Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо 30-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 483 71 414 61 1,029
Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо 30-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 420 55 278 47 800
Чингэлтэй дүүрэг 3-р хороо 30-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 385 62 325 51 823
Чингэлтэй дүүрэг 3-р хороо 30-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 444 44 357 55 900
Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо 30-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 440 49 315 44 848
Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо 30-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 488 72 384 56 1,000
Чингэлтэй дүүрэг 5-р хороо 30-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 357 35 262 35 689
Чингэлтэй дүүрэг 5-р хороо 30-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 546 48 399 87 1,080
Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо 30-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 408 32 326 54 820
Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо 30-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 261 21 173 33 488
Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо 30-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 515 57 405 55 1,032
Чингэлтэй дүүрэг 7-р хороо 30-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 450 30 166 56 702
Чингэлтэй дүүрэг 7-р хороо 30-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 469 30 168 45 712
Чингэлтэй дүүрэг 7-р хороо 30-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 635 54 208 56 953
Чингэлтэй дүүрэг 8-р хороо 30-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 334 25 145 36 540
Чингэлтэй дүүрэг 9-р хороо 30-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 532 49 204 56 841
Чингэлтэй дүүрэг 9-р хороо 30-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 480 30 185 72 767
Чингэлтэй дүүрэг 10-р хороо 30-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 620 54 206 55 935
Чингэлтэй дүүрэг 10-р хороо 30-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 462 36 156 45 699
Чингэлтэй дүүрэг 11-р хороо 30-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 358 21 126 35 540
Чингэлтэй дүүрэг 11-р хороо 30-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 195 17 91 23 326
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 430 39 146 35 650
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 378 27 111 37 553
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 387 30 162 42 621
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 460 30 117 29 636
Чингэлтэй дүүрэг 13-р хороо 30-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 428 35 108 61 632
Чингэлтэй дүүрэг 13-р хороо 30-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 570 30 239 49 888
Чингэлтэй дүүрэг 14-р хороо 30-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 546 36 174 41 797
Чингэлтэй дүүрэг 14-р хороо 30-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 371 25 112 22 530
Чингэлтэй дүүрэг 15-р хороо 30-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 487 30 210 55 782
Чингэлтэй дүүрэг 15-р хороо 30-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 487 35 138 51 711
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 267 21 105 27 420
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 430 34 174 34 672
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 417 18 148 53 636
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 324 28 107 27 486
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 328 19 120 39 506
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 265 15 82 27 389
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 254 20 82 27 383
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 444 16 128 48 636
Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо 30-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 531 43 211 73 858
Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо 30-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 386 21 147 39 593
Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо 30-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 409 28 158 65 660
Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо 30-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 321 23 101 29 474
Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо 30-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 507 37 184 57 785
Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо 30-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 397 21 131 47 596
Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо 30-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 304 40 341 56 741
Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо 30-2-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 386 67 319 57 829
Чингэлтэй дүүрэг 3-р хороо 30-3-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 323 35 265 32 655
Чингэлтэй дүүрэг 3-р хороо 30-3-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 209 23 159 26 417
Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо 30-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 203 17 167 24 411
Чингэлтэй дүүрэг 5-р хороо 30-5-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 207 18 160 33 418
Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо 30-6-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 260 15 168 27 470
Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо 30-6-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 437 36 325 34 832
Чингэлтэй дүүрэг 7-р хороо 30-7-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 515 38 186 51 790
Чингэлтэй дүүрэг 7-р хороо 30-7-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 441 28 134 38 641
Чингэлтэй дүүрэг 7-р хороо 30-7-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 354 22 134 37 547
Чингэлтэй дүүрэг 8-р хороо 30-8-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 752 50 265 78 1,145
Чингэлтэй дүүрэг 9-р хороо 30-9-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 349 19 147 56 571
Чингэлтэй дүүрэг 9-р хороо 30-9-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 324 27 136 25 512
Чингэлтэй дүүрэг 10-р хороо 30-10-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 312 24 131 33 500
Чингэлтэй дүүрэг 10-р хороо 30-10-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 422 45 187 54 708
Чингэлтэй дүүрэг 11-р хороо 30-11-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 290 16 89 25 420
Чингэлтэй дүүрэг 11-р хороо 30-11-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 461 33 212 47 753
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 373 25 128 36 562
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 533 35 139 51 758
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 347 25 107 35 514
Чингэлтэй дүүрэг 12-р хороо 30-12-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 365 28 108 29 530
Чингэлтэй дүүрэг 13-р хороо 30-13-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 438 14 139 70 661
Чингэлтэй дүүрэг 13-р хороо 30-13-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 454 15 154 44 667
Чингэлтэй дүүрэг 14-р хороо 30-14-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 348 17 137 26 528
Чингэлтэй дүүрэг 14-р хороо 30-14-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 514 36 143 34 727
Чингэлтэй дүүрэг 15-р хороо 30-15-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 497 32 194 41 764
Чингэлтэй дүүрэг 15-р хороо 30-15-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 574 35 217 54 880
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 591 38 157 41 827
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 319 24 100 32 475
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 361 25 152 29 567
Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 30-16-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 391 44 165 51 651
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 438 33 142 58 671
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 432 34 157 52 675
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 584 28 157 44 813
Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо 30-17-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 416 22 139 30 607
Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо 30-18-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 175 12 73 15 275
Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо 30-18-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 360 20 149 32 561
Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо 30-18-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 166 8 69 26 269
Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо 30-19-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 593 30 202 66 891
Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо 30-19-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 400 38 135 64 637
Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо 30-19-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 506 33 204 51 794
НИЙТ 35,830 2,757 15,680 3,815 58,082