Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-1-р хэсэг 477 57 189 59 782
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-2-р хэсэг 513 80 174 51 818
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-3-р хэсэг 557 72 170 77 876
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-4-р хэсэг 252 31 92 24 399
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-5-р хэсэг 515 68 186 50 819
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-6-р хэсэг 589 67 268 61 985
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-7-р хэсэг 487 35 153 30 705
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-8-р хэсэг 603 79 245 63 990
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-9-р хэсэг 186 23 77 19 305
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-10-р хэсэг 414 61 131 56 662
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-11-р хэсэг 540 60 179 60 839
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-12-р хэсэг 422 47 214 46 729
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-13-р хэсэг 502 58 146 67 773
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-14-р хэсэг 404 76 135 52 667
Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ сум 20-2-1-р хэсэг 189 55 39 13 296
Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ сум 20-2-2-р хэсэг 186 40 39 7 272
Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ сум 20-2-3-р хэсэг 70 32 23 1 126
Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ сум 20-2-4-р хэсэг 130 32 23 1 186
Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ сум 20-2-5-р хэсэг 245 73 43 33 394
Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ сум 20-2-6-р хэсэг 214 34 108 27 383
Хөвсгөл аймаг Алаг-Эрдэнэ сум 20-2-7-р хэсэг 567 91 226 74 958
Хөвсгөл аймаг Арбулаг сум 20-3-1-р хэсэг 158 37 25 6 226
Хөвсгөл аймаг Арбулаг сум 20-3-2-р хэсэг 161 41 39 5 246
Хөвсгөл аймаг Арбулаг сум 20-3-3-р хэсэг 132 54 26 7 219
Хөвсгөл аймаг Арбулаг сум 20-3-4-р хэсэг 114 47 24 0 185
Хөвсгөл аймаг Арбулаг сум 20-3-5-р хэсэг 171 26 47 4 248
Хөвсгөл аймаг Арбулаг сум 20-3-6-р хэсэг 113 50 35 6 204
Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сум 20-4-1-р хэсэг 155 37 34 6 232
Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сум 20-4-2-р хэсэг 140 28 31 16 215
Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сум 20-4-3-р хэсэг 180 11 18 4 213
Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сум 20-4-4-р хэсэг 116 14 10 12 152
Хөвсгөл аймаг Баянзүрх сум 20-4-5-р хэсэг 188 28 23 21 260
Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох сум 20-5-1-р хэсэг 203 14 19 15 251
Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох сум 20-5-2-р хэсэг 222 10 62 19 313
Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох сум 20-5-3-р хэсэг 241 29 78 31 379
Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох сум 20-5-4-р хэсэг 184 14 39 17 254
Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох сум 20-5-5-р хэсэг 113 21 13 9 156
Хөвсгөл аймаг Бүрэнтогтох сум 20-5-6-р хэсэг 109 19 30 29 187
Хөвсгөл аймаг Галт сум 20-6-1-р хэсэг 263 24 70 14 371
Хөвсгөл аймаг Галт сум 20-6-2-р хэсэг 265 43 81 22 411
Хөвсгөл аймаг Галт сум 20-6-3-р хэсэг 355 30 49 10 444
Хөвсгөл аймаг Галт сум 20-6-4-р хэсэг 270 29 31 6 336
Хөвсгөл аймаг Галт сум 20-6-5-р хэсэг 247 22 38 21 328
Хөвсгөл аймаг Жаргалант сум 20-7-1-р хэсэг 305 41 36 47 429
Хөвсгөл аймаг Жаргалант сум 20-7-2-р хэсэг 285 54 67 47 453
Хөвсгөл аймаг Жаргалант сум 20-7-3-р хэсэг 222 46 37 26 331
Хөвсгөл аймаг Жаргалант сум 20-7-4-р хэсэг 131 18 14 23 186
Хөвсгөл аймаг Жаргалант сум 20-7-5-р хэсэг 251 37 62 50 400
Хөвсгөл аймаг Их-Уул сум 20-8-1-р хэсэг 288 28 77 27 420
Хөвсгөл аймаг Их-Уул сум 20-8-2-р хэсэг 166 6 36 15 223
Хөвсгөл аймаг Их-Уул сум 20-8-3-р хэсэг 201 19 56 17 293
Хөвсгөл аймаг Их-Уул сум 20-8-4-р хэсэг 212 8 46 17 283
Хөвсгөл аймаг Их-Уул сум 20-8-5-р хэсэг 318 28 76 48 470
Хөвсгөл аймаг Рашаант сум 20-9-1-р хэсэг 151 15 60 9 235
Хөвсгөл аймаг Рашаант сум 20-9-2-р хэсэг 240 44 39 15 338
Хөвсгөл аймаг Рашаант сум 20-9-3-р хэсэг 181 17 24 12 234
Хөвсгөл аймаг Рашаант сум 20-9-4-р хэсэг 283 36 48 30 397
Хөвсгөл аймаг Рашаант сум 20-9-5-р хэсэг 282 29 41 12 364
Хөвсгөл аймаг Рэнчинлхүмбэ сум 20-10-1-р хэсэг 331 63 73 5 472
Хөвсгөл аймаг Рэнчинлхүмбэ сум 20-10-2-р хэсэг 244 39 39 9 331
Хөвсгөл аймаг Рэнчинлхүмбэ сум 20-10-3-р хэсэг 185 41 27 7 260
Хөвсгөл аймаг Рэнчинлхүмбэ сум 20-10-4-р хэсэг 211 33 30 2 276
Хөвсгөл аймаг Рэнчинлхүмбэ сум 20-10-5-р хэсэг 221 31 25 18 295
Хөвсгөл аймаг Рэнчинлхүмбэ сум 20-10-6-р хэсэг 225 53 29 13 320
Хөвсгөл аймаг Тариалан сум 20-11-1-р хэсэг 459 78 73 27 637
Хөвсгөл аймаг Тариалан сум 20-11-2-р хэсэг 228 45 22 6 301
Хөвсгөл аймаг Тариалан сум 20-11-3-р хэсэг 262 25 21 2 310
Хөвсгөл аймаг Тариалан сум 20-11-4-р хэсэг 188 20 26 3 237
Хөвсгөл аймаг Тариалан сум 20-11-5-р хэсэг 254 25 24 7 310
Хөвсгөл аймаг Тариалан сум 20-11-6-р хэсэг 104 23 11 6 144
Хөвсгөл аймаг Тариалан сум 20-11-7-р хэсэг 318 60 66 39 483
Хөвсгөл аймаг Тосонцэнгэл сум 20-12-1-р хэсэг 195 42 37 20 294
Хөвсгөл аймаг Тосонцэнгэл сум 20-12-2-р хэсэг 201 50 57 3 311
Хөвсгөл аймаг Тосонцэнгэл сум 20-12-3-р хэсэг 228 42 50 2 322
Хөвсгөл аймаг Тосонцэнгэл сум 20-12-4-р хэсэг 184 30 74 2 290
Хөвсгөл аймаг Тосонцэнгэл сум 20-12-5-р хэсэг 321 65 66 10 462
Хөвсгөл аймаг Төмөрбулаг сум 20-13-1-р хэсэг 260 33 47 24 364
Хөвсгөл аймаг Төмөрбулаг сум 20-13-2-р хэсэг 260 23 17 7 307
Хөвсгөл аймаг Төмөрбулаг сум 20-13-3-р хэсэг 215 27 23 11 276
Хөвсгөл аймаг Төмөрбулаг сум 20-13-4-р хэсэг 219 34 33 12 298
Хөвсгөл аймаг Төмөрбулаг сум 20-13-5-р хэсэг 234 33 49 18 334
Хөвсгөл аймаг Түнэл сум 20-14-1-р хэсэг 157 14 13 7 191
Хөвсгөл аймаг Түнэл сум 20-14-2-р хэсэг 178 36 27 2 243
Хөвсгөл аймаг Түнэл сум 20-14-3-р хэсэг 117 9 13 5 144
Хөвсгөл аймаг Түнэл сум 20-14-4-р хэсэг 131 29 19 10 189
Хөвсгөл аймаг Түнэл сум 20-14-5-р хэсэг 249 55 63 19 386
Хөвсгөл аймаг Түнэл сум 20-14-6-р хэсэг 342 55 79 22 498
Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул сум 20-15-1-р хэсэг 159 40 45 8 252
Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул сум 20-15-2-р хэсэг 107 76 24 3 210
Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул сум 20-15-3-р хэсэг 176 54 64 5 299
Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул сум 20-15-4-р хэсэг 182 33 22 5 242
Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул сум 20-15-5-р хэсэг 259 79 74 10 422
Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул сум 20-15-6-р хэсэг 88 17 24 8 137
Хөвсгөл аймаг Ханх сум 20-16-1-р хэсэг 175 49 26 6 256
