Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 450 32 145 43 670
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 441 35 124 43 643
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 382 40 94 27 543
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 559 34 93 41 727
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 569 27 111 73 780
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 384 23 67 45 519
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 301 20 118 44 483
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 195 10 44 16 265
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 419 28 130 45 622
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 647 36 170 56 909
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 556 49 157 57 819
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 579 39 140 43 801
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-13-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 499 24 108 44 675
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-14-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 281 23 99 44 447
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-15-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 227 18 79 34 358
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-16-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 446 30 206 56 738
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-17-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 279 18 144 41 482
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-18-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 451 34 228 55 768
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-19-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 455 28 230 64 777
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-20-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 468 30 198 49 745
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-21-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 12 118 44 433
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-22-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 463 45 189 46 743
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-23-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 531 35 225 76 867
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-24-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 198 23 99 19 339
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-25-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 606 37 235 68 946
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-26-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 383 23 96 36 538
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-27-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 482 30 115 46 673
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-28-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 192 7 46 19 264
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-29-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 514 30 201 55 800
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-30-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 426 48 211 57 742
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-31-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 526 30 192 66 814
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-32-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 478 26 102 40 646
Дархан-Уул аймаг Орхон сум 7-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 614 48 132 80 874
Дархан-Уул аймаг Орхон сум 7-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 13 40 15 303
Дархан-Уул аймаг Хонгор сум 7-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 706 44 111 44 905
Дархан-Уул аймаг Хонгор сум 7-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 412 8 27 14 461
Дархан-Уул аймаг Хонгор сум 7-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 425 33 119 31 608
Дархан-Уул аймаг Шарын Гол сум 7-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 542 42 105 43 732
Дархан-Уул аймаг Шарын Гол сум 7-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 645 48 114 32 839
Дархан-Уул аймаг Шарын Гол сум 7-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 616 49 93 33 791
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 191 14 45 25 275
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 415 13 57 27 512
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 479 30 185 49 743
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-8-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 528 42 118 56 744
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-13-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 287 13 61 25 386
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-14-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 587 38 235 60 920
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-15-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 518 30 174 53 775
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-16-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 183 17 79 13 292
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-17-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 319 18 175 48 560
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-18-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 151 13 77 28 269
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-19-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 194 11 100 26 331
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-20-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 568 42 309 64 983
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-21-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 613 45 278 74 1,010
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-24-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 478 19 236 64 797
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-26-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 276 13 63 24 376
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-27-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 232 15 53 19 319
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-28-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 466 25 135 47 673
Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-1-31-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 256 14 96 27 393
Дархан-Уул аймаг Шарын Гол сум 7-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 132 7 33 17 189
НИЙТ 24,714 1,628 7,764 2,530 36,636