Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Баянгол дүүрэг 1-р хороо 24-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 432 75 323 61 891
Баянгол дүүрэг 1-р хороо 24-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 429 66 285 42 822
Баянгол дүүрэг 1-р хороо 24-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 372 42 232 29 675
Баянгол дүүрэг 2-р хороо 24-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 365 52 225 46 688
Баянгол дүүрэг 2-р хороо 24-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 429 54 278 57 818
Баянгол дүүрэг 2-р хороо 24-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 250 40 142 33 465
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 23 186 22 449
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 339 41 308 41 729
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 401 30 385 50 866
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 355 52 243 39 689
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 397 62 184 37 680
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 465 56 309 54 884
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 368 49 208 35 660
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 396 45 250 41 732
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 363 54 295 61 773
Баянгол дүүрэг 5-р хороо 24-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 464 76 355 64 959
Баянгол дүүрэг 5-р хороо 24-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 505 71 374 91 1,041
Баянгол дүүрэг 5-р хороо 24-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 250 60 165 31 506
Баянгол дүүрэг 5-р хороо 24-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 545 87 337 60 1,029
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 533 90 388 66 1,077
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 293 57 169 16 535
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 323 56 235 48 662
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 364 63 257 39 723
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 384 55 260 47 746
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 524 68 400 46 1,038
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 351 56 198 44 649
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 324 46 194 32 596
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 285 61 212 31 589
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 262 33 150 26 471
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 309 51 217 35 612
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 477 80 309 62 928
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 340 52 196 40 628
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 313 58 212 35 618
Баянгол дүүрэг 9-р хороо 24-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 350 82 214 35 681
Баянгол дүүрэг 9-р хороо 24-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 510 112 165 42 829
Баянгол дүүрэг 10-р хороо 24-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 208 33 87 15 343
Баянгол дүүрэг 10-р хороо 24-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 283 50 96 34 463
Баянгол дүүрэг 10-р хороо 24-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 47 95 23 376
Баянгол дүүрэг 11-р хороо 24-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 536 156 216 49 957
Баянгол дүүрэг 11-р хороо 24-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 397 65 276 57 795
Баянгол дүүрэг 11-р хороо 24-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 412 66 141 45 664
Баянгол дүүрэг 12-р хороо 24-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 602 90 314 56 1,062
Баянгол дүүрэг 12-р хороо 24-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 569 109 308 65 1,051
Баянгол дүүрэг 12-р хороо 24-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 564 127 308 68 1,067
Баянгол дүүрэг 12-р хороо 24-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 577 74 323 65 1,039
Баянгол дүүрэг 13-р хороо 24-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 592 96 330 64 1,082
Баянгол дүүрэг 13-р хороо 24-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 494 122 314 54 984
Баянгол дүүрэг 14-р хороо 24-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 590 101 265 51 1,007
Баянгол дүүрэг 14-р хороо 24-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 527 101 286 55 969
Баянгол дүүрэг 15-р хороо 24-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 570 98 337 55 1,060
Баянгол дүүрэг 15-р хороо 24-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 559 111 384 62 1,116
Баянгол дүүрэг 16-р хороо 24-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 412 108 214 42 776
Баянгол дүүрэг 16-р хороо 24-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 381 75 207 56 719
Баянгол дүүрэг 17-р хороо 24-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 525 69 327 54 975
Баянгол дүүрэг 17-р хороо 24-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 518 81 466 77 1,142
Баянгол дүүрэг 17-р хороо 24-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 320 37 162 38 557
Баянгол дүүрэг 18-р хороо 24-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 336 40 241 48 665
Баянгол дүүрэг 18-р хороо 24-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 239 47 191 37 514
Баянгол дүүрэг 18-р хороо 24-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 512 91 338 60 1,001
Баянгол дүүрэг 18-р хороо 24-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 228 48 162 27 465
Баянгол дүүрэг 19-р хороо 24-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 297 50 186 35 568
Баянгол дүүрэг 19-р хороо 24-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 407 81 257 41 786
Баянгол дүүрэг 20-р хороо 24-20-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 266 30 143 26 465
Баянгол дүүрэг 20-р хороо 24-20-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 491 102 308 64 965
Баянгол дүүрэг 20-р хороо 24-20-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 303 57 107 23 490
Баянгол дүүрэг 21-р хороо 24-21-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 363 89 108 27 587
Баянгол дүүрэг 21-р хороо 24-21-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 387 108 147 38 680
