Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 445 63 82 29 619
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 515 47 94 21 677
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 689 49 148 44 930
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 242 46 19 10 317
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 260 16 21 4 301
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 216 18 21 7 262
Говьсүмбэр аймаг Баянтал сум 6-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 373 36 34 11 454
Говьсүмбэр аймаг Шивээговь сум 6-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 759 26 117 44 946
Говьсүмбэр аймаг Шивээговь сум 6-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 342 8 52 20 422
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 333 39 67 22 461
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 368 30 75 14 487
Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 6-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 490 36 116 28 670
НИЙТ 5,032 414 846 254 6,546