Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 611 19 105 132 867
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 520 40 59 128 747
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 372 36 51 81 540
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 523 24 74 67 688
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 469 30 83 68 650
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 271 16 37 58 382
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 654 36 86 110 886
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 382 25 34 104 545
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 11 35 40 285
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 575 45 112 131 863
Баянхонгор аймаг Баацагаан сум 3-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 180 15 13 25 233
Баянхонгор аймаг Баацагаан сум 3-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 15 7 12 237
Баянхонгор аймаг Баацагаан сум 3-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 74 4 3 10 91
Баянхонгор аймаг Баацагаан сум 3-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 41 9 4 13 67
Баянхонгор аймаг Баацагаан сум 3-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 191 7 20 15 233
Баянхонгор аймаг Баацагаан сум 3-2-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 77 2 3 32 114
Баянхонгор аймаг Баацагаан сум 3-2-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 101 12 4 12 129
Баянхонгор аймаг Баянбулаг сум 3-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 19 12 17 250
Баянхонгор аймаг Баянбулаг сум 3-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 16 16 15 187
Баянхонгор аймаг Баянбулаг сум 3-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 154 16 7 7 184
Баянхонгор аймаг Баянбулаг сум 3-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 88 4 9 35 136
Баянхонгор аймаг Баянговь сум 3-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 204 17 16 33 270
Баянхонгор аймаг Баянговь сум 3-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 131 15 14 20 180
Баянхонгор аймаг Баянговь сум 3-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 7 19 19 206
Баянхонгор аймаг Баянговь сум 3-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 181 10 9 21 221
Баянхонгор аймаг Баянговь сум 3-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 18 16 41 218
Баянхонгор аймаг Баянлиг сум 3-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 121 21 15 26 183
Баянхонгор аймаг Баянлиг сум 3-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 91 34 27 25 177
Баянхонгор аймаг Баянлиг сум 3-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 131 35 21 18 205
Баянхонгор аймаг Баянлиг сум 3-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 215 24 22 21 282
Баянхонгор аймаг Баянлиг сум 3-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 270 24 42 40 376
Баянхонгор аймаг Баян-Овоо сум 3-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 17 21 17 275
Баянхонгор аймаг Баян-Овоо сум 3-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 205 28 33 17 283
Баянхонгор аймаг Баян-Овоо сум 3-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 148 10 10 23 191
Баянхонгор аймаг Баян-Овоо сум 3-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 174 8 28 26 236
Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум 3-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 210 21 27 62 320
Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум 3-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 217 28 24 36 305
Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум 3-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 9 19 39 216
Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум 3-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 104 8 16 27 155
Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум 3-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 20 35 74 284
Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум 3-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 16 9 89 284
Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум 3-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 176 7 12 42 237
Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум 3-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 132 13 10 36 191
Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум 3-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 119 14 21 50 204
Баянхонгор аймаг Богд сум 3-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 98 4 10 5 117
Баянхонгор аймаг Богд сум 3-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 88 17 10 10 125
Баянхонгор аймаг Богд сум 3-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 192 24 12 14 242
Баянхонгор аймаг Богд сум 3-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 97 11 9 6 123
Баянхонгор аймаг Богд сум 3-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 11 9 10 171
Баянхонгор аймаг Богд сум 3-9-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 120 12 14 24 170
Баянхонгор аймаг Бөмбөгөр сум 3-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 288 14 19 11 332
Баянхонгор аймаг Бөмбөгөр сум 3-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 214 17 12 13 256
Баянхонгор аймаг Бөмбөгөр сум 3-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 18 17 16 191
Баянхонгор аймаг Бөмбөгөр сум 3-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 191 14 22 35 262
Баянхонгор аймаг Бууцагаан сум 3-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 14 22 4 207
Баянхонгор аймаг Бууцагаан сум 3-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 196 19 12 37 264
