Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 799 28 90 80 997
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 632 23 67 69 791
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 523 24 42 27 616
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 831 26 55 40 952
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 771 15 44 30 860
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 640 24 22 32 718
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 837 27 126 63 1,053
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 7 16 20 302
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 549 13 22 23 607
Сүхбаатар аймаг Асгат сум 15-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 188 4 5 4 201
Сүхбаатар аймаг Асгат сум 15-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 189 5 11 11 216
Сүхбаатар аймаг Асгат сум 15-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 4 6 3 188
Сүхбаатар аймаг Асгат сум 15-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 251 8 20 17 296
Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум 15-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 333 11 20 12 376
Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум 15-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 394 15 16 5 430
Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум 15-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 268 19 9 27 323
Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум 15-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 480 11 30 7 528
Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум 15-3-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 348 11 18 10 387
Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум 15-3-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 307 18 38 22 385
Сүхбаатар аймаг Дарьганга сум 15-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 279 20 10 7 316
Сүхбаатар аймаг Дарьганга сум 15-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 333 13 2 9 357
Сүхбаатар аймаг Дарьганга сум 15-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 236 5 4 3 248
Сүхбаатар аймаг Дарьганга сум 15-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 415 16 43 43 517
Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум 15-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 331 10 14 16 371
Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум 15-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 349 13 18 15 395
Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум 15-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 374 13 5 7 399
Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум 15-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 439 16 26 22 503
Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум 15-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 4 11 7 279
Сүхбаатар аймаг Наран сум 15-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 134 5 8 8 155
Сүхбаатар аймаг Наран сум 15-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 227 7 13 5 252
Сүхбаатар аймаг Наран сум 15-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 98 6 9 16 129
Сүхбаатар аймаг Онгон сум 15-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 396 7 12 13 428
Сүхбаатар аймаг Онгон сум 15-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 226 12 14 11 263
Сүхбаатар аймаг Онгон сум 15-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 319 8 12 16 355
Сүхбаатар аймаг Онгон сум 15-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 11 6 2 250
Сүхбаатар аймаг Онгон сум 15-7-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 239 15 14 27 295
Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар сум 15-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 335 8 6 5 354
Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар сум 15-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 246 17 15 16 294
Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар сум 15-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 391 13 7 22 433
Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар сум 15-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 228 4 6 0 238
Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар сум 15-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 159 4 3 2 168
Сүхбаатар аймаг Түвшинширээ сум 15-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 249 25 20 10 304
Сүхбаатар аймаг Түвшинширээ сум 15-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 286 13 10 3 312
Сүхбаатар аймаг Түвшинширээ сум 15-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 241 11 9 12 273
Сүхбаатар аймаг Түвшинширээ сум 15-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 24 9 9 186
Сүхбаатар аймаг Түвшинширээ сум 15-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 354 26 18 14 412
Сүхбаатар аймаг Түмэнцогт сум 15-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 424 31 42 25 522
Сүхбаатар аймаг Түмэнцогт сум 15-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 503 21 47 15 586
Сүхбаатар аймаг Уулбаян сум 15-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 343 16 6 30 395
Сүхбаатар аймаг Уулбаян сум 15-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 275 19 28 37 359
Сүхбаатар аймаг Уулбаян сум 15-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 227 14 11 6 258
Сүхбаатар аймаг Уулбаян сум 15-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 112 17 9 2 140
Сүхбаатар аймаг Уулбаян сум 15-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 156 11 10 5 182
Сүхбаатар аймаг Халзан сум 15-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 232 7 6 1 246
Сүхбаатар аймаг Халзан сум 15-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 112 1 1 4 118
Сүхбаатар аймаг Халзан сум 15-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 145 2 3 4 154
Сүхбаатар аймаг Халзан сум 15-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 277 16 10 16 319
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 392 8 9 4 413
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 374 14 18 25 431
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 244 7 9 6 266
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 216 2 12 4 234
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 557 11 24 12 604
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 258 9 5 4 276
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 308 4 8 9 329
Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум 15-13-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 305 15 25 26 371
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 413 11 47 37 508
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 230 6 19 12 267
Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 15-1-8-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 822 19 26 42 909
НИЙТ 23,215 880 1,356 1,148 26,599