Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 622 29 242 72 965
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 17 85 33 337
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 451 24 170 48 693
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 205 15 89 27 336
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 225 11 108 47 391
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 473 26 231 64 794
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 642 32 269 74 1,017
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 651 29 243 78 1,001
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 645 30 258 85 1,018
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 556 37 236 78 907
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 521 36 199 62 818
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 638 26 262 76 1,002
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-13-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 664 30 143 46 883
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-14-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 569 33 152 70 824
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-15-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 260 10 103 24 397
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-16-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 454 24 196 74 748
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-17-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 677 43 164 58 942
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-18-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 624 38 138 60 860
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-19-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 292 9 68 20 389
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-20-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 504 28 170 63 765
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-21-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 549 27 120 44 740
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-22-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 15 42 23 283
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-23-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 606 36 104 38 784
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-24-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 739 28 107 55 929
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-25-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 606 56 168 52 882
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-26-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 529 40 136 52 757
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-27-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 151 5 25 5 186
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-28-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 656 38 115 50 859
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-29-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 623 28 146 38 835
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-30-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 12 58 29 372
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-31-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 321 15 70 36 442
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-32-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 489 23 116 50 678
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-33-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 566 25 130 65 786
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-34-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 514 27 118 56 715
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-35-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 652 46 169 54 921
Орхон аймаг Жаргалант сум 12-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 358 30 43 28 459
Орхон аймаг Жаргалант сум 12-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 425 50 64 46 585
Орхон аймаг Жаргалант сум 12-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 389 20 37 25 471
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 431 31 164 60 686
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 223 7 93 30 353
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 522 28 262 58 870
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 513 39 225 68 845
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 317 12 122 33 484
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 205 12 93 34 344
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-12-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 245 13 102 32 392
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-14-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 215 10 82 37 344
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-15-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 369 15 206 57 647
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-18-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 342 16 87 39 484
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-19-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 631 26 144 44 845
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-20-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 304 20 119 17 460
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-21-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 324 21 80 36 461
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-22-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 517 49 139 51 756
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-23-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 256 6 41 12 315
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-24-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 512 22 48 37 619
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-28-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 313 18 52 31 414
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-29-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 213 10 40 24 287
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-30-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 568 47 141 51 807
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-31-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 692 28 174 78 972
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-32-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 648 30 116 68 862
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-33-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 250 6 62 30 348
Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 12-1-34-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 274 16 76 24 390
НИЙТ 27,408 1,530 7,962 2,856 39,756