Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 8 54 22 304
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 673 25 133 50 881
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 613 24 110 65 812
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 509 16 97 28 650
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 353 8 89 36 486
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 789 21 123 58 991
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 616 22 133 48 819
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 8 50 21 317
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 651 32 126 51 860
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 531 27 81 46 685
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 469 18 61 35 583
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 386 20 44 24 474
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-13-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 726 34 179 60 999
Өвөрхангай аймаг Баруунбаян-Улаан сум 13-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 6 17 14 224
Өвөрхангай аймаг Баруунбаян-Улаан сум 13-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 135 24 17 19 195
Өвөрхангай аймаг Баруунбаян-Улаан сум 13-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 18 17 16 234
Өвөрхангай аймаг Баруунбаян-Улаан сум 13-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 9 24 29 249
Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сум 13-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 525 40 23 16 604
Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сум 13-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 424 19 34 36 513
Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сум 13-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 473 28 40 55 596
Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сум 13-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 504 13 32 17 566
Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сум 13-3-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 353 12 30 21 416
Өвөрхангай аймаг Баянгол сум 13-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 194 7 14 5 220
Өвөрхангай аймаг Баянгол сум 13-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 15 11 6 243
Өвөрхангай аймаг Баянгол сум 13-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 168 4 10 6 188
Өвөрхангай аймаг Баянгол сум 13-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 150 1 11 16 178
Өвөрхангай аймаг Баянгол сум 13-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 164 4 23 10 201
Өвөрхангай аймаг Баянгол сум 13-4-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 189 8 21 22 240
Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сум 13-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 188 9 11 23 231
Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сум 13-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 188 9 16 24 237
Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сум 13-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 4 7 13 223
Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сум 13-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 158 9 14 4 185
Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сум 13-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 245 24 32 48 349
Өвөрхангай аймаг Богд сум 13-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 254 25 24 4 307
Өвөрхангай аймаг Богд сум 13-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 237 8 10 8 263
Өвөрхангай аймаг Богд сум 13-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 184 38 12 14 248
Өвөрхангай аймаг Богд сум 13-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 219 20 14 14 267
Өвөрхангай аймаг Богд сум 13-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 288 20 25 10 343
Өвөрхангай аймаг Богд сум 13-6-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 14 16 11 207
Өвөрхангай аймаг Богд сум 13-6-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 212 19 18 28 277
Өвөрхангай аймаг Бүрд сум 13-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 193 17 11 4 225
Өвөрхангай аймаг Бүрд сум 13-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 184 24 27 17 252
Өвөрхангай аймаг Бүрд сум 13-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 11 14 2 194
Өвөрхангай аймаг Бүрд сум 13-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 154 9 19 11 193
Өвөрхангай аймаг Бүрд сум 13-7-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 105 20 12 23 160
Өвөрхангай аймаг Гучин-Ус сум 13-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 245 8 20 12 285
Өвөрхангай аймаг Гучин-Ус сум 13-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 324 20 25 19 388
Өвөрхангай аймаг Есөн Зүйл сум 13-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 4 19 4 238
Өвөрхангай аймаг Есөн Зүйл сум 13-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 205 12 24 9 250
Өвөрхангай аймаг Есөн Зүйл сум 13-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 221 7 17 4 249
Өвөрхангай аймаг Есөн Зүйл сум 13-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 7 14 8 231
Өвөрхангай аймаг Зүүнбаян-Улаан сум 13-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 246 24 11 48 329
Өвөрхангай аймаг Зүүнбаян-Улаан сум 13-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 206 10 6 5 227
Өвөрхангай аймаг Зүүнбаян-Улаан сум 13-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 225 6 15 4 250
Өвөрхангай аймаг Зүүнбаян-Улаан сум 13-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 274 14 34 12 334
Өвөрхангай аймаг Зүүнбаян-Улаан сум 13-10-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 168 4 21 4 197
Өвөрхангай аймаг Зүүнбаян-Улаан сум 13-10-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 142 10 14 4 170
Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сум 13-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 236 3 26 16 281
Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сум 13-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 407 9 36 27 479
Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сум 13-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 244 8 21 9 282
Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сум 13-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 314 18 45 38 415
Өвөрхангай аймаг Өлзийт сум 13-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 178 8 22 14 222
Өвөрхангай аймаг Өлзийт сум 13-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 236 3 13 21 273
Өвөрхангай аймаг Өлзийт сум 13-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 164 8 17 12 201
Өвөрхангай аймаг Өлзийт сум 13-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 150 14 14 7 185
Өвөрхангай аймаг Сант сум 13-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 190 6 7 2 205
Өвөрхангай аймаг Сант сум 13-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 212 10 21 9 252
Өвөрхангай аймаг Сант сум 13-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 223 12 11 5 251
Өвөрхангай аймаг Сант сум 13-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 5 15 7 258
Өвөрхангай аймаг Сант сум 13-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 15 32 22 251
Өвөрхангай аймаг Тарагт сум 13-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 190 19 10 8 227
Өвөрхангай аймаг Тарагт сум 13-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 7 8 5 158
Өвөрхангай аймаг Тарагт сум 13-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 328 14 29 40 411
Өвөрхангай аймаг Тарагт сум 13-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 10 19 4 235
Өвөрхангай аймаг Тарагт сум 13-14-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 2 16 12 140
Өвөрхангай аймаг Төгрөг сум 13-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 17 28 35 282
Өвөрхангай аймаг Төгрөг сум 13-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 8 21 2 233
Өвөрхангай аймаг Төгрөг сум 13-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 135 12 24 4 175
Өвөрхангай аймаг Төгрөг сум 13-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 3 9 4 160
Өвөрхангай аймаг Төгрөг сум 13-15-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 7 22 9 176
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 284 63 32 33 412
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 31 10 28 276
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 341 19 16 24 400
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 308 15 24 27 374
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 230 50 22 30 332
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 310 48 14 28 400
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 359 17 22 26 424
Өвөрхангай аймаг Уянга сум 13-16-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 396 26 32 34 488
Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан сум 13-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 209 14 16 13 252
Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан сум 13-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 24 34 18 333
Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан сум 13-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 177 13 24 9 223
Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан сум 13-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 192 10 6 9 217
Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан сум 13-17-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 12 2 5 198
Өвөрхангай аймаг Хайрхандулаан сум 13-17-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 245 16 16 21 298
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 395 27 106 38 566
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 351 25 83 27 486
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 601 57 147 42 847
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 439 19 82 22 562
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 357 38 75 30 500
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 197 23 43 11 274
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 192 14 32 8 246
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 226 12 39 24 301
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 224 27 43 10 304
Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 13-18-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 271 24 42 13 350
Өвөрхангай аймаг Хужирт сум 13-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 254 15 13 14 296
Өвөрхангай аймаг Хужирт сум 13-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 366 14 37 12 429
Өвөрхангай аймаг Хужирт сум 13-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 299 16 18 10 343
Өвөрхангай аймаг Хужирт сум 13-19-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 375 20 44 31 470
Өвөрхангай аймаг Хужирт сум 13-19-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 440 25 65 35 565
Өвөрхангай аймаг Хужирт сум 13-19-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 237 10 23 18 288
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 578 28 91 44 741
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 407 17 79 26 529
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 501 19 180 56 756
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-8-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 569 14 143 42 768
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 13-1-10-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 319 18 57 21 415
НИЙТ 32,879 1,915 4,284 2,374 41,452