Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 569 86 102 34 791
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 497 70 86 31 684
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 497 94 88 23 702
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 409 67 110 27 613
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 386 76 97 31 590
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 414 63 81 16 574
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 428 65 59 30 582
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 503 88 89 30 710
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 614 151 89 37 891
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 65 22 4 329
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 541 95 85 40 761
Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 194 30 9 3 236
Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 111 47 16 0 174
Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 20 12 4 206
Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 38 25 1 208
Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 243 41 22 3 309
Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 36 27 17 337
Архангай аймаг Булган сум 1-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 217 29 18 4 268
Архангай аймаг Булган сум 1-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 303 43 54 22 422
Архангай аймаг Булган сум 1-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 122 24 23 16 185
Архангай аймаг Булган сум 1-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 9 11 4 179
Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 328 65 29 6 428
Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 171 33 17 18 239
Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 36 16 26 205
Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 254 23 11 6 294
Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 301 70 43 40 454
Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 156 28 23 3 210
Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 17 19 2 166
Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 34 24 2 280
Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 246 40 19 5 310
Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 277 33 24 6 340
Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 44 28 14 343
Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 164 48 22 12 246
Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 169 73 29 4 275
Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 162 12 10 2 186
Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 145 47 21 10 223
Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 27 15 7 204
Архангай аймаг Өлзийт сум 1-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 265 62 38 13 378
Архангай аймаг Өлзийт сум 1-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 318 40 17 4 379
Архангай аймаг Өлзийт сум 1-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 204 56 21 12 293
Архангай аймаг Өлзийт сум 1-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 237 71 33 5 346
Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 340 130 43 8 521
Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 325 66 68 7 466
Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 255 52 19 9 335
Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 376 78 28 17 499
Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 305 80 42 12 439
Архангай аймаг Тариат сум 1-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 213 32 46 17 308
Архангай аймаг Тариат сум 1-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 172 49 26 32 279
Архангай аймаг Тариат сум 1-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 276 49 39 12 376
Архангай аймаг Тариат сум 1-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 20 28 12 230
Архангай аймаг Тариат сум 1-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 38 19 28 195
Архангай аймаг Тариат сум 1-9-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 44 47 11 361
Архангай аймаг Тариат сум 1-9-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 106 48 48 2 204
Архангай аймаг Төвшрүүлэх сум 1-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 224 33 15 5 277
Архангай аймаг Төвшрүүлэх сум 1-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 34 19 3 258
Архангай аймаг Төвшрүүлэх сум 1-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 236 35 22 12 305
Архангай аймаг Төвшрүүлэх сум 1-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 195 52 25 9 281
Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 183 4 9 326
Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 109 216 1 1 327
Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 194 3 2 325
Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 152 2 3 340
Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 147 154 8 8 317
Архангай аймаг Хангай сум 1-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 107 87 14 5 213
Архангай аймаг Хангай сум 1-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 101 25 9 3 138
Архангай аймаг Хангай сум 1-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 142 59 11 2 214
Архангай аймаг Хангай сум 1-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 173 11 8 2 194
Архангай аймаг Хангай сум 1-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 94 7 9 296
Архангай аймаг Хангай сум 1-12-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 217 60 22 9 308
Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 25 12 5 209
Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 136 11 20 4 171
Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 172 20 23 4 219
Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 122 15 8 2 147
Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 38 24 3 235
Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 315 66 20 14 415
Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 137 31 14 1 183
Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 108 41 8 3 160
Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 196 45 17 0 258
Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 95 30 17 4 146
Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 194 43 38 7 282
Архангай аймаг Цахир сум 1-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 121 29 17 369
Архангай аймаг Цахир сум 1-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 147 57 11 4 219
Архангай аймаг Цахир сум 1-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 169 60 29 18 276
Архангай аймаг Цахир сум 1-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 101 18 18 22 159
Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 46 22 3 282
Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 289 51 31 14 385
Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 81 25 6 282
Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 242 49 43 13 347
Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 270 36 26 15 347
Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 245 77 36 10 368
Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 154 47 19 2 222
Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 224 78 18 2 322
Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 54 25 2 248
Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 40 20 4 230
Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 225 75 28 10 338
Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 187 50 14 1 252
Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 264 105 35 8 412
Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 277 69 19 5 370
Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 50 3 4 201
Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 196 45 11 6 258
Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 210 51 22 4 287
Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 72 27 5 253
Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 233 84 38 6 361
Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 219 71 28 4 322
Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 298 88 24 5 415
Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 218 75 37 13 343
НИЙТ 23,870 6,186 3,046 1,073 34,175