СЕХ-ны 2020.6.01-ний өдрийн 197-р тогтоол "Аймгийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай"