Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 262 17 25 6 310
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 219 10 38 17 284
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 340 7 35 11 393
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 164 12 41 17 234
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 590 24 71 37 722
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 467 22 75 48 612
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 506 22 162 64 754
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 563 20 117 50 750
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 438 15 85 22 560
Дундговь аймаг Адаацаг сум 10-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 154 7 22 20 203
Дундговь аймаг Адаацаг сум 10-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 174 5 20 8 207
Дундговь аймаг Адаацаг сум 10-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 148 3 15 15 181
Дундговь аймаг Адаацаг сум 10-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 5 14 7 192
Дундговь аймаг Адаацаг сум 10-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 197 4 26 5 232
Дундговь аймаг Баянжаргалан сум 10-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 430 38 56 66 590
Дундговь аймаг Говь-Угтаал сум 10-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 489 55 59 17 620
Дундговь аймаг Гурвансайхан сум 10-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 11 35 6 325
Дундговь аймаг Гурвансайхан сум 10-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 310 33 61 20 424
Дундговь аймаг Дэлгэрхангай сум 10-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 9 5 9 149
Дундговь аймаг Дэлгэрхангай сум 10-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 94 9 7 3 113
Дундговь аймаг Дэлгэрхангай сум 10-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 74 24 17 10 125
Дундговь аймаг Дэлгэрхангай сум 10-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 80 15 9 8 112
Дундговь аймаг Дэлгэрцогт сум 10-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 192 10 16 4 222
Дундговь аймаг Дэлгэрцогт сум 10-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 22 15 11 197
Дундговь аймаг Дэлгэрцогт сум 10-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 20 22 13 204
Дундговь аймаг Дэрэн сум 10-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 383 7 19 5 414
Дундговь аймаг Дэрэн сум 10-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 344 17 34 8 403
Дундговь аймаг Луус сум 10-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 13 18 16 246
Дундговь аймаг Луус сум 10-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 10 15 13 179
Дундговь аймаг Луус сум 10-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 4 10 2 157
Дундговь аймаг Өлзийт сум 10-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 243 5 14 6 268
Дундговь аймаг Өлзийт сум 10-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 14 23 16 239
Дундговь аймаг Өлзийт сум 10-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 177 18 25 21 241
Дундговь аймаг Өндөршил сум 10-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 19 19 8 264
Дундговь аймаг Өндөршил сум 10-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 223 19 19 7 268
Дундговь аймаг Өндөршил сум 10-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 122 13 22 3 160
Дундговь аймаг Сайхан-Овоо сум 10-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 17 7 3 206
Дундговь аймаг Сайхан-Овоо сум 10-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 9 5 6 159
Дундговь аймаг Сайхан-Овоо сум 10-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 6 8 5 158
Дундговь аймаг Сайхан-Овоо сум 10-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 107 22 1 3 133
Дундговь аймаг Хулд сум 10-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 107 20 14 19 160
Дундговь аймаг Хулд сум 10-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 142 13 30 9 194
Дундговь аймаг Хулд сум 10-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 8 20 6 220
Дундговь аймаг Хулд сум 10-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 132 8 18 8 166
Дундговь аймаг Цагаандэлгэр сум 10-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 306 43 37 11 397
Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум 10-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 172 10 8 3 193
Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум 10-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 185 23 13 7 228
Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум 10-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 173 10 7 3 193
Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум 10-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 274 17 14 3 308
Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум 10-15-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 181 13 10 13 217
Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум 10-15-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 19 19 11 308
Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум 10-15-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 316 21 42 22 401
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 435 23 149 56 663
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 10-1-9-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 223 16 58 18 315
НИЙТ 12,786 856 1,726 805 16,173