20 185 40 614
Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо 29-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 461 24 189 59 733
Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо 29-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 20 79 32 334
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 270 26 160 35 491
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 520 67 411 65 1,063
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 295 47 218 24 584
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 354 37 244 55 690
Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо 29-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 411 53 116 53 633
Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо 29-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 841 80 180 61 1,162
Хан-Уул дүүрэг 13-р хороо 29-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 681 42 118 28 869
Хан-Уул дүүрэг 13-р хороо 29-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 649 62 161 40 912
Хан-Уул дүүрэг 14-р хороо 29-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 364 22 75 26 487
Хан-Уул дүүрэг 14-р хороо 29-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 704 24 168 60 956
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 294 24 250 24 592
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 275 27 220 34 556
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 330 42 301 47 720
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 264 29 355 39 687
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 337 39 190 57 623
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 370 32 159 40 601
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 534 38 235 57 864
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 382 34 201 62 679
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 385 43 165 30 623
Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо 29-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 320 42 274 22 658
Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо 29-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 470 70 526 69 1,135
Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо 29-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 409 47 377 59 892
Хан-Уул дүүрэг 18-р хороо 29-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 289 29 324 46 688
Хан-Уул дүүрэг 18-р хороо 29-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 395 64 375 47 881
Хан-Уул дүүрэг 19-р хороо 29-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 33 251 27 549
Хан-Уул дүүрэг 19-р хороо 29-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 340 38 333 63 774
Хан-Уул дүүрэг 19-р хороо 29-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 304 30 243 42 619
Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо 29-20-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 313 25 265 47 650
Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо 29-20-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 423 36 309 49 817
Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо 29-20-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 277 26 255 52 610
Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо 29-21-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 586 32 271 56 945
Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо 29-21-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 562 73 369 81 1,085
Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо 30-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 483 71 414 61 1,029
Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо 30-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 420 55 278 47 800
Чингэлтэй дүүрэг 3-р хороо 30-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 385 62 325 51 823
Чингэлтэй дүүрэг 3-р хороо 30-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 444 44 357 55 900
Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо 30-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 440 49 315 44 848
Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо 30-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 488 72 384 56 1,000
Чингэлтэй дүүрэг 5-р хороо 30-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 357 35 262 35 689
Чингэлтэй дүүрэг 5-р хороо 30-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 546 48 399 87 1,080
Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо 30-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 408 32 326 54 820
Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо 30-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 261 21 173 33 488
Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо 30-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 515 57 405 55 1,032
Чингэлтэй дүүрэг 7-р хороо 30-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 450 30 166 56 702
Чингэлтэй дүүрэг 7-р хороо 30-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 469 30 168 45 712
Чингэлтэй дүүрэг 7-р хороо 30-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 635 54 208 56 953
Чингэлтэй дүүрэг 8-р хороо 30-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 334 25 145 36 540
Чингэлтэй дүүрэг 9-р хороо 30-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 532 49 204 56 841
Чингэлтэй дүүрэг 9-р хороо 30-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 480 30 185 72 767
Чингэлтэй дүүрэг 10-р хороо 30-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 620 54 206 55 935
Чингэлтэй дүүрэг 10-р хороо 30-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 462 36 156 45 699
Чингэлтэй дүүрэг 11-р хороо 30-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 358 21 126 35 540
Чингэлтэй дүүрэг 11-р хороо 30-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 195 17 91 23 326
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 430 39 146 35 650
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 378 27 111 37 553
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 387 30 162 42 621
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 460 30 117 29 636
Чингэлтэй дүүрэг 13-р хороо 30-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 428 35 108 61 632
Чингэлтэй дүүрэг 13-р хороо 30-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 570 30 239 49 888
Чингэлтэй дүүрэг 14-р хороо 30-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 546 36 174 41 797
Чингэлтэй дүүрэг 14-р хороо 30-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 371 25 112 22 530
Чингэлтэй дүүрэг 15-р хороо 30-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 487 30 210 55 782
Чингэлтэй дүүрэг 15-р хороо 30-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 487 35 138 51 711
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 267 21 105 27 420
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 430 34 174 34 672
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 417 18 148 53 636
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 324 28 107 27 486
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 328 19 120 39 506
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 265 15 82 27 389
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 254 20 82 27 383
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 444 16 128 48 636
Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо 30-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 531 43 211 73 858
Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо 30-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 386 21 147 39 593
Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо 30-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 409 28 158 65 660
Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо 30-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 321 23 101 29 474
Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо 30-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 507 37 184 57 785
Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо 30-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 397 21 131 47 596
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 691 39 53 58 841
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 333 27 29 32 421
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 328 24 30 28 410
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 560 35 42 46 683
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 557 22 69 90 738
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 303 19 22 26 370
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-9-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 344 29 23 31 427
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-10-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 406 43 32 36 517
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-13-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 792 36 68 62 958
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 185 10 43 34 272
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 275 21 41 66 403
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 430 39 52 87 608
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 384 22 64 56 526
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 417 22 45 45 529
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 528 20 80 109 737
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-9-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 525 33 59 78 695
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-10-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 183 25 42 42 292
Булган аймаг Булган сум 4-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 381 32 68 45 526
Булган аймаг Хангал сум 4-14-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 397 34 60 16 507
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 333 39 67 22 461
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 368 30 75 14 487
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 490 36 116 28 670
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 191 14 45 25 275
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 415 13 57 27 512
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 479 30 185 49 743
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-8-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 528 42 118 56 744
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-13-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 287 13 61 25 386
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-14-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 587 38 235 60 920
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-15-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 518 30 174 53 775
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-16-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 183 17 79 13 292
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-17-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 319 18 175 48 560
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-18-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 151 13 77 28 269
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-19-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 194 11 100 26 331
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-20-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 568 42 309 64 983
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-21-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 613 45 278 74 1,010
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-24-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 478 19 236 64 797
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-26-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 276 13 63 24 376
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-27-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 232 15 53 19 319
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-28-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 466 25 135 47 673
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-31-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 256 14 96 27 393
Дархан-Уул аймаг Шарын Гол сум 7-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 132 7 33 17 189
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 419 29 115 32 595
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 516 31 160 31 738
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 373 22 125 26 546
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 526 47 153 36 762
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 276 12 96 12 396
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-8-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 224 11 59 17 311
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-9-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 541 31 124 18 714
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 257 24 49 28 358
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 423 37 97 50 607
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 258 14 56 24 352
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 195 16 72 27 310
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 310 35 86 26 457
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-14-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 360 38 154 38 590
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-18-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 191 16 48 17 272
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 435 23 149 56 663
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-9-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 223 16 58 18 315
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 436 27 88 28 579
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 518 24 64 27 633
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 495 27 92 26 640
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 431 31 164 60 686
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 223 7 93 30 353
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 522 28 262 58 870
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 513 39 225 68 845
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 317 12 122 33 484
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 205 12 93 34 344
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-12-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 245 13 102 32 392
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-14-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 215 10 82 37 344
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-15-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 369 15 206 57 647
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-18-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 342 16 87 39 484
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-19-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 631 26 144 44 845
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-20-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 304 20 119 17 460
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-21-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 324 21 80 36 461
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-22-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 517 49 139 51 756
