Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 575 41 197 45 858
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 553 33 181 29 796
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 342 17 95 14 468
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 495 35 151 37 718
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 14 48 10 290
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 891 47 136 32 1,106
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 502 31 154 27 714
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 497 32 157 33 719
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 230 17 69 10 326
Дорноговь аймаг Айраг сум 8-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 12 35 4 191
Дорноговь аймаг Айраг сум 8-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 204 12 30 5 251
Дорноговь аймаг Айраг сум 8-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 13 15 5 143
Дорноговь аймаг Айраг сум 8-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 591 51 119 30 791
Дорноговь аймаг Алтанширээ сум 8-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 298 16 23 12 349
Дорноговь аймаг Алтанширээ сум 8-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 251 27 15 6 299
Дорноговь аймаг Даланжаргалан сум 8-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 7 30 2 179
Дорноговь аймаг Даланжаргалан сум 8-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 136 11 22 5 174
Дорноговь аймаг Даланжаргалан сум 8-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 132 11 22 4 169
Дорноговь аймаг Даланжаргалан сум 8-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 17 54 16 305
Дорноговь аймаг Даланжаргалан сум 8-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 233 11 42 12 298
Дорноговь аймаг Дэлгэрэх сум 8-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 1 10 2 231
Дорноговь аймаг Дэлгэрэх сум 8-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 33 9 6 186
Дорноговь аймаг Дэлгэрэх сум 8-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 21 9 10 166
Дорноговь аймаг Дэлгэрэх сум 8-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 25 7 4 146
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 577 34 133 40 784
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 481 39 138 50 708
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 599 44 139 45 827
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 547 26 138 63 774
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 694 58 154 56 962
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 424 28 135 40 627
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 508 41 141 40 730
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 451 24 82 54 611
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 8-6-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 387 24 84 24 519
Дорноговь аймаг Иххэт сум 8-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 173 24 15 9 221
Дорноговь аймаг Иххэт сум 8-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 35 25 6 268
Дорноговь аймаг Иххэт сум 8-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 263 32 49 9 353
Дорноговь аймаг Мандах сум 8-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 300 19 32 11 362
Дорноговь аймаг Мандах сум 8-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 14 48 1 336
Дорноговь аймаг Өргөн сум 8-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 118 11 5 3 137
Дорноговь аймаг Өргөн сум 8-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 552 45 98 40 735
Дорноговь аймаг Сайхандулаан сум 8-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 156 4 14 0 174
Дорноговь аймаг Сайхандулаан сум 8-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 116 18 30 2 166
Дорноговь аймаг Сайхандулаан сум 8-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 15 59 3 215
Дорноговь аймаг Улаанбадрах сум 8-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 227 9 20 2 258
Дорноговь аймаг Улаанбадрах сум 8-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 9 12 1 165
Дорноговь аймаг Улаанбадрах сум 8-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 124 5 12 0 141
Дорноговь аймаг Улаанбадрах сум 8-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 123 14 9 3 149
Дорноговь аймаг Хатанбулаг сум 8-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 291 25 37 15 368
Дорноговь аймаг Хатанбулаг сум 8-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 368 28 45 11 452
Дорноговь аймаг Хатанбулаг сум 8-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 455 25 46 17 543
Дорноговь аймаг Хөвсгөл сум 8-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 9 6 5 130
Дорноговь аймаг Хөвсгөл сум 8-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 116 29 15 3 163
Дорноговь аймаг Хөвсгөл сум 8-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 135 16 13 3 167
Дорноговь аймаг Хөвсгөл сум 8-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 125 12 19 7 163
Дорноговь аймаг Эрдэнэ сум 8-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 239 6 17 6 268
Дорноговь аймаг Эрдэнэ сум 8-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 206 12 33 17 268
Дорноговь аймаг Эрдэнэ сум 8-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 590 24 71 20 705
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 419 29 115 32 595
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 516 31 160 31 738
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 373 22 125 26 546
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 526 47 153 36 762
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 276 12 96 12 396
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-8-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 224 11 59 17 311
Дорноговь аймаг Сайншанд сум 8-1-9-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 541 31 124 18 714
НИЙТ 20,434 1,476 4,336 1,138 27,384