Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Сонгинохайрхан дүүрэг 1-р хороо 27-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 493 31 162 43 729
Сонгинохайрхан дүүрэг 1-р хороо 27-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 472 17 132 44 665
Сонгинохайрхан дүүрэг 1-р хороо 27-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 393 27 108 24 552
Сонгинохайрхан дүүрэг 2-р хороо 27-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 570 21 173 55 819
Сонгинохайрхан дүүрэг 2-р хороо 27-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 351 29 116 33 529
Сонгинохайрхан дүүрэг 2-р хороо 27-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 552 22 190 52 816
Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р хороо 27-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 449 17 120 18 604
Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р хороо 27-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 399 19 133 34 585
Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р хороо 27-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 562 31 194 50 837
Сонгинохайрхан дүүрэг 4-р хороо 27-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 361 11 121 34 527
Сонгинохайрхан дүүрэг 4-р хороо 27-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 286 10 88 33 417
Сонгинохайрхан дүүрэг 5-р хороо 27-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 362 38 163 47 610
Сонгинохайрхан дүүрэг 5-р хороо 27-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 331 38 111 38 518
Сонгинохайрхан дүүрэг 5-р хороо 27-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 446 32 177 25 680
Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо 27-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 310 20 101 24 455
Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо 27-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 413 25 150 43 631
Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо 27-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 310 11 92 31 444
Сонгинохайрхан дүүрэг 7-р хороо 27-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 472 35 205 37 749
Сонгинохайрхан дүүрэг 7-р хороо 27-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 0 0 0 0 0
Сонгинохайрхан дүүрэг 7-р хороо 27-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 690 38 222 54 1,004
Сонгинохайрхан дүүрэг 8-р хороо 27-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 584 23 130 36 773
Сонгинохайрхан дүүрэг 8-р хороо 27-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 551 30 194 39 814
Сонгинохайрхан дүүрэг 8-р хороо 27-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 582 35 170 45 832
Сонгинохайрхан дүүрэг 9-р хороо 27-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 354 32 130 34 550
Сонгинохайрхан дүүрэг 9-р хороо 27-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 594 26 160 50 830
Сонгинохайрхан дүүрэг 9-р хороо 27-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 460 31 155 40 686
Сонгинохайрхан дүүрэг 10-р хороо 27-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 401 29 147 40 617
Сонгинохайрхан дүүрэг 10-р хороо 27-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 335 18 72 22 447
Сонгинохайрхан дүүрэг 10-р хороо 27-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 420 11 90 27 548
Сонгинохайрхан дүүрэг 11-р хороо 27-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 391 34 106 50 581
Сонгинохайрхан дүүрэг 11-р хороо 27-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 725 29 219 52 1,025
Сонгинохайрхан дүүрэг 11-р хороо 27-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 583 25 177 37 822
Сонгинохайрхан дүүрэг 12-р хороо 27-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 297 18 139 22 476
Сонгинохайрхан дүүрэг 12-р хороо 27-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 564 40 319 54 977
Сонгинохайрхан дүүрэг 13-р хороо 27-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 423 30 241 45 739
Сонгинохайрхан дүүрэг 13-р хороо 27-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 282 28 193 40 543
Сонгинохайрхан дүүрэг 14-р хороо 27-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 402 26 235 29 692
Сонгинохайрхан дүүрэг 14-р хороо 27-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 605 46 323 73 1,047
Сонгинохайрхан дүүрэг 15-р хороо 27-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 21 131 23 415
Сонгинохайрхан дүүрэг 15-р хороо 27-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 461 31 243 48 783
Сонгинохайрхан дүүрэг 16-р хороо 27-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 288 19 151 25 483
Сонгинохайрхан дүүрэг 16-р хороо 27-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 223 10 126 32 391
Сонгинохайрхан дүүрэг 17-р хороо 27-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 250 23 120 33 426
Сонгинохайрхан дүүрэг 17-р хороо 27-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 578 46 326 67 1,017
Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо 27-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 562 38 263 62 925
Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо 27-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 416 18 179 38 651
Сонгинохайрхан дүүрэг 19-р хороо 27-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 518 28 220 35 801