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-23-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 256 6 41 12 315
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-24-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 512 22 48 37 619
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-28-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 313 18 52 31 414
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-29-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 213 10 40 24 287
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-30-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 568 47 141 51 807
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-31-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 692 28 174 78 972
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-32-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 648 30 116 68 862
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-33-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 250 6 62 30 348
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-34-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 274 16 76 24 390
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 578 28 91 44 741
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 407 17 79 26 529
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 501 19 180 56 756
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-8-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 569 14 143 42 768
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-10-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 319 18 57 21 415
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 275 23 54 27 379
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 525 54 176 65 820
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 239 23 45 30 337
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 322 26 62 19 429
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 413 11 47 37 508
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 230 6 19 12 267
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-8-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 822 19 26 42 909
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 513 35 163 73 784
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 393 22 119 57 591
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 309 18 71 38 436
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 379 35 137 44 595
Сэлэнгэ аймаг Ерөө сум 16-5-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 247 48 120 14 429
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 124 16 32 7 179
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-8-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 297 23 48 21 389
Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум 16-11-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 456 70 133 62 721
Сэлэнгэ аймаг Хүдэр сум 16-14-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 219 23 42 21 305
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 505 25 107 25 662
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 432 20 90 33 575
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 328 25 97 31 481
Төв аймаг Батсүмбэр сум 17-5-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 248 11 42 22 323
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 802 12 236 202 1,252
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 430 9 76 71 586
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 385 16 52 46 499
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 353 7 56 76 492
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-10-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 367 3 58 54 482
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 206 17 61 10 294
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 322 28 64 21 435
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 323 41 75 13 452
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-12-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 277 31 109 10 427
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 337 33 111 38 519
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 344 40 122 36 542
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 433 53 154 41 681
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-9-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 431 45 142 39 657
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-10-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 127 19 41 17 204
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-13-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 299 25 92 41 457
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-14-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 177 21 72 16 286
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 711 63 67 35 876
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 264 25 43 11 343
Багануур дүүрэг 1-р хороо 22-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 570 51 173 32 826
Багануур дүүрэг 3-р хороо 22-3-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 356 31 109 37 533
Багануур дүүрэг 4-р хороо 22-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 545 46 88 15 694
Багануур дүүрэг 5-р хороо 22-5-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 491 42 88 26 647
Баянгол дүүрэг 1-р хороо 24-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 308 66 265 51 690
Баянгол дүүрэг 1-р хороо 24-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 431 57 300 54 842
Баянгол дүүрэг 2-р хороо 24-2-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 312 46 178 34 570
Баянгол дүүрэг 2-р хороо 24-2-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 166 18 93 16 293
Баянгол дүүрэг 2-р хороо 24-2-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 346 67 266 47 726
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 394 39 333 43 809
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 508 44 493 60 1,105
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 397 37 376 40 850
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 374 63 241 26 704
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 402 63 288 55 808
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 326 48 240 38 652
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 332 47 252 46 677
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 371 46 283 41 741
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 312 43 241 33 629
Баянгол дүүрэг 5-р хороо 24-5-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 375 77 265 59 776
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 274 58 216 50 598
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 198 36 139 28 401
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 310 36 191 34 571
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 239 25 175 26 465
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 308 65 212 34 619
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 277 46 161 22 506
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 420 83 278 41 822
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 350 56 209 37 652
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 340 70 236 40 686
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 195 33 146 28 402
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 323 54 202 39 618
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 323 62 265 35 685
Баянгол дүүрэг 9-р хороо 24-9-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 312 91 211 39 653
Баянгол дүүрэг 9-р хороо 24-9-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 305 64 104 23 496
Баянгол дүүрэг 10-р хороо 24-10-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 416 92 188 38 734