Баянгол дүүрэг 21-р хороо 24-21-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 271 70 103 14 458
Баянгол дүүрэг 22-р хороо 24-22-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 451 91 182 46 770
Баянгол дүүрэг 22-р хороо 24-22-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 522 101 206 43 872
Баянгол дүүрэг 23-р хороо 24-23-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 420 130 158 44 752
Баянгол дүүрэг 23-р хороо 24-23-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 46 91 16 410
Баянгол дүүрэг 24-р хороо 24-24-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 332 27 258 47 664
Баянгол дүүрэг 24-р хороо 24-24-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 29 183 25 494
Баянгол дүүрэг 25-р хороо 24-25-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 326 40 199 38 603
Баянгол дүүрэг 25-р хороо 24-25-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 532 58 343 69 1,002
Баянгол дүүрэг 25-р хороо 24-25-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 399 44 250 39 732
Баянгол дүүрэг 1-р хороо 24-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 308 66 265 51 690
Баянгол дүүрэг 1-р хороо 24-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 431 57 300 54 842
Баянгол дүүрэг 2-р хороо 24-2-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 312 46 178 34 570
Баянгол дүүрэг 2-р хороо 24-2-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 166 18 93 16 293
Баянгол дүүрэг 2-р хороо 24-2-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 346 67 266 47 726
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 394 39 333 43 809
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 508 44 493 60 1,105
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 397 37 376 40 850
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 374 63 241 26 704
Баянгол дүүрэг 3-р хороо 24-3-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 402 63 288 55 808
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 326 48 240 38 652
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 332 47 252 46 677
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 371 46 283 41 741
Баянгол дүүрэг 4-р хороо 24-4-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 312 43 241 33 629
Баянгол дүүрэг 5-р хороо 24-5-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 375 77 265 59 776
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 274 58 216 50 598
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 198 36 139 28 401
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 310 36 191 34 571
Баянгол дүүрэг 6-р хороо 24-6-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 239 25 175 26 465
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 308 65 212 34 619
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 277 46 161 22 506
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 420 83 278 41 822
Баянгол дүүрэг 7-р хороо 24-7-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 350 56 209 37 652
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 340 70 236 40 686
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 195 33 146 28 402
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 323 54 202 39 618
Баянгол дүүрэг 8-р хороо 24-8-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 323 62 265 35 685
Баянгол дүүрэг 9-р хороо 24-9-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 312 91 211 39 653
Баянгол дүүрэг 9-р хороо 24-9-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 305 64 104 23 496
Баянгол дүүрэг 10-р хороо 24-10-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 416 92 188 38 734
Баянгол дүүрэг 10-р хороо 24-10-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 287 70 128 37 522
Баянгол дүүрэг 10-р хороо 24-10-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 394 92 236 31 753
Баянгол дүүрэг 11-р хороо 24-11-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 278 44 91 32 445
Баянгол дүүрэг 16-р хороо 24-16-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 251 49 124 19 443
Баянгол дүүрэг 16-р хороо 24-16-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 312 74 164 43 593
Баянгол дүүрэг 17-р хороо 24-17-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 277 54 245 39 615
Баянгол дүүрэг 17-р хороо 24-17-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 356 49 291 50 746
Баянгол дүүрэг 18-р хороо 24-18-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 342 58 259 44 703
Баянгол дүүрэг 18-р хороо 24-18-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 441 71 326 52 890
Баянгол дүүрэг 18-р хороо 24-18-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 458 97 328 53 936
Баянгол дүүрэг 19-р хороо 24-19-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 457 75 294 50 876
Баянгол дүүрэг 19-р хороо 24-19-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 363 66 246 47 722
Баянгол дүүрэг 20-р хороо 24-20-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 463 45 270 59 837
Баянгол дүүрэг 20-р хороо 24-20-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 302 60 108 22 492
Баянгол дүүрэг 21-р хороо 24-21-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 456 89 148 53 746
Баянгол дүүрэг 21-р хороо 24-21-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 215 46 78 13 352
Баянгол дүүрэг 22-р хороо 24-22-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 261 67 110 25 463
Баянгол дүүрэг 22-р хороо 24-22-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 372 77 108 41 598
Баянгол дүүрэг 23-р хороо 24-23-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 229 53 71 26 379
Баянгол дүүрэг 23-р хороо 24-23-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 355 70 122 21 568
Баянгол дүүрэг 24-р хороо 24-24-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 347 48 249 24 668
Баянгол дүүрэг 24-р хороо 24-24-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 467 50 358 55 930
Баянгол дүүрэг 25-р хороо 24-25-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 310 39 175 36 560
Баянгол дүүрэг 25-р хороо 24-25-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 289 36 196 22 543
НИЙТ 48,954 8,361 30,249 5,481 93,045