Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 619 13 59 67 758
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 583 20 47 58 708
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 318 3 84 88 493
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 300 12 49 60 421
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 693 19 95 55 862
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 369 7 56 50 482
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 577 16 100 93 786
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 313 10 31 21 375
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 659 21 73 89 842
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 550 12 74 73 709
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 571 13 123 98 805
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 594 7 61 57 719
Увс аймаг Баруунтуруун сум 18-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 284 17 31 40 372
Увс аймаг Баруунтуруун сум 18-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 191 10 29 15 245
Увс аймаг Баруунтуруун сум 18-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 15 11 16 197
Увс аймаг Баруунтуруун сум 18-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 2 13 11 181
Увс аймаг Бөхмөрөн сум 18-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 9 10 20 246
Увс аймаг Бөхмөрөн сум 18-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 3 13 6 242
Увс аймаг Бөхмөрөн сум 18-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 10 19 48 312
Увс аймаг Давст сум 18-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 270 11 15 12 308
Увс аймаг Давст сум 18-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 176 3 20 32 231
Увс аймаг Давст сум 18-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 6 3 16 224
Увс аймаг Завхан сум 18-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 3 12 10 152
Увс аймаг Завхан сум 18-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 134 9 11 7 161
Увс аймаг Завхан сум 18-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 107 15 17 19 158
Увс аймаг Завхан сум 18-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 195 8 24 69 296
Увс аймаг Зүүнговь сум 18-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 116 10 17 35 178
Увс аймаг Зүүнговь сум 18-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 9 17 8 174
Увс аймаг Зүүнговь сум 18-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 18 26 46 277
Увс аймаг Зүүнговь сум 18-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 185 15 14 15 229
Увс аймаг Зүүнговь сум 18-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 213 9 27 61 310
Увс аймаг Зүүнхангай сум 18-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 12 9 4 191
Увс аймаг Зүүнхангай сум 18-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 6 18 6 233
Увс аймаг Зүүнхангай сум 18-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 6 18 8 250
Увс аймаг Зүүнхангай сум 18-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 174 8 27 11 220
Увс аймаг Малчин сум 18-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 172 17 14 16 219
Увс аймаг Малчин сум 18-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 205 9 26 43 283
Увс аймаг Малчин сум 18-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 8 17 23 227
Увс аймаг Малчин сум 18-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 12 6 25 222
Увс аймаг Наранбулаг сум 18-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 287 15 29 59 390
Увс аймаг Наранбулаг сум 18-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 337 12 19 10 378
Увс аймаг Наранбулаг сум 18-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 330 16 16 24 386
Увс аймаг Наранбулаг сум 18-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 279 24 14 34 351
Увс аймаг Өлгий сум 18-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 181 24 10 17 232
Увс аймаг Өлгий сум 18-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 190 23 11 36 260
Увс аймаг Өлгий сум 18-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 115 7 14 7 143
Увс аймаг Өлгий сум 18-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 3 9 18 191
Увс аймаг Өмнөговь сум 18-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 233 7 6 15 261
Увс аймаг Өмнөговь сум 18-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 206 19 26 26 277
Увс аймаг Өмнөговь сум 18-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 382 15 16 35 448
Увс аймаг Өмнөговь сум 18-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 223 11 23 17 274
Увс аймаг Өмнөговь сум 18-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 267 8 38 66 379
Увс аймаг Өндөрхангай сум 18-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 180 13 31 8 232
Увс аймаг Өндөрхангай сум 18-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 11 13 15 180
Увс аймаг Өндөрхангай сум 18-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 13 24 6 229
Увс аймаг Өндөрхангай сум 18-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 7 8 9 259
Увс аймаг Өндөрхангай сум 18-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 232 21 39 52 344
Увс аймаг Сагил сум 18-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 137 4 6 11 158
Увс аймаг Сагил сум 18-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 3 21 12 175
Увс аймаг Сагил сум 18-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 5 11 10 165
Увс аймаг Сагил сум 18-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 134 5 18 15 172
Увс аймаг Сагил сум 18-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 190 11 16 32 249
Увс аймаг Тариалан сум 18-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 152 15 10 15 192
Увс аймаг Тариалан сум 18-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 19 9 24 207
Увс аймаг Тариалан сум 18-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 15 8 15 176
Увс аймаг Тариалан сум 18-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 365 44 43 104 556
Увс аймаг Тариалан сум 18-14-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 159 6 6 15 186
Увс аймаг Түргэн сум 18-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 244 11 5 6 266
Увс аймаг Түргэн сум 18-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 208 5 12 3 228
Увс аймаг Түргэн сум 18-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 249 6 34 25 314
Увс аймаг Тэс сум 18-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 97 10 4 21 132
Увс аймаг Тэс сум 18-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 54 8 15 14 91
Увс аймаг Тэс сум 18-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 78 9 3 23 113
Увс аймаг Тэс сум 18-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 129 7 9 12 157
Увс аймаг Тэс сум 18-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 7 13 9 211
Увс аймаг Тэс сум 18-16-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 12 14 67 263
Увс аймаг Тэс сум 18-16-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 1 10 19 158
Увс аймаг Тэс сум 18-16-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 132 7 12 15 166
Увс аймаг Тэс сум 18-16-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 8 18 14 150
Увс аймаг Тэс сум 18-16-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 121 10 26 20 177
Увс аймаг Ховд сум 18-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 347 4 20 34 405
Увс аймаг Ховд сум 18-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 189 15 23 24 251
Увс аймаг Ховд сум 18-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 9 11 20 201
Увс аймаг Ховд сум 18-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 131 15 15 37 198
Увс аймаг Хяргас сум 18-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 156 2 5 1 164
Увс аймаг Хяргас сум 18-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 246 5 10 11 272
Увс аймаг Хяргас сум 18-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 36 21 31 319
Увс аймаг Хяргас сум 18-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 244 8 41 53 346
Увс аймаг Цагаанхайрхан сум 18-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 2 17 11 169
Увс аймаг Цагаанхайрхан сум 18-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 4 12 5 149
Увс аймаг Цагаанхайрхан сум 18-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 215 16 19 12 262
Увс аймаг Цагаанхайрхан сум 18-19-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 205 10 32 42 289
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 802 12 236 202 1,252
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 430 9 76 71 586
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 385 16 52 46 499
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 353 7 56 76 492
Увс аймаг Улаангом сум 18-1-10-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 367 3 58 54 482
НИЙТ 23,642 1,063 2,689 3,116 30,510