СЕХ-ны 2016.05.31-ний 69-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай