СЕХ-ны 2020.6.01-ний өдрийн 178-р тогтоол "ШИНЭ нам, Бүгд Найрамдах нам, Үнэн ба Зөв нам, Монгол Үндэсний Ардчилсан намын ШИНЭ ЭВСЭЛ, Нэр дэвшигчээр бүртгэж үнэмлэх олгох тухай"