Хөвсгөл аймаг Ханх сум 20-16-2-р хэсэг 155 25 30 7 217
Хөвсгөл аймаг Ханх сум 20-16-3-р хэсэг 461 55 98 22 636
Хөвсгөл аймаг Цагааннуур сум 20-17-1-р хэсэг 265 31 31 22 349
Хөвсгөл аймаг Цагааннуур сум 20-17-2-р хэсэг 319 49 30 11 409
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул сум 20-18-1-р хэсэг 225 38 38 6 307
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул сум 20-18-2-р хэсэг 251 26 33 11 321
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул сум 20-18-3-р хэсэг 314 23 25 4 366
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул сум 20-18-4-р хэсэг 229 22 58 13 322
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул сум 20-18-5-р хэсэг 278 24 36 11 349
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул сум 20-18-6-р хэсэг 224 46 71 17 358
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Үүр сум 20-19-1-р хэсэг 244 34 41 4 323
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Үүр сум 20-19-2-р хэсэг 199 11 22 5 237
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Үүр сум 20-19-3-р хэсэг 163 11 21 7 202
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Үүр сум 20-19-4-р хэсэг 321 36 73 16 446
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум 20-20-1-р хэсэг 165 16 39 27 247
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум 20-20-2-р хэсэг 163 25 41 30 259
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум 20-20-3-р хэсэг 173 18 43 9 243
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум 20-20-4-р хэсэг 212 50 65 10 337
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум 20-20-5-р хэсэг 199 35 47 26 307
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум 20-20-6-р хэсэг 130 17 25 11 183
Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум 20-20-7-р хэсэг 117 10 16 6 149
Хөвсгөл аймаг Чандмань-Өндөр сум 20-21-1-р хэсэг 159 26 28 9 222
Хөвсгөл аймаг Чандмань-Өндөр сум 20-21-2-р хэсэг 164 16 17 6 203
Хөвсгөл аймаг Чандмань-Өндөр сум 20-21-3-р хэсэг 158 36 29 0 223
Хөвсгөл аймаг Чандмань-Өндөр сум 20-21-4-р хэсэг 226 63 73 19 381
Хөвсгөл аймаг Чандмань-Өндөр сум 20-21-5-р хэсэг 139 36 41 8 224
Хөвсгөл аймаг Шинэ-Идэр сум 20-22-1-р хэсэг 201 11 24 9 245
Хөвсгөл аймаг Шинэ-Идэр сум 20-22-2-р хэсэг 214 13 27 6 260
Хөвсгөл аймаг Шинэ-Идэр сум 20-22-3-р хэсэг 181 21 52 4 258
Хөвсгөл аймаг Шинэ-Идэр сум 20-22-4-р хэсэг 218 25 38 26 307
Хөвсгөл аймаг Эрдэнэбулган сум 20-23-1-р хэсэг 144 26 34 5 209
Хөвсгөл аймаг Эрдэнэбулган сум 20-23-2-р хэсэг 176 13 29 8 226
Хөвсгөл аймаг Эрдэнэбулган сум 20-23-3-р хэсэг 118 13 21 13 165
Хөвсгөл аймаг Эрдэнэбулган сум 20-23-4-р хэсэг 277 41 67 46 431
Хөвсгөл аймаг Эрдэнэбулган сум 20-23-5-р хэсэг 56 37 27 7 127
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-1-р хэсэг 2 337 33 111 38 519
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-4-р хэсэг 2 344 40 122 36 542
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-7-р хэсэг 2 433 53 154 41 681
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-9-р хэсэг 2 431 45 142 39 657
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-10-р хэсэг 2 127 19 41 17 204
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-13-р хэсэг 2 299 25 92 41 457
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 20-1-14-р хэсэг 2 177 21 72 16 286
НИЙТ 32,931 4,901 7,937 2,578 48,347