Баянхонгор аймаг Бууцагаан сум 3-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 8 14 4 209
Баянхонгор аймаг Бууцагаан сум 3-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 22 21 46 264
Баянхонгор аймаг Бууцагаан сум 3-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 213 17 24 23 277
Баянхонгор аймаг Бууцагаан сум 3-11-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 147 14 9 18 188
Баянхонгор аймаг Галуут сум 3-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 262 36 15 14 327
Баянхонгор аймаг Галуут сум 3-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 250 21 15 28 314
Баянхонгор аймаг Галуут сум 3-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 7 8 14 216
Баянхонгор аймаг Галуут сум 3-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 120 13 4 49 186
Баянхонгор аймаг Галуут сум 3-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 295 9 13 39 356
Баянхонгор аймаг Галуут сум 3-12-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 18 13 35 245
Баянхонгор аймаг Гурванбулаг сум 3-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 112 18 20 23 173
Баянхонгор аймаг Гурванбулаг сум 3-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 7 14 7 231
Баянхонгор аймаг Гурванбулаг сум 3-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 12 9 9 250
Баянхонгор аймаг Гурванбулаг сум 3-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 251 19 21 12 303
Баянхонгор аймаг Жаргалант сум 3-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 222 18 16 27 283
Баянхонгор аймаг Жаргалант сум 3-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 205 13 20 25 263
Баянхонгор аймаг Жаргалант сум 3-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 308 17 28 10 363
Баянхонгор аймаг Жаргалант сум 3-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 153 20 15 39 227
Баянхонгор аймаг Жинст сум 3-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 181 16 20 18 235
Баянхонгор аймаг Жинст сум 3-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 133 14 4 24 175
Баянхонгор аймаг Жинст сум 3-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 13 7 13 194
Баянхонгор аймаг Жинст сум 3-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 96 9 14 30 149
Баянхонгор аймаг Заг сум 3-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 145 24 7 8 184
Баянхонгор аймаг Заг сум 3-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 184 29 19 5 237
Баянхонгор аймаг Заг сум 3-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 30 8 8 221
Баянхонгор аймаг Заг сум 3-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 160 24 25 45 254
Баянхонгор аймаг Өлзийт сум 3-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 225 12 14 11 262
Баянхонгор аймаг Өлзийт сум 3-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 294 17 22 18 351
Баянхонгор аймаг Өлзийт сум 3-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 21 4 23 191
Баянхонгор аймаг Өлзийт сум 3-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 196 17 23 16 252
Баянхонгор аймаг Өлзийт сум 3-17-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 16 21 23 259
Баянхонгор аймаг Өлзийт сум 3-17-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 221 10 16 39 286
Баянхонгор аймаг Хүрээмарал сум 3-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 132 5 12 2 151
Баянхонгор аймаг Хүрээмарал сум 3-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 133 6 20 4 163
Баянхонгор аймаг Хүрээмарал сум 3-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 72 23 10 65 170
Баянхонгор аймаг Хүрээмарал сум 3-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 216 18 11 29 274
Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум 3-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 117 7 11 17 152
Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум 3-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 227 19 26 44 316
Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум 3-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 222 18 13 21 274
Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум 3-19-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 51 6 10 41 108
Баянхонгор аймаг Эрдэнэцогт сум 3-20-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 268 13 6 6 293
Баянхонгор аймаг Эрдэнэцогт сум 3-20-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 243 12 18 4 277
Баянхонгор аймаг Эрдэнэцогт сум 3-20-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 13 7 5 263
Баянхонгор аймаг Эрдэнэцогт сум 3-20-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 254 16 15 29 314
Баянхонгор аймаг Эрдэнэцогт сум 3-20-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 9 7 2 201
Баянхонгор аймаг Эрдэнэцогт сум 3-20-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 255 20 24 17 316
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 185 10 43 34 272
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 275 21 41 66 403
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 430 39 52 87 608
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 384 22 64 56 526
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 417 22 45 45 529
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 528 20 80 109 737
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-9-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 525 33 59 78 695
Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-10-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 183 25 42 42 292
НИЙТ 23,522 1,898 2,507 3,605 31,532