Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Багануур дүүрэг 1-р хороо 22-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 665 44 223 53 985
Багануур дүүрэг 1-р хороо 22-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 659 66 253 36 1,014
Багануур дүүрэг 1-р хороо 22-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 392 35 92 28 547
Багануур дүүрэг 2-р хороо 22-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 266 18 20 8 312
Багануур дүүрэг 3-р хороо 22-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 658 85 247 50 1,040
Багануур дүүрэг 3-р хороо 22-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 545 47 188 31 811
Багануур дүүрэг 3-р хороо 22-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 458 33 91 19 601
Багануур дүүрэг 4-р хороо 22-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 268 17 43 9 337
Багануур дүүрэг 4-р хороо 22-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 852 68 111 24 1,055
Багануур дүүрэг 5-р хороо 22-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 765 55 116 30 966
Багануур дүүрэг 5-р хороо 22-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 450 32 78 34 594
Багануур дүүрэг 1-р хороо 22-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 570 51 173 32 826
Багануур дүүрэг 3-р хороо 22-3-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 356 31 109 37 533
Багануур дүүрэг 4-р хороо 22-4-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 545 46 88 15 694
Багануур дүүрэг 5-р хороо 22-5-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 491 42 88 26 647
НИЙТ 7,940 670 1,920 432 10,962