Сонгинохайрхан дүүрэг 19-р хороо 27-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 370 22 142 41 575
Сонгинохайрхан дүүрэг 19-р хороо 27-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 432 29 204 42 707
Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо 27-20-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 430 30 131 36 627
Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо 27-20-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 487 35 166 42 730
Сонгинохайрхан дүүрэг 21-р хороо 27-21-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 592 35 112 29 768
Сонгинохайрхан дүүрэг 21-р хороо 27-21-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 551 26 91 39 707
Сонгинохайрхан дүүрэг 22-р хороо 27-22-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 592 43 153 42 830
Сонгинохайрхан дүүрэг 22-р хороо 27-22-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 552 25 127 56 760
Сонгинохайрхан дүүрэг 22-р хороо 27-22-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 395 31 124 38 588
Сонгинохайрхан дүүрэг 23-р хороо 27-23-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 292 18 89 22 421
Сонгинохайрхан дүүрэг 23-р хороо 27-23-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 328 23 94 27 472
Сонгинохайрхан дүүрэг 24-р хороо 27-24-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 429 21 120 28 598
Сонгинохайрхан дүүрэг 24-р хороо 27-24-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 584 28 146 47 805
Сонгинохайрхан дүүрэг 25-р хороо 27-25-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 12 72 21 378
Сонгинохайрхан дүүрэг 25-р хороо 27-25-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 478 20 165 27 690
Сонгинохайрхан дүүрэг 25-р хороо 27-25-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 383 15 124 31 553
Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо 27-26-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 309 21 88 28 446
Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо 27-26-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 422 27 117 45 611
Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо 27-26-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 305 20 64 23 412
Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо 27-27-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 542 51 221 49 863
Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо 27-27-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 419 22 181 36 658
Сонгинохайрхан дүүрэг 28-р хороо 27-28-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 393 20 133 29 575
Сонгинохайрхан дүүрэг 28-р хороо 27-28-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 247 8 74 16 345
Сонгинохайрхан дүүрэг 29-р хороо 27-29-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 483 34 316 53 886
Сонгинохайрхан дүүрэг 29-р хороо 27-29-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 513 45 273 50 881
Сонгинохайрхан дүүрэг 30-р хороо 27-30-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 10 46 18 257
Сонгинохайрхан дүүрэг 30-р хороо 27-30-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 501 34 138 33 706
Сонгинохайрхан дүүрэг 31-р хороо 27-31-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 680 40 213 56 989
Сонгинохайрхан дүүрэг 31-р хороо 27-31-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 565 49 191 36 841
Сонгинохайрхан дүүрэг 32-р хороо 27-32-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 717 57 114 56 944
Сонгинохайрхан дүүрэг 32-р хороо 27-32-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 689 43 146 58 936
Сонгинохайрхан дүүрэг 33-р хороо 27-33-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 636 32 131 66 865
Сонгинохайрхан дүүрэг 33-р хороо 27-33-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 495 33 119 50 697
Сонгинохайрхан дүүрэг 33-р хороо 27-33-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 534 34 137 38 743
Сонгинохайрхан дүүрэг 34-р хороо 27-34-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 513 33 149 53 748
Сонгинохайрхан дүүрэг 34-р хороо 27-34-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 395 23 143 39 600
Сонгинохайрхан дүүрэг 35-р хороо 27-35-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 631 27 140 62 860
Сонгинохайрхан дүүрэг 35-р хороо 27-35-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 646 28 126 40 840
Сонгинохайрхан дүүрэг 36-р хороо 27-36-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 470 11 118 41 640
Сонгинохайрхан дүүрэг 36-р хороо 27-36-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 734 25 135 54 948
Сонгинохайрхан дүүрэг 36-р хороо 27-36-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 14 71 26 384
Сонгинохайрхан дүүрэг 37-р хороо 27-37-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 635 28 318 69 1,050
Сонгинохайрхан дүүрэг 37-р хороо 27-37-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 387 19 169 40 615
Сонгинохайрхан дүүрэг 38-р хороо 27-38-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 246 10 91 27 374
Сонгинохайрхан дүүрэг 39-р хороо 27-39-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 327 24 90 27 468
Сонгинохайрхан дүүрэг 39-р хороо 27-39-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 185 13 63 15 276
Сонгинохайрхан дүүрэг 40-р хороо 27-40-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 399 25 108 47 579
