Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 517 57 153 41 768
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 510 41 114 27 692
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 442 39 117 38 636
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 716 66 187 43 1,012
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 580 56 170 38 844
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 495 87 169 28 779
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 576 78 215 38 907
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 714 85 141 37 977
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 556 77 123 39 795
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 523 72 106 27 728
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 494 38 114 30 676
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 600 65 176 31 872
Ховд аймаг Алтай сум 19-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 242 37 42 14 335
Ховд аймаг Алтай сум 19-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 293 49 18 4 364
Ховд аймаг Алтай сум 19-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 244 27 15 2 288
Ховд аймаг Алтай сум 19-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 23 25 3 291
Ховд аймаг Булган сум 19-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 465 34 66 21 586
Ховд аймаг Булган сум 19-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 537 66 46 15 664
Ховд аймаг Булган сум 19-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 461 28 53 6 548
Ховд аймаг Булган сум 19-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 534 24 42 10 610
Ховд аймаг Булган сум 19-3-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 528 16 86 23 653
Ховд аймаг Булган сум 19-3-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 472 25 123 25 645
Ховд аймаг Буянт сум 19-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 152 37 18 6 213
Ховд аймаг Буянт сум 19-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 113 19 10 2 144
Ховд аймаг Буянт сум 19-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 44 11 1 182
Ховд аймаг Буянт сум 19-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 112 15 16 4 147
Ховд аймаг Буянт сум 19-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 289 130 56 17 492
Ховд аймаг Дарви сум 19-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 210 17 12 1 240
Ховд аймаг Дарви сум 19-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 244 21 21 4 290
Ховд аймаг Дарви сум 19-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 19 16 2 294
Ховд аймаг Дарви сум 19-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 178 13 2 1 194
Ховд аймаг Дарви сум 19-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 184 15 23 4 226
Ховд аймаг Дөргөн сум 19-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 230 59 12 7 308
Ховд аймаг Дөргөн сум 19-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 192 61 17 4 274
Ховд аймаг Дөргөн сум 19-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 302 32 13 14 361
Ховд аймаг Дөргөн сум 19-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 177 60 20 9 266
Ховд аймаг Дуут сум 19-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 100 25 9 0 134
Ховд аймаг Дуут сум 19-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 12 17 2 169
Ховд аймаг Дуут сум 19-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 99 22 14 5 140
Ховд аймаг Дуут сум 19-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 94 28 21 8 151
Ховд аймаг Зэрэг сум 19-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 173 33 35 9 250
Ховд аймаг Зэрэг сум 19-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 40 27 4 237
Ховд аймаг Зэрэг сум 19-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 177 48 37 4 266
Ховд аймаг Зэрэг сум 19-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 122 56 35 3 216
Ховд аймаг Зэрэг сум 19-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 67 48 5 340
Ховд аймаг Манхан сум 19-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 136 25 13 3 177
Ховд аймаг Манхан сум 19-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 221 26 26 8 281
Ховд аймаг Манхан сум 19-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 109 24 18 3 154
Ховд аймаг Манхан сум 19-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 236 36 44 12 328
Ховд аймаг Манхан сум 19-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 100 11 19 12 142
Ховд аймаг Манхан сум 19-9-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 335 48 51 11 445
Ховд аймаг Мөнххайрхан сум 19-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 137 14 21 12 184
Ховд аймаг Мөнххайрхан сум 19-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 177 11 38 0 226
Ховд аймаг Мөнххайрхан сум 19-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 123 16 11 3 153
Ховд аймаг Мөнххайрхан сум 19-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 15 37 14 248
Ховд аймаг Мөст сум 19-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 164 48 48 4 264
Ховд аймаг Мөст сум 19-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 196 30 33 8 267
Ховд аймаг Мөст сум 19-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 194 21 23 7 245
Ховд аймаг Мөст сум 19-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 72 12 2 3 89
Ховд аймаг Мөст сум 19-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 173 33 34 17 257
Ховд аймаг Мянгад сум 19-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 28 18 7 202
Ховд аймаг Мянгад сум 19-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 26 20 6 255
Ховд аймаг Мянгад сум 19-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 97 23 11 4 135
Ховд аймаг Мянгад сум 19-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 338 59 34 5 436
Ховд аймаг Мянгад сум 19-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 256 50 35 9 350
Ховд аймаг Үенч сум 19-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 24 29 3 296
Ховд аймаг Үенч сум 19-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 295 24 33 11 363
Ховд аймаг Үенч сум 19-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 172 25 18 10 225
Ховд аймаг Үенч сум 19-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 116 28 19 7 170
Ховд аймаг Үенч сум 19-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 385 33 57 19 494
Ховд аймаг Ховд сум 19-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 194 28 13 4 239
Ховд аймаг Ховд сум 19-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 204 47 7 8 266
Ховд аймаг Ховд сум 19-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 36 7 9 190
Ховд аймаг Ховд сум 19-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 135 43 10 13 201
Ховд аймаг Ховд сум 19-14-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 227 25 13 12 277
Ховд аймаг Цэцэг сум 19-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 221 13 11 2 247
Ховд аймаг Цэцэг сум 19-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 196 21 10 5 232
Ховд аймаг Цэцэг сум 19-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 272 15 15 6 308
Ховд аймаг Цэцэг сум 19-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 159 18 29 33 239
Ховд аймаг Цэцэг сум 19-15-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 20 25 7 283
Ховд аймаг Чандмань сум 19-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 113 53 9 2 177
Ховд аймаг Чандмань сум 19-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 133 49 28 2 212
Ховд аймаг Чандмань сум 19-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 198 37 12 1 248
Ховд аймаг Чандмань сум 19-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 43 17 0 188
Ховд аймаг Чандмань сум 19-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 151 33 18 7 209
Ховд аймаг Чандмань сум 19-16-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 36 17 4 223
Ховд аймаг Эрдэнэбүрэн сум 19-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 129 6 33 3 171
Ховд аймаг Эрдэнэбүрэн сум 19-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 99 9 33 1 142
Ховд аймаг Эрдэнэбүрэн сум 19-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 173 14 28 5 220
Ховд аймаг Эрдэнэбүрэн сум 19-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 23 27 8 269
Ховд аймаг Эрдэнэбүрэн сум 19-17-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 160 10 22 12 204
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 206 17 61 10 294
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 322 28 64 21 435
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 323 41 75 13 452
Ховд аймаг Жаргалант сум 19-1-12-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 277 31 109 10 427
НИЙТ 24,366 3,349 4,176 1,052 32,943