СЕХ-ны 2016.05.31-ний 57-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчийг бүртгэх тухай