Сонгинохайрхан дүүрэг 40-р хороо 27-40-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 594 33 189 66 882
Сонгинохайрхан дүүрэг 40-р хороо 27-40-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 420 20 123 23 586
Сонгинохайрхан дүүрэг 41-р хороо 27-41-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 449 23 91 36 599
Сонгинохайрхан дүүрэг 41-р хороо 27-41-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 350 23 76 26 475
Сонгинохайрхан дүүрэг 42-р хороо 27-42-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 670 44 201 56 971
Сонгинохайрхан дүүрэг 42-р хороо 27-42-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 459 17 136 36 648
Сонгинохайрхан дүүрэг 43-р хороо 27-43-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 493 28 163 60 744
Сонгинохайрхан дүүрэг 43-р хороо 27-43-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 17 74 33 355
Сонгинохайрхан дүүрэг 1-р хороо 27-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 263 19 100 27 409
Сонгинохайрхан дүүрэг 1-р хороо 27-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 459 19 104 25 607
Сонгинохайрхан дүүрэг 1-р хороо 27-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 386 24 109 32 551
Сонгинохайрхан дүүрэг 2-р хороо 27-2-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 393 16 84 33 526
Сонгинохайрхан дүүрэг 2-р хороо 27-2-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 294 10 77 24 405
Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р хороо 27-3-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 432 23 148 41 644
Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р хороо 27-3-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 401 27 137 45 610
Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р хороо 27-3-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 358 16 111 27 512
Сонгинохайрхан дүүрэг 4-р хороо 27-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 443 36 152 43 674
Сонгинохайрхан дүүрэг 4-р хороо 27-4-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 575 25 172 65 837
Сонгинохайрхан дүүрэг 5-р хороо 27-5-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 263 17 90 23 393
Сонгинохайрхан дүүрэг 5-р хороо 27-5-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 299 30 125 34 488
Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо 27-6-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 533 43 177 47 800
Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо 27-6-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 407 19 133 28 587
Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо 27-6-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 484 25 176 36 721
Сонгинохайрхан дүүрэг 7-р хороо 27-7-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 330 15 132 28 505
Сонгинохайрхан дүүрэг 7-р хороо 27-7-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 698 44 205 66 1,013
Сонгинохайрхан дүүрэг 8-р хороо 27-8-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 229 15 85 13 342
Сонгинохайрхан дүүрэг 8-р хороо 27-8-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 191 11 73 17 292
Сонгинохайрхан дүүрэг 9-р хороо 27-9-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 252 13 87 19 371
Сонгинохайрхан дүүрэг 10-р хороо 27-10-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 431 19 137 26 613
Сонгинохайрхан дүүрэг 10-р хороо 27-10-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 597 33 128 51 809
Сонгинохайрхан дүүрэг 10-р хороо 27-10-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 438 26 132 37 633
Сонгинохайрхан дүүрэг 11-р хороо 27-11-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 327 23 110 34 494
Сонгинохайрхан дүүрэг 11-р хороо 27-11-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 231 7 79 16 333
Сонгинохайрхан дүүрэг 12-р хороо 27-12-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 355 25 229 47 656
Сонгинохайрхан дүүрэг 13-р хороо 27-13-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 234 18 117 28 397
Сонгинохайрхан дүүрэг 13-р хороо 27-13-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 399 35 273 44 751
Сонгинохайрхан дүүрэг 14-р хороо 27-14-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 394 23 241 48 706
Сонгинохайрхан дүүрэг 15-р хороо 27-15-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 542 35 301 62 940
Сонгинохайрхан дүүрэг 15-р хороо 27-15-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 249 32 138 42 461
Сонгинохайрхан дүүрэг 16-р хороо 27-16-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 393 28 216 47 684
Сонгинохайрхан дүүрэг 16-р хороо 27-16-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 431 30 227 52 740
Сонгинохайрхан дүүрэг 17-р хороо 27-17-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 524 38 290 62 914
Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо 27-18-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 352 22 171 37 582
Сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо 27-18-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 560 33 237 61 891
Сонгинохайрхан дүүрэг 19-р хороо 27-19-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 270 24 113 27 434
Сонгинохайрхан дүүрэг 19-р хороо 27-19-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 388 33 184 43 648
