Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Булган аймаг Булган сум 4-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 555 36 85 49 725
Булган аймаг Булган сум 4-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 512 32 85 55 684
Булган аймаг Булган сум 4-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 519 33 73 46 671
Булган аймаг Булган сум 4-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 476 45 52 53 626
Булган аймаг Булган сум 4-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 573 45 123 50 791
Булган аймаг Булган сум 4-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 384 27 72 44 527
Булган аймаг Баян-Агт сум 4-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 8 17 9 173
Булган аймаг Баян-Агт сум 4-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 3 11 11 227
Булган аймаг Баян-Агт сум 4-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 177 7 19 9 212
Булган аймаг Баян-Агт сум 4-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 6 18 5 139
Булган аймаг Баян-Агт сум 4-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 62 5 21 6 94
Булган аймаг Баян-Агт сум 4-2-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 6 25 27 199
Булган аймаг Баяннуур сум 4-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 556 31 58 34 679
Булган аймаг Бугат сум 4-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 17 32 10 266
Булган аймаг Бугат сум 4-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 553 61 56 16 686
Булган аймаг Бүрэгхангай сум 4-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 152 16 19 14 201
Булган аймаг Бүрэгхангай сум 4-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 105 7 13 10 135
Булган аймаг Бүрэгхангай сум 4-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 18 33 16 266
Булган аймаг Бүрэгхангай сум 4-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 249 24 27 30 330
Булган аймаг Гурван Булаг сум 4-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 8 20 0 167
Булган аймаг Гурван Булаг сум 4-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 9 18 4 197
Булган аймаг Гурван Булаг сум 4-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 7 12 3 171
Булган аймаг Гурван Булаг сум 4-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 147 16 15 3 181
Булган аймаг Гурван Булаг сум 4-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 178 11 9 1 199
Булган аймаг Гурван Булаг сум 4-6-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 39 16 4 203
Булган аймаг Дашинчилэн сум 4-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 11 24 13 279
Булган аймаг Дашинчилэн сум 4-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 272 33 37 15 357
Булган аймаг Дашинчилэн сум 4-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 11 10 0 164
Булган аймаг Дашинчилэн сум 4-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 281 23 31 16 351
Булган аймаг Могод сум 4-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 12 23 3 204
Булган аймаг Могод сум 4-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 14 33 6 232
Булган аймаг Могод сум 4-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 171 12 31 11 225
Булган аймаг Могод сум 4-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 195 16 11 13 235
Булган аймаг Могод сум 4-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 117 19 31 17 184
Булган аймаг Орхон сум 4-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 17 14 10 220
Булган аймаг Орхон сум 4-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 17 23 6 248
Булган аймаг Орхон сум 4-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 169 11 13 8 201
Булган аймаг Орхон сум 4-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 146 6 16 6 174
Булган аймаг Орхон сум 4-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 185 18 15 41 259
Булган аймаг Рашаант сум 4-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 258 18 28 1 305
Булган аймаг Рашаант сум 4-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 345 49 30 7 431
Булган аймаг Рашаант сум 4-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 184 15 25 6 230
Булган аймаг Рашаант сум 4-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 26 28 6 247
Булган аймаг Сайхан сум 4-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 5 26 10 202
Булган аймаг Сайхан сум 4-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 213 21 33 7 274
Булган аймаг Сайхан сум 4-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 165 12 20 1 198
Булган аймаг Сайхан сум 4-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 198 5 22 10 235
Булган аймаг Сайхан сум 4-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 212 8 46 28 294
Булган аймаг Сайхан сум 4-11-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 6 10 12 177
Булган аймаг Сэлэнгэ сум 4-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 180 15 17 23 235
Булган аймаг Сэлэнгэ сум 4-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 9 24 5 213
Булган аймаг Сэлэнгэ сум 4-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 10 13 2 152
Булган аймаг Сэлэнгэ сум 4-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 496 51 97 42 686
Булган аймаг Тэшиг сум 4-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 233 19 24 6 282
Булган аймаг Тэшиг сум 4-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 298 23 35 39 395
Булган аймаг Тэшиг сум 4-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 21 24 33 285
Булган аймаг Тэшиг сум 4-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 17 9 22 192
Булган аймаг Тэшиг сум 4-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 326 16 41 56 439
Булган аймаг Хангал сум 4-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 554 29 52 66 701
Булган аймаг Хангал сум 4-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 410 37 45 16 508
Булган аймаг Хишиг-Өндөр сум 4-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 159 10 18 11 198
Булган аймаг Хишиг-Өндөр сум 4-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 6 5 5 143
Булган аймаг Хишиг-Өндөр сум 4-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 146 8 13 10 177
Булган аймаг Хишиг-Өндөр сум 4-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 9 16 3 207
Булган аймаг Хишиг-Өндөр сум 4-15-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 274 24 40 17 355
Булган аймаг Хутаг-Өндөр сум 4-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 565 68 68 26 727
Булган аймаг Хутаг-Өндөр сум 4-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 268 16 28 5 317
Булган аймаг Хутаг-Өндөр сум 4-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 290 25 43 14 372
Булган аймаг Хутаг-Өндөр сум 4-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 7 21 4 270
Булган аймаг Хутаг-Өндөр сум 4-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 13 20 9 191
Булган аймаг Булган сум 4-1-6-р хэсэг 2-р хэсэг 381 32 68 45 526
Булган аймаг Хангал сум 4-14-2-р хэсэг 2-р хэсэг 397 34 60 16 507
НИЙТ 17,825 1,401 2,290 1,237 22,753