СЕХ-ны 2016.04.18-ны 20-р тогтоол "Маягт батлах тухай"