Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо 28-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 536 75 497 58 1,166
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо 28-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 330 41 285 49 705
Сүхбаатар дүүрэг 2-р хороо 28-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 546 66 526 74 1,212
Сүхбаатар дүүрэг 3-р хороо 28-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 561 75 519 76 1,231
Сүхбаатар дүүрэг 3-р хороо 28-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 552 70 475 67 1,164
Сүхбаатар дүүрэг 4-р хороо 28-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 275 48 271 30 624
Сүхбаатар дүүрэг 5-р хороо 28-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 455 62 403 55 975
Сүхбаатар дүүрэг 5-р хороо 28-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 230 39 201 46 516
Сүхбаатар дүүрэг 6-р хороо 28-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 291 40 289 41 661
Сүхбаатар дүүрэг 6-р хороо 28-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 233 18 174 21 446
Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо 28-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 554 67 408 61 1,090
Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо 28-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 346 38 259 47 690
Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо 28-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 477 46 423 50 996
Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо 28-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 534 64 403 62 1,063
Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо 28-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 418 49 352 54 873
Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо 28-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 441 34 170 54 699
Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо 28-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 466 32 210 65 773
Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 28-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 362 38 207 46 653
Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 28-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 467 36 308 44 855
Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 28-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 430 45 291 42 808
Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 28-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 554 62 288 66 970
Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 28-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 626 77 308 72 1,083
Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 28-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 407 37 196 50 690
Сүхбаатар дүүрэг 12-р хороо 28-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 281 33 95 31 440
Сүхбаатар дүүрэг 12-р хороо 28-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 302 20 95 36 453
Сүхбаатар дүүрэг 13-р хороо 28-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 398 16 120 35 569
Сүхбаатар дүүрэг 13-р хороо 28-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 345 32 111 47 535
Сүхбаатар дүүрэг 14-р хороо 28-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 670 57 216 61 1,004
Сүхбаатар дүүрэг 14-р хороо 28-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 686 68 217 71 1,042
Сүхбаатар дүүрэг 15-р хороо 28-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 715 49 221 61 1,046
Сүхбаатар дүүрэг 15-р хороо 28-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 571 54 195 40 860
Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороо 28-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 349 21 98 33 501
Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороо 28-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 340 26 152 53 571
Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороо 28-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 530 33 172 61 796
Сүхбаатар дүүрэг 17-р хороо 28-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 252 15 109 29 405
Сүхбаатар дүүрэг 17-р хороо 28-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 14 79 42 375
Сүхбаатар дүүрэг 18-р хороо 28-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 348 19 96 33 496
Сүхбаатар дүүрэг 18-р хороо 28-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 274 17 91 38 420
Сүхбаатар дүүрэг 18-р хороо 28-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 434 29 158 31 652
Сүхбаатар дүүрэг 19-р хороо 28-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 290 28 80 20 418
Сүхбаатар дүүрэг 20-р хороо 28-20-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 348 35 94 31 508
Сүхбаатар дүүрэг 20-р хороо 28-20-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 671 50 259 65 1,045
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо 28-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 333 42 341 48 764
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо 28-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 512 77 500 63 1,152
Сүхбаатар дүүрэг 2-р хороо 28-2-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 326 39 279 38 682
Сүхбаатар дүүрэг 3-р хороо 28-3-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 281 35 294 38 648
Сүхбаатар дүүрэг 3-р хороо 28-3-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 297 44 288 40 669
Сүхбаатар дүүрэг 4-р хороо 28-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 468 56 434 46 1,004
Сүхбаатар дүүрэг 5-р хороо 28-5-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 312 39 307 44 702
Сүхбаатар дүүрэг 6-р хороо 28-6-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 290 35 285 50 660
Сүхбаатар дүүрэг 6-р хороо 28-6-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 351 38 316 32 737
Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо 28-7-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 344 35 253 43 675
Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо 28-7-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 274 36 223 33 566
Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо 28-8-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 420 45 269 50 784
Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо 28-8-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 238 32 179 37 486
Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо 28-9-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 342 20 152 45 559
Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо 28-9-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 504 27 262 60 853
Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 28-10-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 350 34 238 51 673
Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 28-10-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 249 26 183 17 475
Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 28-10-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 263 22 131 22 438
Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 28-11-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 283 37 162 36 518
Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 28-11-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 352 38 193 62 645
Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо 28-11-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 511 45 260 35 851
Сүхбаатар дүүрэг 12-р хороо 28-12-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 471 54 191 50 766
Сүхбаатар дүүрэг 12-р хороо 28-12-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 468 61 166 54 749
Сүхбаатар дүүрэг 13-р хороо 28-13-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 601 47 201 64 913
Сүхбаатар дүүрэг 13-р хороо 28-13-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 604 78 220 63 965
Сүхбаатар дүүрэг 15-р хороо 28-15-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 262 27 93 34 416
Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороо 28-16-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 650 40 190 68 948
Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороо 28-16-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 521 39 128 25 713
Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороо 28-16-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 481 39 158 36 714
Сүхбаатар дүүрэг 17-р хороо 28-17-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 540 26 175 54 795
Сүхбаатар дүүрэг 17-р хороо 28-17-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 491 35 147 58 731
Сүхбаатар дүүрэг 18-р хороо 28-18-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 585 42 183 43 853
Сүхбаатар дүүрэг 18-р хороо 28-18-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 546 32 181 52 811
Сүхбаатар дүүрэг 18-р хороо 28-18-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 187 18 92 25 322
Сүхбаатар дүүрэг 19-р хороо 28-19-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 505 35 154 71 765
Сүхбаатар дүүрэг 20-р хороо 28-20-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 363 43 141 26 573
НИЙТ 32,710 3,193 18,090 3,661 57,654