Баянгол дүүрэг 10-р хороо 24-10-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 287 70 128 37 522
Баянгол дүүрэг 10-р хороо 24-10-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 394 92 236 31 753
Баянгол дүүрэг 11-р хороо 24-11-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 278 44 91 32 445
Баянгол дүүрэг 16-р хороо 24-16-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 251 49 124 19 443
Баянгол дүүрэг 16-р хороо 24-16-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 312 74 164 43 593
Баянгол дүүрэг 17-р хороо 24-17-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 277 54 245 39 615
Баянгол дүүрэг 17-р хороо 24-17-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 356 49 291 50 746
Баянгол дүүрэг 18-р хороо 24-18-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 342 58 259 44 703
Баянгол дүүрэг 18-р хороо 24-18-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 441 71 326 52 890
Баянгол дүүрэг 18-р хороо 24-18-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 458 97 328 53 936
Баянгол дүүрэг 19-р хороо 24-19-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 457 75 294 50 876
Баянгол дүүрэг 19-р хороо 24-19-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 363 66 246 47 722
Баянгол дүүрэг 20-р хороо 24-20-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 463 45 270 59 837
Баянгол дүүрэг 20-р хороо 24-20-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 302 60 108 22 492
Баянгол дүүрэг 21-р хороо 24-21-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 456 89 148 53 746
Баянгол дүүрэг 21-р хороо 24-21-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 215 46 78 13 352
Баянгол дүүрэг 22-р хороо 24-22-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 261 67 110 25 463
Баянгол дүүрэг 22-р хороо 24-22-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 372 77 108 41 598
Баянгол дүүрэг 23-р хороо 24-23-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 229 53 71 26 379
Баянгол дүүрэг 23-р хороо 24-23-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 355 70 122 21 568
Баянгол дүүрэг 24-р хороо 24-24-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 347 48 249 24 668
Баянгол дүүрэг 24-р хороо 24-24-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 467 50 358 55 930
Баянгол дүүрэг 25-р хороо 24-25-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 310 39 175 36 560
Баянгол дүүрэг 25-р хороо 24-25-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 289 36 196 22 543
Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 25-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 260 22 189 34 505
Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 25-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 304 29 244 42 619
Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 25-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 461 43 341 59 904
Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 25-2-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 436 40 169 47 692
Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 25-2-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 515 47 306 56 924
Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 25-2-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 535 50 338 64 987
Баянзүрх дүүрэг 3-р хороо 25-3-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 222 24 201 27 474
Баянзүрх дүүрэг 3-р хороо 25-3-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 491 39 375 53 958
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 194 14 112 23 343
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 329 28 242 38 637
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 210 12 121 13 356
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 370 23 240 54 687
Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 25-4-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 373 25 108 20 526
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 531 25 152 37 745
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 365 28 274 30 697
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 368 22 212 27 629
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 532 49 361 61 1,003
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 444 23 156 30 653
Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 25-5-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 333 21 139 22 515
Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо 25-6-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 300 22 254 37 613
Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо 25-6-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 406 45 350 55 856
Баянзүрх дүүрэг 7-р хороо 25-7-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 385 40 263 53 741
Баянзүрх дүүрэг 7-р хороо 25-7-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 357 28 274 40 699
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 323 20 147 30 520
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 421 26 144 43 634
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 426 25 250 42 743
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 332 23 152 28 535
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 554 33 204 61 852
Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 25-8-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 408 22 182 37 649
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 311 12 78 30 431
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 340 16 103 17 476
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 362 23 109 29 523
Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-9-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 456 33 120 46 655
Баянзүрх дүүрэг 10-р хороо 25-10-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 383 19 117 35 554
Баянзүрх дүүрэг 10-р хороо 25-10-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 392 22 145 33 592
Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 25-11-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 342 24 108 44 518
Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 25-11-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 430 26 115 46 617
Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 25-11-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 457 24 137 42 660
Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 25-12-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 414 26 172 59 671
Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 25-12-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 507 23 175 60 765
Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 25-12-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 400 22 194 60 676
Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 25-13-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 520 35 313 49 917
Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 25-13-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 592 27 284 57 960
Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 25-13-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 533 32 271 47 883
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 485 33 336 54 908
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 380 31 151 52 614
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 371 31 308 45 755
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 343 16 282 37 678
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 25-14-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 356 32 314 57 759
Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 25-15-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 335 37 254 30 656
Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 25-15-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 293 35 280 45 653
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 314 12 190 35 551
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 420 23 192 27 662
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 511 28 233 29 801
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 585 44 258 46 933
Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 25-16-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 453 23 229 38 743
Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 25-17-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 449 35 148 35 667
Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 25-17-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 425 11 130 44 610
Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 25-17-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 302 12 93 28 435
Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 25-18-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 403 32 340 34 809
Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 25-18-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 293 31 240 34 598
Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 25-18-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 453 45 376 66 940
Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 25-19-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 445 33 237 42 757
Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 25-19-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 327 27 71 30 455
Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 25-19-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 394 16 137 32 579
Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 25-20-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 371 17 120 37 545
Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 25-20-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 434 22 63 30 549
Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 25-20-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 423 19 106 45 593
Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 25-21-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 493 16 136 50 695
Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 25-21-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 485 34 176 46 741
Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 25-21-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 272 12 92 35 411
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 258 19 63 19 359
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 375 27 187 37 626
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 334 21 134 26 515
Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 25-22-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 306 14 119 21 460
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 477 25 154 45 701
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 301 15 60 24 400
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 470 19 95 42 626
Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 25-23-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 358 13 120 46 537
Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 25-24-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 322 27 114 32 495
Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 25-24-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 273 17 77 29 396
Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 25-24-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 259 22 91 19 391
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 543 38 480 65 1,126
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 495 40 468 65 1,068
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 501 50 424 63 1,038
Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 25-25-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 459 40 451 73 1,023
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 261 23 233 28 545
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 350 28 310 44 732
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 378 35 400 40 853
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 320 26 305 35 686
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 246 28 247 32 553
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 370 33 260 63 726
Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 25-26-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 287 32 295 35 649
Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 25-27-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 341 28 125 58 552
Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 25-27-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 288 10 93 26 417
Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 25-27-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 448 13 152 33 646
Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо 25-28-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 485 32 147 44 708
Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо 25-28-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 339 20 91 39 489
Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо 25-28-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 251 17 59 21 348
Налайх дүүрэг 1-р хороо 26-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 471 29 96 17 613
Налайх дүүрэг 1-р хороо 26-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 383 23 91 18 515
Налайх дүүрэг 2-р хороо 26-2-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 455 41 171 31 698
Налайх дүүрэг 3-р хороо 26-3-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 385 32 68 27 512
Налайх дүүрэг 4-р хороо 26-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 527 26 122 49 724
Налайх дүүрэг 4-р хороо 26-4-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 415 34 63 19 531
Налайх дүүрэг 5-р хороо 26-5-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 545 41 109 30 725
Налайх дүүрэг 7-р хороо 26-7-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 510 21 137 41 709
Налайх дүүрэг 8-р хороо 26-8-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 222 20 68 18 328
Сонгинохайрхан дүүрэг 1-р хороо 27-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 263 19 100 27 409
Сонгинохайрхан дүүрэг 1-р хороо 27-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 459 19 104 25 607
Сонгинохайрхан дүүрэг 1-р хороо 27-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 386 24 109 32 551
Сонгинохайрхан дүүрэг 2-р хороо 27-2-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 393 16 84 33 526
Сонгинохайрхан дүүрэг 2-р хороо 27-2-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 294 10 77 24 405
Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р хороо 27-3-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 432 23 148 41 644
Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р хороо 27-3-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 401 27 137 45 610
Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р хороо 27-3-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 358 16 111 27 512
Сонгинохайрхан дүүрэг 4-р хороо 27-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 443 36 152 43 674
Сонгинохайрхан дүүрэг 4-р хороо 27-4-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 575 25 172 65 837
Сонгинохайрхан дүүрэг 5-р хороо 27-5-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 263 17 90 23 393
Сонгинохайрхан дүүрэг 5-р хороо 27-5-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 299 30 125 34 488
Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо 27-6-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 533 43 177 47 800
Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо 27-6-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 407 19 133 28 587
Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо 27-6-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 484 25 176 36 721
Сонгинохайрхан дүүрэг 7-р хороо 27-7-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 330 15 132 28 505
Сонгинохайрхан дүүрэг 7-р хороо 27-7-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 698 44 205 66 1,013
Сонгинохайрхан дүүрэг 8-р хороо 27-8-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 229 15 85 13 342
Сонгинохайрхан дүүрэг 8-р хороо 27-8-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 191 11 73 17 292
Сонгинохайрхан дүүрэг 9-р хороо 27-9-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 252 13 87 19 371
Сонгинохайрхан дүүрэг 10-р хороо 27-10-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 431 19 137 26 613
Сонгинохайрхан дүүрэг 10-р хороо 27-10-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 597 33 128 51 809
Сонгинохайрхан дүүрэг 10-р хороо 27-10-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 438 26 132 37 633
Сонгинохайрхан дүүрэг 11-р хороо 27-11-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 327 23 110 34 494
Сонгинохайрхан дүүрэг 11-р хороо 27-11-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 231 7 79 16 333
Сонгинохайрхан дүүрэг 12-р хороо 27-12-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 355 25 229 47 656
Сонгинохайрхан дүүрэг 13-р хороо 27-13-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 234 18 117 28 397
Сонгинохайрхан дүүрэг 13-р хороо 27-13-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 399 35 273 44 751
Сонгинохайрхан дүүрэг 14-р хороо 27-14-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 394 23 241 48 706
Сонгинохайрхан дүүрэг 15-р хороо 27-15-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 542 35 301 62 940
Сонгинохайрхан дүүрэг 15-р хороо 27-15-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 249 32 138 42 461
Сонгинохайрхан дүүрэг 16-р хороо 27-16-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 393 28 216 47 684
Сонгинохайрхан дүүрэг 16-р хороо 27-16-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 431 30 227 52 740
Сонгинохайрхан дүүрэг 17-р хороо 27-17-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 524 38 290 62 914
Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо 27-18-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 352 22 171 37 582
Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо 27-18-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 560 33 237 61 891
Сонгинохайрхан дүүрэг 19-р хороо 27-19-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 270 24 113 27 434
Сонгинохайрхан дүүрэг 19-р хороо 27-19-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 388 33 184 43 648
Сонгинохайрхан дүүрэг 19-р хороо 27-19-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 379 22 173 36 610
Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо 27-20-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 316 28 100 29 473
Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо 27-20-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 302 18 106 35 461
Сонгинохайрхан дүүрэг 21-р хороо 27-21-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 199 11 36 12 258
Сонгинохайрхан дүүрэг 21-р хороо 27-21-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 440 13 70 24 547
Сонгинохайрхан дүүрэг 22-р хороо 27-22-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 267 11 79 28 385
Сонгинохайрхан дүүрэг 22-р хороо 27-22-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 481 25 108 39 653
Сонгинохайрхан дүүрэг 22-р хороо 27-22-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 420 24 107 34 585
Сонгинохайрхан дүүрэг 23-р хороо 27-23-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 579 25 160 42 806
Сонгинохайрхан дүүрэг 23-р хороо 27-23-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 498 34 151 39 722
Сонгинохайрхан дүүрэг 24-р хороо 27-24-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 408 27 133 30 598
Сонгинохайрхан дүүрэг 24-р хороо 27-24-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 339 14 74 19 446
Сонгинохайрхан дүүрэг 25-р хороо 27-25-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 556 32 175 46 809
Сонгинохайрхан дүүрэг 25-р хороо 27-25-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 258 16 65 12 351
Сонгинохайрхан дүүрэг 25-р хороо 27-25-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 458 17 123 29 627
Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо 27-26-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 420 28 88 39 575
Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо 27-26-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 422 22 114 26 584
Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо 27-26-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 443 23 95 44 605
Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо 27-27-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 289 17 142 25 473
Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо 27-27-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 513 31 206 61 811
Сонгинохайрхан дүүрэг 28-р хороо 27-28-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 586 51 200 34 871
Сонгинохайрхан дүүрэг 28-р хороо 27-28-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 552 19 151 40 762
Сонгинохайрхан дүүрэг 29-р хороо 27-29-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 260 19 153 34 466
Сонгинохайрхан дүүрэг 29-р хороо 27-29-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 330 15 174 29 548
Сонгинохайрхан дүүрэг 30-р хороо 27-30-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 543 43 188 44 818
Сонгинохайрхан дүүрэг 30-р хороо 27-30-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 347 14 108 35 504
Сонгинохайрхан дүүрэг 31-р хороо 27-31-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 467 37 129 21 654
Сонгинохайрхан дүүрэг 33-р хороо 27-33-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 357 19 68 22 466
Сонгинохайрхан дүүрэг 33-р хороо 27-33-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 505 34 115 46 700
Сонгинохайрхан дүүрэг 33-р хороо 27-33-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 432 39 104 56 631
Сонгинохайрхан дүүрэг 34-р хороо 27-34-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 444 25 123 47 639
Сонгинохайрхан дүүрэг 34-р хороо 27-34-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 613 54 188 64 919
Сонгинохайрхан дүүрэг 36-р хороо 27-36-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 287 22 80 30 419
Сонгинохайрхан дүүрэг 36-р хороо 27-36-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 447 23 118 47 635
Сонгинохайрхан дүүрэг 37-р хороо 27-37-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 306 14 160 28 508
Сонгинохайрхан дүүрэг 37-р хороо 27-37-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 393 12 139 32 576
Сонгинохайрхан дүүрэг 38-р хороо 27-38-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 530 26 202 41 799
Сонгинохайрхан дүүрэг 39-р хороо 27-39-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 337 18 81 15 451
Сонгинохайрхан дүүрэг 39-р хороо 27-39-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 486 34 164 36 720
Сонгинохайрхан дүүрэг 40-р хороо 27-40-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 243 10 70 22 345
Сонгинохайрхан дүүрэг 40-р хороо 27-40-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 313 18 117 30 478
