Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-1-р хэсэг 579 25 95 29 728
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-2-р хэсэг 393 25 62 12 492
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-3-р хэсэг 710 68 140 25 943
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-4-р хэсэг 521 35 102 35 693
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-5-р хэсэг 718 42 100 24 884
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-6-р хэсэг 484 55 69 25 633
Завхан аймаг Алдархаан сум 11-2-1-р хэсэг 111 16 10 1 138
Завхан аймаг Алдархаан сум 11-2-2-р хэсэг 141 27 8 3 179
Завхан аймаг Алдархаан сум 11-2-3-р хэсэг 95 14 6 0 115
Завхан аймаг Алдархаан сум 11-2-4-р хэсэг 222 73 11 3 309
Завхан аймаг Алдархаан сум 11-2-5-р хэсэг 110 15 6 3 134
Завхан аймаг Алдархаан сум 11-2-6-р хэсэг 237 126 23 8 394
Завхан аймаг Асгат сум 11-3-1-р хэсэг 191 14 12 17 234
Завхан аймаг Асгат сум 11-3-2-р хэсэг 142 21 15 18 196
Завхан аймаг Баянтэс сум 11-4-1-р хэсэг 239 14 38 31 322
Завхан аймаг Баянтэс сум 11-4-2-р хэсэг 161 17 69 54 301
Завхан аймаг Баянтэс сум 11-4-3-р хэсэг 180 5 16 12 213
Завхан аймаг Баянтэс сум 11-4-4-р хэсэг 216 7 37 21 281
Завхан аймаг Баянхайрхан сум 11-5-1-р хэсэг 171 15 19 23 228
Завхан аймаг Баянхайрхан сум 11-5-2-р хэсэг 129 6 13 7 155
Завхан аймаг Баянхайрхан сум 11-5-3-р хэсэг 139 5 13 4 161
Завхан аймаг Баянхайрхан сум 11-5-4-р хэсэг 179 18 9 6 212
Завхан аймаг Дөрвөлжин сум 11-6-1-р хэсэг 136 16 25 5 182
Завхан аймаг Дөрвөлжин сум 11-6-2-р хэсэг 158 20 24 7 209
Завхан аймаг Дөрвөлжин сум 11-6-3-р хэсэг 140 10 12 2 164
Завхан аймаг Дөрвөлжин сум 11-6-4-р хэсэг 140 12 34 7 193
Завхан аймаг Дөрвөлжин сум 11-6-5-р хэсэг 94 2 18 2 116
Завхан аймаг Завханмандал сум 11-7-1-р хэсэг 118 10 15 4 147
Завхан аймаг Завханмандал сум 11-7-2-р хэсэг 179 43 20 2 244
Завхан аймаг Завханмандал сум 11-7-3-р хэсэг 109 12 18 7 146
Завхан аймаг Идэр сум 11-8-1-р хэсэг 229 15 22 11 277
Завхан аймаг Идэр сум 11-8-2-р хэсэг 167 26 38 11 242
Завхан аймаг Идэр сум 11-8-3-р хэсэг 168 27 26 11 232
Завхан аймаг Идэр сум 11-8-4-р хэсэг 241 10 19 7 277
Завхан аймаг Их-Уул сум 11-9-1-р хэсэг 259 18 58 46 381
Завхан аймаг Их-Уул сум 11-9-2-р хэсэг 183 29 28 65 305
Завхан аймаг Их-Уул сум 11-9-3-р хэсэг 253 24 46 57 380
Завхан аймаг Их-Уул сум 11-9-4-р хэсэг 240 26 57 52 375
Завхан аймаг Их-Уул сум 11-9-5-р хэсэг 328 23 41 27 419
Завхан аймаг Их-Уул сум 11-9-6-р хэсэг 343 33 42 33 451
Завхан аймаг Нөмрөг сум 11-10-1-р хэсэг 99 4 25 12 140
Завхан аймаг Нөмрөг сум 11-10-2-р хэсэг 137 6 33 9 185
Завхан аймаг Нөмрөг сум 11-10-3-р хэсэг 116 4 13 3 136
Завхан аймаг Нөмрөг сум 11-10-4-р хэсэг 157 7 15 6 185
Завхан аймаг Нөмрөг сум 11-10-5-р хэсэг 142 7 15 6 170
Завхан аймаг Отгон сум 11-11-1-р хэсэг 164 8 15 17 204
Завхан аймаг Отгон сум 11-11-2-р хэсэг 123 4 14 16 157
Завхан аймаг Отгон сум 11-11-3-р хэсэг 114 5 14 9 142
Завхан аймаг Отгон сум 11-11-4-р хэсэг 118 14 20 28 180
Завхан аймаг Отгон сум 11-11-5-р хэсэг 127 6 12 8 153
Завхан аймаг Отгон сум 11-11-6-р хэсэг 103 10 19 19 151
Завхан аймаг Сантмаргац сум 11-12-1-р хэсэг 137 9 10 2 158
Завхан аймаг Сантмаргац сум 11-12-2-р хэсэг 167 22 14 2 205
Завхан аймаг Сантмаргац сум 11-12-3-р хэсэг 120 17 16 6 159
Завхан аймаг Сантмаргац сум 11-12-4-р хэсэг 111 15 23 7 156
Завхан аймаг Сонгино сум 11-13-1-р хэсэг 181 19 44 8 252
Завхан аймаг Сонгино сум 11-13-2-р хэсэг 121 18 8 11 158
Завхан аймаг Сонгино сум 11-13-3-р хэсэг 123 6 24 2 155
Завхан аймаг Сонгино сум 11-13-4-р хэсэг 134 14 21 5 174
Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11-14-1-р хэсэг 577 12 57 52 698
Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11-14-2-р хэсэг 374 20 59 52 505
Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11-14-3-р хэсэг 371 17 55 38 481
Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11-14-4-р хэсэг 324 28 34 27 413
Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11-14-5-р хэсэг 275 17 33 23 348
Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11-14-6-р хэсэг 411 33 34 32 510
Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11-14-7-р хэсэг 354 20 33 25 432
Завхан аймаг Түдэвтэй сум 11-15-1-р хэсэг 88 2 38 0 128
Завхан аймаг Түдэвтэй сум 11-15-2-р хэсэг 110 10 14 7 141
Завхан аймаг Түдэвтэй сум 11-15-3-р хэсэг 169 7 46 15 237
Завхан аймаг Түдэвтэй сум 11-15-4-р хэсэг 136 10 20 8 174
Завхан аймаг Түдэвтэй сум 11-15-5-р хэсэг 154 4 10 5 173
Завхан аймаг Тэлмэн сум 11-16-1-р хэсэг 197 2 32 5 236
Завхан аймаг Тэлмэн сум 11-16-2-р хэсэг 190 9 30 3 232
Завхан аймаг Тэлмэн сум 11-16-3-р хэсэг 130 8 18 5 161
Завхан аймаг Тэлмэн сум 11-16-4-р хэсэг 156 17 45 16 234
Завхан аймаг Тэлмэн сум 11-16-5-р хэсэг 163 10 22 7 202
Завхан аймаг Тэлмэн сум 11-16-6-р хэсэг 128 14 24 14 180
Завхан аймаг Тэс сум 11-17-1-р хэсэг 212 19 36 25 292
Завхан аймаг Тэс сум 11-17-2-р хэсэг 242 19 29 10 300
Завхан аймаг Тэс сум 11-17-3-р хэсэг 156 20 24 18 218
Завхан аймаг Тэс сум 11-17-4-р хэсэг 292 26 36 35 389
Завхан аймаг Ургамал сум 11-18-1-р хэсэг 111 6 14 12 143
Завхан аймаг Ургамал сум 11-18-2-р хэсэг 136 8 20 10 174
Завхан аймаг Ургамал сум 11-18-3-р хэсэг 158 10 35 14 217
Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум 11-19-1-р хэсэг 130 3 14 15 162
Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум 11-19-2-р хэсэг 116 16 9 25 166
Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум 11-19-3-р хэсэг 99 9 13 6 127
Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум 11-19-4-р хэсэг 98 10 14 16 138
Завхан аймаг Цагаанчулуут сум 11-20-1-р хэсэг 136 5 17 5 163
Завхан аймаг Цагаанчулуут сум 11-20-2-р хэсэг 91 4 21 12 128
Завхан аймаг Цагаанчулуут сум 11-20-3-р хэсэг 143 17 21 16 197
Завхан аймаг Цагаанчулуут сум 11-20-4-р хэсэг 78 13 10 16 117
Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум 11-21-1-р хэсэг 105 13 11 7 136
Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум 11-21-2-р хэсэг 120 19 14 3 156
Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум 11-21-3-р хэсэг 122 18 14 6 160
Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум 11-21-4-р хэсэг 201 28 21 20 270
Завхан аймаг Шилүүстэй сум 11-22-1-р хэсэг 94 4 9 18 125
Завхан аймаг Шилүүстэй сум 11-22-2-р хэсэг 198 17 10 19 244
Завхан аймаг Шилүүстэй сум 11-22-3-р хэсэг 91 10 8 11 120
Завхан аймаг Шилүүстэй сум 11-22-4-р хэсэг 136 13 12 25 186
Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 11-23-1-р хэсэг 112 8 10 17 147
Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 11-23-2-р хэсэг 84 4 10 9 107
Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 11-23-3-р хэсэг 160 4 17 10 191
Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 11-23-4-р хэсэг 96 7 12 18 133
Завхан аймаг Яруу сум 11-24-1-р хэсэг 75 12 31 8 126
Завхан аймаг Яруу сум 11-24-2-р хэсэг 124 24 18 9 175
Завхан аймаг Яруу сум 11-24-3-р хэсэг 90 24 19 10 143
Завхан аймаг Яруу сум 11-24-4-р хэсэг 150 6 37 1 194
Завхан аймаг Яруу сум 11-24-5-р хэсэг 99 7 35 18 159
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-1-р хэсэг 2 436 27 88 28 579
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-2-р хэсэг 2 518 24 64 27 633
Завхан аймаг Улиастай сум 11-1-4-р хэсэг 2 495 27 92 26 640
НИЙТ 22,058 1,915 3,220 1,752 28,945