СЕХ-ны 2016.06.21-ний 170-р тогтоол Зарим дүүргийн сонгуулийн хорооны дэргэд ажиллах мэдээллийн технологийн багийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай