Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 369 34 37 13 453
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 600 32 62 29 723
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 621 33 68 29 751
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 730 41 81 31 883
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 677 38 104 29 848
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 548 33 70 20 671
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 534 32 80 12 658
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 529 33 54 33 649
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 657 32 57 30 776
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 20 13 7 195
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 398 37 17 8 460
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 307 26 15 4 352
Хэнтий аймаг Батноров сум 21-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 304 23 19 6 352
Хэнтий аймаг Батноров сум 21-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 265 19 14 6 304
Хэнтий аймаг Батноров сум 21-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 251 9 6 1 267
Хэнтий аймаг Батноров сум 21-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 123 13 8 2 146
Хэнтий аймаг Батноров сум 21-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 308 27 26 13 374
Хэнтий аймаг Батноров сум 21-2-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 957 31 57 35 1,080
Хэнтий аймаг Батширээт сум 21-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 194 19 28 8 249
Хэнтий аймаг Батширээт сум 21-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 177 24 19 4 224
Хэнтий аймаг Батширээт сум 21-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 10 8 3 187
Хэнтий аймаг Батширээт сум 21-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 299 39 44 11 393
Хэнтий аймаг Баян-Адарга сум 21-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 45 13 2 295
Хэнтий аймаг Баян-Адарга сум 21-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 25 9 2 219
Хэнтий аймаг Баян-Адарга сум 21-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 233 29 22 2 286
Хэнтий аймаг Баян-Адарга сум 21-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 283 58 26 7 374
Хэнтий аймаг Баянмөнх сум 21-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 10 16 2 210
Хэнтий аймаг Баянмөнх сум 21-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 174 32 16 4 226
Хэнтий аймаг Баянмөнх сум 21-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 153 12 11 3 179
Хэнтий аймаг Баянмөнх сум 21-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 131 12 5 3 151
Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум 21-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 208 4 8 4 224
Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум 21-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 206 21 17 3 247
Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум 21-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 14 11 0 245
Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум 21-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 8 10 4 233
Хэнтий аймаг Баянхутаг сум 21-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 359 13 16 15 403
Хэнтий аймаг Баянхутаг сум 21-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 42 17 12 306
Хэнтий аймаг Баянхутаг сум 21-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 240 10 12 3 265
Хэнтий аймаг Биндэр сум 21-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 251 32 29 3 315
Хэнтий аймаг Биндэр сум 21-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 276 31 17 2 326
Хэнтий аймаг Биндэр сум 21-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 216 97 24 9 346
Хэнтий аймаг Биндэр сум 21-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 13 17 2 291
Хэнтий аймаг Биндэр сум 21-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 377 94 36 16 523
Хэнтий аймаг Галшар сум 21-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 122 23 20 6 171
Хэнтий аймаг Галшар сум 21-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 114 12 17 1 144
Хэнтий аймаг Галшар сум 21-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 8 14 11 171
Хэнтий аймаг Галшар сум 21-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 39 24 8 258
Хэнтий аймаг Галшар сум 21-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 124 27 17 7 175
Хэнтий аймаг Дадал сум 21-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 156 14 13 2 185
Хэнтий аймаг Дадал сум 21-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 188 32 10 6 236
Хэнтий аймаг Дадал сум 21-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 216 44 12 4 276
Хэнтий аймаг Дадал сум 21-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 568 54 34 14 670
Хэнтий аймаг Дархан сум 21-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 269 6 23 4 302
Хэнтий аймаг Дархан сум 21-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 4 4 5 196
Хэнтий аймаг Дархан сум 21-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 5 19 2 208
Хэнтий аймаг Дархан сум 21-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 6 10 4 169
Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан сум 21-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 25 9 4 245
Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан сум 21-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 221 17 11 6 255
Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан сум 21-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 245 33 23 1 302
Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан сум 21-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 20 8 7 222
Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан сум 21-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 24 10 1 201
Хэнтий аймаг Жаргалтхаан сум 21-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 31 7 3 207
Хэнтий аймаг Жаргалтхаан сум 21-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 92 46 5 4 147
Хэнтий аймаг Жаргалтхаан сум 21-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 28 7 0 179
Хэнтий аймаг Жаргалтхаан сум 21-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 169 47 12 2 230
Хэнтий аймаг Жаргалтхаан сум 21-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 222 55 14 2 293
Хэнтий аймаг Мөрөн сум 21-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 137 10 12 3 162
Хэнтий аймаг Мөрөн сум 21-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 168 13 11 1 193
Хэнтий аймаг Мөрөн сум 21-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 185 15 15 3 218
Хэнтий аймаг Мөрөн сум 21-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 248 27 21 5 301
Хэнтий аймаг Норовлин сум 21-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 224 15 18 10 267
Хэнтий аймаг Норовлин сум 21-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 108 19 15 6 148
Хэнтий аймаг Норовлин сум 21-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 248 13 18 2 281
Хэнтий аймаг Норовлин сум 21-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 368 47 13 17 445
Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 21-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 230 20 13 5 268
Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 21-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 281 29 29 8 347
Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 21-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 354 17 30 16 417
Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 21-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 4 21 2 171
Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 21-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 6 13 4 254
Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 21-16-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 353 22 38 11 424
Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум 21-16-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 326 28 14 14 382
Хэнтий аймаг Цэнхэрмандал сум 21-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 164 3 14 4 185
Хэнтий аймаг Цэнхэрмандал сум 21-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 135 1 9 1 146
Хэнтий аймаг Цэнхэрмандал сум 21-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 241 10 21 4 276
Хэнтий аймаг Цэнхэрмандал сум 21-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 307 21 34 18 380
Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум 21-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 635 51 109 21 816
Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум 21-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 634 41 113 29 817
Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум 21-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 624 21 73 10 728
Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум 21-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 610 27 66 47 750
Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум 21-18-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 210 6 21 5 242
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-1-р хэсэг 2-р тө 711 63 67 35 876
Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 21-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 264 25 43 11 343
НИЙТ 26,356 2,361 2,393 828 31,938