Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 432 33 120 79 664
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 445 31 178 63 717
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 16 76 46 378
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 413 23 112 48 596
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 521 38 109 55 723
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 474 47 198 85 804
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 386 29 134 70 619
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 526 37 135 80 778
Сэлэнгэ аймаг Алтанбулаг сум 16-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 395 58 124 51 628
Сэлэнгэ аймаг Алтанбулаг сум 16-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 401 44 85 60 590
Сэлэнгэ аймаг Алтанбулаг сум 16-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 292 34 62 8 396
Сэлэнгэ аймаг Баруунбүрэн сум 16-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 246 28 26 4 304
Сэлэнгэ аймаг Баруунбүрэн сум 16-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 329 25 25 11 390
Сэлэнгэ аймаг Баруунбүрэн сум 16-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 412 78 50 17 557
Сэлэнгэ аймаг Баянгол сум 16-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 456 35 92 78 661
Сэлэнгэ аймаг Баянгол сум 16-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 491 39 109 45 684
Сэлэнгэ аймаг Баянгол сум 16-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 429 31 67 42 569
Сэлэнгэ аймаг Ерөө сум 16-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 533 45 81 23 682
Сэлэнгэ аймаг Ерөө сум 16-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 610 59 107 41 817
Сэлэнгэ аймаг Ерөө сум 16-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 42 129 20 426
Сэлэнгэ аймаг Жавхлант сум 16-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 614 58 78 29 779
Сэлэнгэ аймаг Зүүнбүрэн сум 16-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 530 40 77 62 709
Сэлэнгэ аймаг Зүүнбүрэн сум 16-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 168 3 28 14 213
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 24 77 30 404
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 347 45 142 52 586
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 320 35 149 54 558
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 319 24 82 46 471
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 386 26 74 24 510
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 332 29 109 42 512
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 530 53 138 41 762
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 377 30 91 29 527
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 298 23 109 35 465
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 325 46 83 28 482
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 305 32 76 29 442
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 366 29 119 39 553
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-13-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 63 0 6 5 74
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-14-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 132 13 10 21 176
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-15-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 421 33 144 55 653
Сэлэнгэ аймаг Орхон сум 16-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 311 24 64 18 417
Сэлэнгэ аймаг Орхон сум 16-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 382 35 47 26 490
Сэлэнгэ аймаг Орхонтуул сум 16-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 478 36 80 39 633
Сэлэнгэ аймаг Орхонтуул сум 16-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 491 36 94 29 650
Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум 16-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 23 65 33 332
Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум 16-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 561 79 184 62 886
Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум 16-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 491 49 80 49 669
Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум 16-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 504 66 86 29 685
Сэлэнгэ аймаг Сант сум 16-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 612 56 103 36 807
Сэлэнгэ аймаг Түшиг сум 16-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 531 50 71 55 707
Сэлэнгэ аймаг Хүдэр сум 16-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 481 45 79 46 651
Сэлэнгэ аймаг Хушаат сум 16-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 560 40 82 48 730
Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сум 16-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 285 36 38 7 366
Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сум 16-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 493 42 72 9 616
Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сум 16-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 420 41 75 37 573
Сэлэнгэ аймаг Шаамар сум 16-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 350 47 78 26 501
Сэлэнгэ аймаг Шаамар сум 16-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 223 42 52 14 331
Сэлэнгэ аймаг Шаамар сум 16-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 456 49 75 49 629
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 513 35 163 73 784
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 393 22 119 57 591
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 309 18 71 38 436
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 16-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 379 35 137 44 595
Сэлэнгэ аймаг Ерөө сум 16-5-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 247 48 120 14 429
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 124 16 32 7 179
Сэлэнгэ аймаг Мандал сум 16-8-8-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 297 23 48 21 389
Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум 16-11-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 456 70 133 62 721
Сэлэнгэ аймаг Хүдэр сум 16-14-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 219 23 42 21 305
НИЙТ 25,149 2,401 5,901 2,510 35,961