СЕХ-ны 2016.06.08-ний 167-р тогтоол Саналын хуудасны нэгдсэн дугаар, тоо батлах тухай