Сонгинохайрхан дүүрэг 19-р хороо 27-19-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 379 22 173 36 610
Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо 27-20-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 316 28 100 29 473
Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо 27-20-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 302 18 106 35 461
Сонгинохайрхан дүүрэг 21-р хороо 27-21-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 199 11 36 12 258
Сонгинохайрхан дүүрэг 21-р хороо 27-21-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 440 13 70 24 547
Сонгинохайрхан дүүрэг 22-р хороо 27-22-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 267 11 79 28 385
Сонгинохайрхан дүүрэг 22-р хороо 27-22-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 481 25 108 39 653
Сонгинохайрхан дүүрэг 22-р хороо 27-22-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 420 24 107 34 585
Сонгинохайрхан дүүрэг 23-р хороо 27-23-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 579 25 160 42 806
Сонгинохайрхан дүүрэг 23-р хороо 27-23-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 498 34 151 39 722
Сонгинохайрхан дүүрэг 24-р хороо 27-24-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 408 27 133 30 598
Сонгинохайрхан дүүрэг 24-р хороо 27-24-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 339 14 74 19 446
Сонгинохайрхан дүүрэг 25-р хороо 27-25-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 556 32 175 46 809
Сонгинохайрхан дүүрэг 25-р хороо 27-25-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 258 16 65 12 351
Сонгинохайрхан дүүрэг 25-р хороо 27-25-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 458 17 123 29 627
Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо 27-26-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 420 28 88 39 575
Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо 27-26-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 422 22 114 26 584
Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо 27-26-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 443 23 95 44 605
Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо 27-27-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 289 17 142 25 473
Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо 27-27-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 513 31 206 61 811
Сонгинохайрхан дүүрэг 28-р хороо 27-28-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 586 51 200 34 871
Сонгинохайрхан дүүрэг 28-р хороо 27-28-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 552 19 151 40 762
Сонгинохайрхан дүүрэг 29-р хороо 27-29-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 260 19 153 34 466
Сонгинохайрхан дүүрэг 29-р хороо 27-29-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 330 15 174 29 548
Сонгинохайрхан дүүрэг 30-р хороо 27-30-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 543 43 188 44 818
Сонгинохайрхан дүүрэг 30-р хороо 27-30-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 347 14 108 35 504
Сонгинохайрхан дүүрэг 31-р хороо 27-31-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 467 37 129 21 654
Сонгинохайрхан дүүрэг 33-р хороо 27-33-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 357 19 68 22 466
Сонгинохайрхан дүүрэг 33-р хороо 27-33-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 505 34 115 46 700
Сонгинохайрхан дүүрэг 33-р хороо 27-33-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 432 39 104 56 631
Сонгинохайрхан дүүрэг 34-р хороо 27-34-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 444 25 123 47 639
Сонгинохайрхан дүүрэг 34-р хороо 27-34-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 613 54 188 64 919
Сонгинохайрхан дүүрэг 36-р хороо 27-36-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 287 22 80 30 419
Сонгинохайрхан дүүрэг 36-р хороо 27-36-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 447 23 118 47 635
Сонгинохайрхан дүүрэг 37-р хороо 27-37-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 306 14 160 28 508
Сонгинохайрхан дүүрэг 37-р хороо 27-37-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 393 12 139 32 576
Сонгинохайрхан дүүрэг 38-р хороо 27-38-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 530 26 202 41 799
Сонгинохайрхан дүүрэг 39-р хороо 27-39-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 337 18 81 15 451
Сонгинохайрхан дүүрэг 39-р хороо 27-39-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 486 34 164 36 720
Сонгинохайрхан дүүрэг 40-р хороо 27-40-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 243 10 70 22 345
Сонгинохайрхан дүүрэг 40-р хороо 27-40-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 313 18 117 30 478
Сонгинохайрхан дүүрэг 41-р хороо 27-41-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 487 43 100 34 664
Сонгинохайрхан дүүрэг 41-р хороо 27-41-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 529 30 100 47 706
Сонгинохайрхан дүүрэг 42-р хороо 27-42-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 334 17 79 24 454
Сонгинохайрхан дүүрэг 43-р хороо 27-43-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 261 10 68 20 359
Сонгинохайрхан дүүрэг 43-р хороо 27-43-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 444 32 155 39 670
НИЙТ 79,244 4,742 26,692 7,004 117,682