Сонгинохайрхан дүүрэг 41-р хороо 27-41-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 487 43 100 34 664
Сонгинохайрхан дүүрэг 41-р хороо 27-41-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 529 30 100 47 706
Сонгинохайрхан дүүрэг 42-р хороо 27-42-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 334 17 79 24 454
Сонгинохайрхан дүүрэг 43-р хороо 27-43-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 261 10 68 20 359
Сонгинохайрхан дүүрэг 43-р хороо 27-43-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 444 32 155 39 670
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо 28-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 333 42 341 48 764
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо 28-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 512 77 500 63 1,152
Сүхбаатар дүүрэг 2-р хороо 28-2-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 326 39 279 38 682
Сүхбаатар дүүрэг 3-р хороо 28-3-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 281 35 294 38 648
Сүхбаатар дүүрэг 3-р хороо 28-3-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 297 44 288 40 669
Сүхбаатар дүүрэг 4-р хороо 28-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 468 56 434 46 1,004
Сүхбаатар дүүрэг 5-р хороо 28-5-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 312 39 307 44 702
Сүхбаатар дүүрэг 6-р хороо 28-6-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 290 35 285 50 660
Сүхбаатар дүүрэг 6-р хороо 28-6-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 351 38 316 32 737
Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо 28-7-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 344 35 253 43 675
Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо 28-7-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 274 36 223 33 566
Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо 28-8-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 420 45 269 50 784
Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо 28-8-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 238 32 179 37 486
Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо 28-9-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 342 20 152 45 559
Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо 28-9-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 504 27 262 60 853
Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 28-10-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 350 34 238 51 673
Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 28-10-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 249 26 183 17 475
Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 28-10-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 263 22 131 22 438
Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 28-11-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 283 37 162 36 518
Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 28-11-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 352 38 193 62 645
Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 28-11-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 511 45 260 35 851
Сүхбаатар дүүрэг 12-р хороо 28-12-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 471 54 191 50 766
Сүхбаатар дүүрэг 12-р хороо 28-12-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 468 61 166 54 749
Сүхбаатар дүүрэг 13-р хороо 28-13-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 601 47 201 64 913
Сүхбаатар дүүрэг 13-р хороо 28-13-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 604 78 220 63 965
Сүхбаатар дүүрэг 15-р хороо 28-15-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 262 27 93 34 416
Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороо 28-16-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 650 40 190 68 948
Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороо 28-16-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 521 39 128 25 713
Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороо 28-16-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 481 39 158 36 714
Сүхбаатар дүүрэг 17-р хороо 28-17-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 540 26 175 54 795
Сүхбаатар дүүрэг 17-р хороо 28-17-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 491 35 147 58 731
Сүхбаатар дүүрэг 18-р хороо 28-18-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 585 42 183 43 853
Сүхбаатар дүүрэг 18-р хороо 28-18-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 546 32 181 52 811
Сүхбаатар дүүрэг 18-р хороо 28-18-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 187 18 92 25 322
Сүхбаатар дүүрэг 19-р хороо 28-19-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 505 35 154 71 765
Сүхбаатар дүүрэг 20-р хороо 28-20-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 363 43 141 26 573
Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо 29-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 269 26 307 30 632
Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо 29-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 461 36 350 54 901
Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо 29-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 262 48 231 35 576
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 324 26 290 52 692
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 163 14 124 25 326
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 318 40 269 49 676
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 385 41 283 30 739
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо 29-3-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 529 41 423 47 1,040
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо 29-3-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 319 17 190 32 558
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо 29-3-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 458 54 427 70 1,009
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 438 39 439 63 979
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 266 26 219 38 549
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 325 36 340 33 734
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 450 50 199 55 754
Хан-Уул дүүрэг 5-р хороо 29-5-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 343 29 134 33 539
Хан-Уул дүүрэг 6-р хороо 29-6-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 352 28 125 45 550
Хан-Уул дүүрэг 6-р хороо 29-6-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 358 47 163 40 608
Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо 29-8-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 449 52 190 45 736
Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо 29-8-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 332 25 116 28 501
Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо 29-8-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 541 37 222 54 854
Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо 29-9-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 503 52 137 40 732
Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо 29-9-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 313 39 106 35 493
Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо 29-9-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 381 51 115 42 589
Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо 29-10-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 416 37 240 43 736
Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо 29-10-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 344 12 138 36 530
Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо 29-10-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 503 23 174 62 762
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 328 40 277 44 689
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 263 34 266 30 593
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 229 45 188 29 491
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 295 39 274 42 650
Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо 29-12-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 405 51 136 41 633
Хан-Уул дүүрэг 14-р хороо 29-14-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 518 43 113 45 719
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 405 38 415 56 914
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 393 35 411 57 896
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 312 44 316 47 719
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 398 38 394 43 873
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 435 42 231 56 764
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 317 19 138 36 510
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 206 16 82 17 321
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 283 14 133 35 465
Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо 29-17-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 430 65 437 54 986
Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо 29-17-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 202 40 259 40 541
Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо 29-17-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 242 32 242 34 550
Хан-Уул дүүрэг 18-р хороо 29-18-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 257 17 311 29 614
Хан-Уул дүүрэг 18-р хороо 29-18-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 246 31 261 31 569
Хан-Уул дүүрэг 19-р хороо 29-19-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 506 58 500 53 1,117
Хан-Уул дүүрэг 19-р хороо 29-19-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 307 24 258 26 615
Хан-Уул дүүрэг 19-р хороо 29-19-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 543 53 471 61 1,128
Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо 29-20-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 361 23 379 61 824
Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо 29-20-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 406 50 352 67 875
Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо 29-20-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 301 19 247 44 611
Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо 29-21-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 280 20 190 49 539
Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо 30-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 304 40 341 56 741
Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо 30-2-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 386 67 319 57 829
Чингэлтэй дүүрэг 3-р хороо 30-3-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 323 35 265 32 655
Чингэлтэй дүүрэг 3-р хороо 30-3-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 209 23 159 26 417
Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо 30-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 203 17 167 24 411
Чингэлтэй дүүрэг 5-р хороо 30-5-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 207 18 160 33 418
Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо 30-6-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 260 15 168 27 470
Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо 30-6-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 437 36 325 34 832
Чингэлтэй дүүрэг 7-р хороо 30-7-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 515 38 186 51 790
Чингэлтэй дүүрэг 7-р хороо 30-7-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 441 28 134 38 641
Чингэлтэй дүүрэг 7-р хороо 30-7-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 354 22 134 37 547
Чингэлтэй дүүрэг 8-р хороо 30-8-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 752 50 265 78 1,145
Чингэлтэй дүүрэг 9-р хороо 30-9-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 349 19 147 56 571
Чингэлтэй дүүрэг 9-р хороо 30-9-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 324 27 136 25 512
Чингэлтэй дүүрэг 10-р хороо 30-10-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 312 24 131 33 500
Чингэлтэй дүүрэг 10-р хороо 30-10-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 422 45 187 54 708
Чингэлтэй дүүрэг 11-р хороо 30-11-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 290 16 89 25 420
Чингэлтэй дүүрэг 11-р хороо 30-11-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 461 33 212 47 753
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 373 25 128 36 562
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 533 35 139 51 758
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 347 25 107 35 514
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 365 28 108 29 530
Чингэлтэй дүүрэг 13-р хороо 30-13-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 438 14 139 70 661
Чингэлтэй дүүрэг 13-р хороо 30-13-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 454 15 154 44 667
Чингэлтэй дүүрэг 14-р хороо 30-14-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 348 17 137 26 528
Чингэлтэй дүүрэг 14-р хороо 30-14-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 514 36 143 34 727
Чингэлтэй дүүрэг 15-р хороо 30-15-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 497 32 194 41 764
Чингэлтэй дүүрэг 15-р хороо 30-15-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 574 35 217 54 880
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 591 38 157 41 827
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 319 24 100 32 475
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 361 25 152 29 567
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 391 44 165 51 651
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 438 33 142 58 671
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 432 34 157 52 675
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 584 28 157 44 813
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 416 22 139 30 607
Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо 30-18-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 175 12 73 15 275
Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо 30-18-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 360 20 149 32 561
Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо 30-18-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 166 8 69 26 269
Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо 30-19-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 593 30 202 66 891
Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо 30-19-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 400 38 135 64 637
Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо 30-19-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 506 33 204 51 794
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО ICP-1 124 18 354 9 505
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО ICP-2 120 22 415 14 571
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО ICP-3 104 19 392 11 526
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО ICP-4 101 14 417 20 552
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО ICP-5 132 19 357 16 524
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО ICP-6 131 13 423 18 585
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО ICP-7 103 10 455 9 577
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО ICP-8 112 15 429 20 576
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО ICP-9 121 16 412 16 565
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО ICP-10 127 14 430 16 587
НИЙТ 823,326 72,832 246,968 71,937 1,215,063