Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Налайх дүүрэг 1-р хороо 26-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 301 15 89 14 419
Налайх дүүрэг 1-р хороо 26-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 583 27 124 41 775
Налайх дүүрэг 2-р хороо 26-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 566 49 232 41 888
Налайх дүүрэг 3-р хороо 26-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 646 37 104 34 821
Налайх дүүрэг 3-р хороо 26-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 363 26 72 34 495
Налайх дүүрэг 4-р хороо 26-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 506 35 103 34 678
Налайх дүүрэг 4-р хороо 26-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 406 27 77 20 530
Налайх дүүрэг 5-р хороо 26-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 439 30 107 25 601
Налайх дүүрэг 6-р хороо 26-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 514 26 102 29 671
Налайх дүүрэг 7-р хороо 26-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 694 35 196 48 973
Налайх дүүрэг 7-р хороо 26-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 283 17 79 18 397
Налайх дүүрэг 8-р хороо 26-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 511 39 191 36 777
Налайх дүүрэг 8-р хороо 26-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 584 37 169 48 838
Налайх дүүрэг 1-р хороо 26-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 471 29 96 17 613
Налайх дүүрэг 1-р хороо 26-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 383 23 91 18 515
Налайх дүүрэг 2-р хороо 26-2-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 455 41 171 31 698
Налайх дүүрэг 3-р хороо 26-3-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 385 32 68 27 512
Налайх дүүрэг 4-р хороо 26-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 527 26 122 49 724
Налайх дүүрэг 4-р хороо 26-4-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 415 34 63 19 531
Налайх дүүрэг 5-р хороо 26-5-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 545 41 109 30 725
Налайх дүүрэг 7-р хороо 26-7-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 510 21 137 41 709
Налайх дүүрэг 8-р хороо 26-8-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 222 20 68 18 328
НИЙТ 10,309 667 2,570 672 14,218